Virtual Meeting of the Minds Workshop


การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ผ่านการจำลอง Meeting of the Minds Workshop ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก


คุณมีนิสัยอย่างไรในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อสื่อสารระหว่างกันและกันรวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือการใช้ชีวิต


นิสัยเหล่านี้ไม่เพียง แต่ส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นมองคุณ แต่ยังส่งผลต่อวิธีที่พวกเขาสื่อสารและทำงานกับคุณด้วย ดังนั้นการเข้าใจถึงนิสัยของตนเองจึงช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์เพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

เวิร์กชอป Virtual Meeting of the Minds เป็นที่ที่คุณสามารถเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณรับรู้ตนเองพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นที่คุณทำงานด้วยได้ดีขึ้น


Virtual Meeting of the Minds คืออะไร?


Emergenetics Virtual Meeting of the Minds Workshop เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกออกแบบและผสมผสานที่ให้บุคคล ทีมและองค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดและความชอบด้านพฤติกรรมของคุณ ความเข้าใจดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ทีมจะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาวะที่องค์กรยังมีการทำงานแบบ Work from Home เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่คุณต้องการ


การใช้ประโยชน์จาก Emergenetics Profile เป็นรากฐานของการเรียนรู้แบบ Virtual Workshop ที่คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีคิด (Thinking Preference) และพฤติกรรมที่คุณต้องการ (Behavior Preference) จากนั้นสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อช่วยคุณสร้างกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงความสามารถส่วนบุคคลของคุณ ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานได้ดีขึ้นและสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับองค์กรที่คุณอยู่


เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดบอดของคุณ


ทำความเข้าใจว่าความชอบของคุณส่งผลต่อความสัมพันธ์และรูปแบบการทำงานอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น


สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการทำ Virtual Meeting of the Minds

  • สำเนาดิจิทัลของโปรไฟล์ Emergenetics ของคุณและรายงานการบรรยาย Emergenetics Profile เผยให้เห็นวิธีคิดและพฤติกรรมที่คุณชอบ เป็นการเพิ่มความตระหนักรู้ของแต่ละบุคคลและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อทำงานและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นกับผู้อื่น

  • eLearning สำหรับการเรียนรู้เรื่อง Meeting of the Minds ผ่านรูปแบบ Virtual ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานของ Emergenetics รวมถึงการอธิบายเรื่อง รูปแบบความถนัดทางความคิดและความถนัดทางพฤติกรรม

  • สิทธิ์ในการเข้าถึง Emergenetics + Portal และ Mobile Application ตลอดชีพ โดย Portal Emergenetics + และแอปมือถือช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นและเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้ทุกที่

  • eLearning Booster 12 สัปดาห์เกี่ยวกับประสิทธิผลส่วนบุคคล การเรียนรู้ยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจาก Virtual Meeting of the Minds ได้จบลงแล้ว eLearning Booster 12 สัปดาห์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีทักษะที่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ประจำวัน เพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและในชีวิต

หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Virtual Meeting of the Minds หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยทีมหรือ บริษัท ของคุณเสริมสร้างการทำงานร่วมกันการสื่อสารหรือวัฒนธรรมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกทีม Emergenetics ของเรา ได้ที่

info@adges.net หรือโทร 088-028-1111
27 views0 comments

Recent Posts

See All