การใช้ Visual Vocabulary : Scrum & Agile Icon

วันนี้เราขอเสนอตัวอย่างที่เป็น Icon/สัญลักษณ์ให้คุณโดยแบ่งออกเป็นธีมต่างๆ ให้คุณสามารถลอกแบบภาพจากตัวอย่างของเราหรือจินตนาการวาดไอคอนในแบบของคุณเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนชีวิต ใช้ในการสื่อสารในที่ประชุมหรือการทำงานเป็นทีมในองค์กรได้

โดยมีตัวอย่างสัญลักษณ์ในธีม Scrum & Agile มาให้ดูกัน! มีความหมายย่อๆของ Scrum & Agile ดังนี้

Agile คือ ‘แนวคิดในการทำงาน’ โดยจะให้ความสำคัญในเรื่อง ‘คน’ ‘การสื่อสาร’ และ ‘แนวทางที่จะนำไปพัฒนาสินค้าและบริการ’ ขององค์กรให้ได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริโภคอยู่เสมอ

ส่วน Scrum นั้นคือทฤษฎีที่เน้นการนำความรู้จากประสบการณ์ที่เคยได้ทำจริงมาพัฒนาการทำงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินงานมีผลลัพธ์ที่โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้

มาดูภาพตัวอย่างที่ใช้ใน Theme : Scrum & Agile กันเลย!

ลองนำ Icon นี้ไปฝึกวาดเพื่อช่วยในเรื่องการสื่อสารและเชื่อมโยงกับผู้อื่นผ่านทางภาพวาดของคุณกันนะคะ

สนใจเรื่อง Visual Thinking สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES

e-mail: marketing@adges.net หรือ (+66)088-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Reference : Visual Doing Book written by Willemien Brand

201 views0 comments

Recent Posts

See All