• ADGES

Skills Needed Post-COVIDทักษะที่จำเป็นหลังโควิด-19


การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นได้สอนอะไรเราหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา และยังทำให้พนักงานได้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำงานจากที่บ้านให้เสร็จลุล่วงไปได้มากน้อยแค่ไหน และจากที่โลกนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อมีการเริ่มฉีดวัคซีน ซึ่งในเดือนต่อไปที่จะมาถึงจะเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านของทั้งพนักงานและนายจ้าง และนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของทักษะต่างๆ นั้นจะมีความสำคัญมากขึ้น


ตัวอย่างของกลุ่มทักษะที่จำเป็นต้องมีหลังโควิด-19


1. ปรับตัวและฟื้นตัวได้เร็ว (Resilience)


โควิด-19 นั้นได้ก่อให้เกิดความเครียดกับทุกคน แม้กระทั่งกับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อก็ตาม เนื่องจากทุกอย่างในชีวิตของเราล้วนเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เกิดความเครียดกับทุกคน

"การมีทักษะที่สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก"

2. มีพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technology Basics)


เทคโนโลยีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เรายังสามารถเชื่อมต่อทักษะต่างๆ ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่พนักงานจะสามารถเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีความสำคัญอย่างมากกับพวกเขา

"มี Software และ Apps ใหม่ๆ ออกมาทุกวันที่พนักงานสามารถนำมาปรับใช้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหรือองค์กรของพวกเขา"

ซึ่งพนักงานเองก็ถูกคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง


3. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความฉลาดทางอารมณ์ (Empathy and Emotional Intelligence)


ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั้นคงไม่ได้แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติมากนักในบริบททางธุรกิจ แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้

"เราทุกคนล้วนแต่กำลังต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แม้จะเพียงเล็กน้อยก็สามารถมอบให้กันได้"

4. การฝึกอบรมทักษะข้ามสายงาน (Cross-Training)


การฝึกอบรมทักษะข้ามสายงานนั้น ไม่ได้หมายถึงทักษะเฉพาะด้านแต่อย่างใด และในแต่ละองค์กรก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

"ประเด็นสำคัญ คือ การที่พนักงานมีทักษะที่จะทำให้พวกเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือทำงานในหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นเมื่อเพื่อร่วมงานในหน่วยงานนั้นไม่สามารถทำงานได้"

สิ่งหนึ่งที่โรคระบาดนี้ได้ทำให้เราเห็นชัดเจนคือชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเมื่อทำได้


5. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการแก้ปัญหา (Creativity and Problem-Solving)


จริงๆ แล้วทักษะนี้มีความสำคัญอยู่ตลอดเวลา

"โควิด-19 ได้สอนให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่ไม่คาดการณ์มาก่อนก็สามารถเกิดขึ้นได้ และบางครั้งเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทันกับ Deadline และทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นไปได้แม้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น"

และทักษะนี้ก็ยังจะมีความสำคัญอีกต่อไปในเดือนต่อๆ ไปข้างหน้า เมื่อเรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและ ต้องคิดว่าสถานที่ทำงานในอนาคตของเราเป็นอย่างไร


6. ทักษะทางเทคโนโลยีที่สูงกว่าทักษะพื้นฐาน (Technology-Beyond Basics)


ทักษะด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับพื้นฐานนั้นยังมีความสำคัญที่ทุกคนต้องมี

"แต่ธุรกิจจำเป็นต้องมีผู้ที่มีทักษะทางเทคโนโลยีที่สูงกว่าทักษะพื้นฐานทั่วไป เพื่อที่จะมีข้อได้เปรียบและอยู่ในจุดที่เหนือกว่าในตลาด"

ซึ่งองค์กรต้องพิจารณาว่าทีมงาน IT ขององค์กรนั้นมีศักยภาพที่จะนำองค์กรสู่อนาคตแห่งดิจิตอลหรือยัง เพราะถ้ายัง จำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่ายังมีช่องว่างของทักษะ หรือ Skills Gaps อะไร และจะพัฒนาได้อย่างไรบ้าง หรือองค์กรจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อที่จะเติมเติมช่องว่างนั้น ทักษะที่มีความต้องการในด้านนี้ เช่น ความปลอดภัยทางด้าน IT (Security), การเขียนรหัสหรือเขียนโปรแกรม (Coding / Programming) นักพัฒนาแอ๊พพลิเคชั่นและการนำไปใช้จริง (App Development & Deployment) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics & Visualization) และนักสร้าง AI และการทำงาโดยอัตโนมัติ (Artificial Intelligence/automation)


ทักษะเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น อาจจะมีทักษะอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต้องมีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งเราควรต้องวางแผนในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเองหลังโควิด-19Source: www. hrdailyadvisor.blr.com


72 views0 comments

Recent Posts