Emergenetics Thailand - Survival Guide to Work-from-Home

ขณะที่เราทุกคนกลังช่วยกันทำ Social Distancing เพื่อลดโอกาสในการที่จะติดเจ้าไวรัส COVIC-19 โดยหันมาทำงานกันที่บ้านหรือว่าที่เรียกว่า Work-from-Home เชื่อไหมว่าแต่ละรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมมีวิธีรับมือกับการทำงานที่บ้านไม่เหมือนกัน

ทาง Emergenetics Thailand เลยขอแนะนำวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำงานจากบ้านให้มีประสิทธิภาพ ตามลักษณะทางด้านรูปแบบความคิดและพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละคน ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ อย่าลืมบอกเราด้วยว่าได้ผลไหม หรือว่าถ้าใครมีเทคนิคลับจะนำมาแลกเปลี่ยนกันก็ยินดี

เริ่มจากรูปแบบทางความคิดกันก่อน (Thinking Preference)

1. รูปแบบความคิดแบบวิเคราะห์ (Analytical)

รูปแบบนี้มักที่จะชอบที่จะวางวัตถุประสงค์การการทำงานในแต่ละวัน มี check-list มีการวาง option และ back-up plan เมื่ออยู่คนเดียวอาจจะใช้เวลาไปกับการหาข้อมูล ข้อแนะนำคือเมื่อจบวันแล้วลองดูว่าเราได้ทำตาม check-list ที่วางเอาไว้หรือไม่ เราได้สื่อสารเรื่องลำดับความสำคัญของงานให้กับแพื่อนร่วมทีมแล้วหรือยัง ระวังในการใช้เวลาส่วนมากในการหาข้อมูลโดยไม่ได้ข้อสรุปใดๆ

2. รูปแบบความคิดแบบโครงสร้าง (Structural)

รูปแบบความคิดนี้มักที่จะชอบวางแผนและชอบผลลัพธ์ที่สามารถคาดเดาได้ ในสภาวะที่ไม่ปกติเช่นทั้งทีมทำงานอยู่ที่บ้าน รูปแบบความคิดนี้อาจจะต้องยึดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ รวมถึงเพื่อนร่วมงานเองอาจจะไม่สามารถทำตามแผนงานที่วางไว้อาจจะมาจากหลายๆปัจจัยร่วมถึงความกังวลถึงผลลัพธ์แลพผลกระทบที่จะมาหาตัวเองจากสถานการณ์ไม่ปกติ

3. รูปแบบความคิดแบบปฏิสัมพันธ์ (Social)

ปกติรูปแบบความคิดนี้มักที่จะชอบการปฏิสัมพันธ์หรือชอบที่จะสื่อและรับรู้ถึงความรู้สึกระหว่างบุคคล รูปแบบนี้อาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยในการที่ทำงานคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนร่วมงานเหมือนอย่างเคย รูปแบบนี้อาจจะใช้ช่องทาง Social-Media ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน ไม่ก็จะเริ่ม share ข้อความหรือความรู้สึกผ่าน LINE หรือ Facebook เพื่อนๆก็อย่าพึ่งรำคาญร่วมถึงควรจะถามถึงความรู้สึกเป็นการแสดงถึงความห่วงใย เพราะเป็นรูปแบบที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก Social Distancing มากที่สุด

4. รูปแบบความคิดแบบมโนทัศน์ (Conceptual)

รูปแบบนี้มักจะมีความคิดใหม่ๆเสมอ รูปแบบสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตในการทำงานคนเดียวที่บ้านเป็นโอกาสในการตกผลึกทางความคิดใหม่ๆที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรและทีม อย่างไรก็ตามรูปแบบความคิดนี้สามารถใช้ประโยชน์ในการกำหนดผลลัพธ์ในการทำงานในแต่ละวันโดยไม่ปล่อยตัวเองให้อยู่ในโลกแห่งความคิดมากจนเกินไป

ส่วนรูปแบบพฤติกรรม 3 รูปแบบ (Behavior Preference) สำหรับการทำ Work-from-Home จะมีดังนี้

1. การแสดงออก (Expressiveness)

รูปแบบพฤติกรรมในแบบ 1/3 อาจจะชอบที่จะทำงานคนเดียวโดยไม่มีใครมารับกวนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ควรที่จะ update ความคืบหน้าในงานเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นตาม

ส่วนรูปแบบพฤติกรรมแบบ 3/3 Expressiveness อาจจะรู้สึกแปลกที่ไม่ได้พูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตากับผู้อื่น และอาจจะพยายามหาโอกาสที่จะโทรไปคุยกับผู้อื่นอยู่เสมอๆจนอาจจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น จนทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นควรที่จะตระหนักถึงความเหมาะสมในการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ความมุ่งมั่น (Assertiveness)

รูปแบบพฤติกรรมในแบบ 1/3 อาจจะต้องการความรู้สึกมั่นคงและทีมยังทำงานและรักษาสัมพันธ์กันเหมือนเดิม รูปแบบนี้อาจจะคาดหวังให้หัวหน้าคอย update ว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

รูปแบบพฤติกรรมในแบบ 3/3 อาจจะรู้สึกว่าการทำ Work-from-Home อาจจะสื่อสารได้ไม่ทันใจและผลลัพธ์อาจจะช้าเกินไป รูปแบบความคิดนี้ควรจะระวังโดยไม่ไปสร้างความกดดันให้กับเพื่อนร่วมงาน โดยอาจจะดูเหมือน Aggressive ในการติดตาม ในสภาวะที่ไม่ปกติอย่างปัจจุบัน

3. ความยืดหยุ่น (Flexibility)

รูปแบบพฤติกรรมในแบบ 1/3 อาจจะเป็นพวก Focus and Firm คือ คาดหวังให้ทุกคนทำตามแผนงานที่ได้ตกลงกันไว้ รูปแบบนี้อาจจะต้องเพิ่มเรื่องความยืดหยุ่น โดยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องการความยืดหยุ่นและการปล่อยวางในการทำงาน

รูปแบบพฤติกรรมแบบ 3/3/ อาจจะเป็นพวกที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนตามความรู้สึกของตัวเอง ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานและผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่น

ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ระบุออกมาเป็นแนวโน้มที่บุคคลแต่ละรูปแบบความคิดและพฤติกรรมจะแสดงออกมา โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการทำ Work-from-Home ใดๆทั้งสิ้น และสิ่งที่ระบุไว้ก็เป็นรูปแบบโดยรวม แต่ละคนอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะก็ได้

ทาง Emergenetics Thailand ขอเอาใจช่วยทุกท่าน เราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทาง Emergenetics Thailand มีการทำ On-Line Learning รวมถึงการทำ Live-Streaming โดยใช้ Program ที่ออกแบบมาเฉพาะในการเรียนรู้เรื่อง Leadership และ Team Development เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสในการเตรียมความพร้อมของทีมผ่านเลยไป ติดต่อเรา info.thailand@emergenetics.com หรือ 088-028-1111

56 views0 comments