• ADGES

The Future Of Work Will Demand These 8 New Skills8 ทักษะใหม่ ที่อนาคตแห่งการทำงานต้องมี


โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย อนาคตแห่งการทำงานนั้นใกล้เข้ามาทุกที ในขณะที่เราได้เริ่มกับการทำงานที่บ้าน และการกลับไปทำงานนั้นจะไม่ใช่การกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นเกมใหม่ และการที่คนเราจะประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ ซึ่งอาจจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว


จากการศึกษาของ Monster.com พบว่า 82 % บริษัทมีแผนที่จะจ้างพนักงานในปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีในด้านโอกาสในเรื่องอาชีพและหน้าที่การงาน แต่เราต้องมีทักษะใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าทักษะที่เคยมีที่ในอดีตทำให้เราประสบความสำเร็จ ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในอนาคต


8 ทักษะใหม่ที่ต้องเรียนรู้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


1. พร้อมรับกับความไม่ชัดเจน (Ambiguity)


เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีทักษะที่จะสามารถรับมือกับความไม่ชัดเจน และยิ่งจะดีกว่านั้นหากเราเปิดใจรับกับความไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนได้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น และนี่หมายถึงความไม่แน่นอนจะกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ การศึกษาด้านสมองได้พิสูจน์ว่ามีสิ่งหนึ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดคือ “ความแน่นอน” และคนเราก็มักจะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและคลุมเครือ

"ทักษะใหม่ที่เราควรต้องฝึกฝนพัฒนา ด้วยการเปิดใจพร้อมรับกับความไม่รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ"

แม้ในขณะที่ไม่มีข้อมูลอย่าเพียงพอก็ตาม2. ความอยากรู้ (Curiosity)


ท่ามกลางความไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน แต่ความสงสัยใคร่รู้อย่างแรงกล้าจะคอยนำทางให้เรา ยิ่งเข้าใจประเด็นต่างๆ มากขึ้นก็จะยิ่งจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น

“คนที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้เร็วที่สุด จะเป็นผู้ชนะ”

การเปิดใจและอยากเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่เราจำเป็นต้องมี “ความกระหาย” ที่จะเรียนรู้ เข้าใจและรู้สิ่งต่างๆ ที่กว้างไกลออกไป ทักษะนี้ ไม่ใช่เพียงความอยากรู้ทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั่วไป แต่จะเป็นความสนใจที่ครอบคลุมประเด็นหัวข้อต่างๆ ที่กว้างออกไป รวมทั้งความสามารถในการมองเห็นรูปแบบ แนวโน้ม และข้อมูลเชิงลึกของความรู้นั้นๆ3. การเปิดใจ (Openness)


มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่า คนเราในสังคมเริ่มจะไว้ใจคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเราน้อยลง ยิ่งไปกว่านั้น การพึ่งพาข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Social Media ของคนในสังคมที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดห้องแห่งเสียงสะท้อน (echo chamber) ขึ้นมา เราสมัครรับข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นไปในแนวทางและมุมมองที่เราคิด เห็นด้วย และยึดถือ algorithms ต่างๆ ก็จะส่งและแสดงข้อมูลที่เราเห็นด้วยและชื่นชอบในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้จะก่อให้เกิดปัญหาเพราะจะปิดกั้นโอกาสของเราที่จะได้รับฟัง ได้เรียนรู้ พัฒนาต่อยอด และเติบโต

"ทักษะใหม่ๆ ที่สำคัญอย่างยิ่ง ต้องเป็นการแสวงหามุมมอง ความคิดเห็นที่แตกต่าง และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย"

อนาคตจำเป็นต้องมีการเปิดใจกว้าง และทักษะในการมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และมีทักษะในการประณีประนอม คุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหากไม่เปิดใจ และเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น ความสำเร็จที่สำคัญจะมาจากการรับฟัง แบ่งปัน และเรียนรู้4. คิดอย่างผู้ประกอบการ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Entrepreneurship and Empathy)


เมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดขึ้น ทำให้ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งความเห็นอกเห็นใจในความต้องการของผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

"การเข้าใจในสถานการณ์ และเข้าใจถึงความท้าทายที่เกิดจากสถานการณ์นั้น จะทำให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะตามมา"

จากนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าเสี่ยงอย่างเหมาะสมและส่งมอบคุณค่าใหม่ๆ ให้กับตลาด สิ่งนี้สำคัญมากในการก้าวไปสู่อนาคต อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน เช่น การแก้ปัญหาในที่ทำงาน และมองหาลู่ทางรับโปรเจคสำคัญ หรืออาจจะออกไปเริ่มในเส้นทางใหม่ๆ ก็ได้5. ฟื้นตัวได้เร็ว (Resilience)


มนุษย์สามารถปรับตัว เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และลุกขึ้นมาเพื่อเดินต่อไปข้างหน้าได้ (มากกว่าถอยหลัง) ซึ่งสิ่งจำเป็นในทักษะใหม่ที่เราต้องมี คือ 1) ตื่นตัวกับข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ 2) ทำความเข้าใจกับข้อมูลใหม่นั้น 3) คิดค้นสิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม และแก้ไขปัญหา ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ปรับตัว มีความยืดหยุ่นไปกับความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และมีข้อมูลเชิงลึกก็จะเป็นพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จ6. มองโลกในแง่บวก และมีจินตนาการ (Optimism and Imagination)


“มีความต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้า” คือความสามารถที่จะเชื่อมั่นอนาคตในแง่บวกและโฟกัสกับความเป็นไปได้ ความสามารถที่จะมองเห็นภาพในอนาคตและคาดการณ์ในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นนั้น มีความสำคัญมากที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และเป็นพลังผลักดันให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ7. สร้างสรรค์มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport and Relationships)


ตลอดเวลาที่ผ่านมา ความสำเร็จนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับ Network ของเราที่มี แต่ความสำเร็จในอนาคตต้องอาศัยการรักษาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดี ต้นทุนทางสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้คนที่รู้จักใกล้ชิดในกลุ่มต่างๆ

"การสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เราได้เรียนรู้ และ เข้าถึงโอกาสใหม่ๆ รวมทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนจากมิตรภาพที่ดีนั้น"

โดยทักษะใหม่นี้ จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างมิตรภาพ และสร้างในเวลาอันรวดเร็วและด้วยระยะไกลด้วย เนื่องจากมาตรฐานใหม่ของอนาคตนั้นต้องอาศัยความรวดเร็วและไม่มีรูปแบบตายตัว เราจะไม่มีความหรูหราฟุ้งเฟ้อในการสร้างความสัมพันธ์ไปกับการพูดคุยบนโต๊ะอาหาร หรือจิบ Cocktail อย่างเชื่องช้า แต่จะเป็นการพูดคุยสรุปสั้นๆ และบางครั้งผ่านโลกเสมือนจริงแบบ Online ทักษะในการสร้างความเชื่อใจ มิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จ8. ปฏิบัติจริง (Action)


มีคำกล่าวที่ว่า “อนาคตที่สดใสจะไม่เป็นของผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น และนั่งอยู่ที่ขอบสนามเท่านั้น” ทักษะในอนาคต จำเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างชาญฉลาด นั่นคือ

"ความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้น การช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่น ลงทุนกับเวลาและเดินหน้าด้วยความพยายาม"

เราให้คุณค่ากับคนที่กระโดดขึ้นสังเวียนปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเราเห็นคนอื่นพยายาม ก็ยิ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้พยายามมากขึ้นเช่นกัน