6 Ways the Emergenetics+ Mobile App Improves the Way You Work

Updated: Aug 25, 20216 วิธีที่แอปพลิเคชันมือถือ Emergenetics+ สามารถพัฒนาวิธีการทำงานของคุณได้


ในฐานะผู้สอน Emergenetics หนึ่งในสิ่งทีชอบมากที่สุดคือการทำ Workshop และได้เฝ้าดูแววตาที่เป็นประกายของผู้เข้าร่วม Workshop เมื่อพวกเขาได้ค้นพบว่าตนเองและผู้ร่วมงานคนอื่นๆ นั้น แต่ละคนมีความถนัดด้านความคิดและมีรูปแบบทางพฤติกรรมแบบไหน ซึ่งเห็นได้จากการแสดงออกและสิ่งที่สะท้อนออกมาจากที่พวกเขาสามารถสร้างความเชื่อมโยงได้อย่างมากถึงความเป็นไปได้และการใช้วิธีต่าง ๆ ที่มาจากความเข้าใจในลักษณะ Profile ของสมาชิกในทีม


ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแนะนำให้นำคุณลักษณะไปใช้จริงด้วยหลังจากเสร็จสิ้น Workshop อยู่เสมอ และนี่คือความสำคัญของแอปพลิเคชัน Emergenetics+


ในเดือนที่ผ่านมา ได้มีการแนะนำเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของแอปพลิเคชัน (โดยดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store และ Google Play) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับทุกคนที่มี Emergenetics Profile ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จาก Emergenetics ได้ และพวกเขาจะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากโปรแกรมนี้


6 รูปแบบของสถานการณ์ในการใช้แอปพลิเคชัน Emergenetics+ ที่จะช่วยให้ผู้ที่มี Emergenetics Profile และเพื่อนร่วมงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Workshop เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริงในการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ดังนี้


1) การเตรียมตัวก่อนการพบปะแบบตัวต่อตัว (Preparing for a One-on-One Meeting)ก่อนที่จะพบปะกับผู้จัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน ขอแนะนำให้เชื่อมต่อ หรือ Connect กับพวกเขาในแอปพลิเคชัน Emergenetics+ และพิจารณาถึงรูปแบบหรือคุณลักษณะใน Profile ของพวกเขา เปรียบเทียบกับ Profile ของเราเอง เพื่อให้สามารถเข้าใจความเหมือนและความต่างถึงรูปแบบวิธีคิดและพฤติกรรมของพวกเขาและของเรา

"สามารถดูเคล็ดลับดีๆ (Tips) ในการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ค้นพบแนวทางหรือกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นมิตรระหว่างกันด้วยวิธีที่ง่ายยิ่งขึ้น"

2) การต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีม (Welcoming a New Team Member)เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม ไม่ว่าจะเข้าร่วมใน Project ระยะสั้น หรือระยะยาว ขอแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน Emergenetics+ ที่สามารถสร้าง Saved Group และคอย update สมาชิกคนอื่นๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายในทีม ทบทวนและทำความเข้าใจ Profile ของแต่ละคน รวมถึงทบทวนข้อมูลใน Group Summary เพื่อให้เข้าใจในองค์ประกอบของทีม

"การร่วมกันทบทวน Profile ของแต่ละคนนั้นจะทำให้สามารถออกแบบแนวทางในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ เราอาจค้นพบความเหมือนและพบศักยภาพ รวมถึงความสามารถที่เด่นชัดของแต่ละคนภายใน Group ของเราด้วย"

3) การมองหาประสิทธิภาพในการทำงาน ในรูปแบบของ Project (Finding Efficiency When Working with the Projects Team)หาก Project ที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะดูไม่ราบรื่นอย่างที่คาดหวัง

"แอปพลิเคชัน Emergenetics+ สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้"

ด้วยการใช้ Group Summary และสร้าง Saved Group เพื่อหาเคล็ดลับหรือคำแนะนำในการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างสมาชิกในทีม โดยเฉพาะเพื่อการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอแนะนำให้พิจารณาในส่วนของ Considerations เพื่อให้ทราบว่ายังมีมุมมองอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่ซ่อนอยู่และยังไม่ได้นำมาพิจารณา ซึ่งนั่นอาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการทำงานก็เป็นได้4) การสร้างทีมงาน Project (Building a Project Team)เมื่อเริ่ม Project ใหม่ เป็นไปได้ที่เราอาจจะมีการเลือกสมาชิกทีมไว้ในใจอยู่แล้ว

"การใช้แอปพลิเคชัน Emergenetics+ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มรวบรวมสมาชิกหรือสร้างทีมงานใหม่นั้น จะทำให้สามารถค้นพบสมดุลของพลังขับเคลื่อนที่มีอยู่ในคุณลักษณะต่างๆ ภายในทีมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน"

รวมทั้งยังสามารถเชิญเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เข้ามาร่วมใน Project เพื่อสร้างทีมที่มีกระบวนการทางความคิดที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


5) การเป็นผู้นำในการประชุม (Leading a Meeting)การสร้าง Group Summary ของผู้เข้าร่วมประชุมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน Library ก่อนที่จะประชุม ซึ่งข้อมูลใน Summary ของเราจะให้ข้อมูลว่าสมาชิกในทีมนั้นมีรูปแบบหรือมีความถนัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบไหน ทำให้ช่วยให้ออกแบบแนวทางในการนำเสนอที่ตรงกับความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมมากยิ่งขึ้น โดยใน Library นั้น จะมีฟีเจอร์ Attributes in Action เพื่อให้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้:

  • วิธีนำเสนอรูปแบบคุณลักษณะของ Emergenetics (Emergenetics Attributes)

  • วิธีจัดการประชุมให้ประสบผลสำเร็จ

"ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นกลยุทธ์ที่มีความเฉพาะ ที่จะนำสู่ความเข้าใจในรูปแบบคุณลักษณะของ Emergenetics (Emergenetics Attributes) ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น"


6) การให้ข้อเสนอแนะ หรือ Feedback (Giving Feedback )เมื่อกำลังทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้จัดการ เรามักจะได้รับโอกาสในการให้ ข้อเสนอแนะ หรือ Feedback ในเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ ขอแนะนำให้ลองใช้ประโยชน์จากรูปแบบสถานการณ์ที่ 1 ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาดู Profile ของแต่ละคน และหาเคล็ดลับในการปรับวิธีการสื่อสารระหว่างกันเพื่อลดการช่องว่างที่อาจจะทำให้เกิดการโต้แย้ง


นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ใช้ข้อมูลใน Attributes in Action ซึ่งอยู่ใน Library ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับวิธีการสื่อสารระหว่างอย่างเหมาะสม


วิธีสื่อสารกับคุณลักษณะต่างๆ ของ Emergenetics (How to C