Why using image is important ทำไมการใช้รูปจึงสำคัญ?


ทำไมการใช้รูปหรือการคิดด้วยภาพ (Visual Thinking) จึงมีความสำคัญกับธุรกิจในปัจจุบัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ทั้งยังมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ นั่นหมายความว่าองค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนในธุรกิจของตนเอง

ในทุกวันนี้แต่ละองค์กรต้องหาวิธีใหม่ๆ ในการทำงาน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ “ความปกติแบบใหม่” ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน การทำงานในรูปแบบดั้งเดิมที่มักจะมีรายงานเป็นจำนวนมาก มีหลายลำดับขั้นตอน หรือต้องมีระเบียบข้อบังคับที่เป็นกระบวนการและเอกสารอย่างละเอียด สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทุกวันนี้ที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและยังเข้ามาขัดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆของเราอีกด้วย

ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องการความคล่องในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรได้เปิดรับแนวคิดการทำงานของบริษัทยุคใหม่ อย่างเช่น Agile Scrum, Lean start-up และ Design Thinking เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวคิดใหม่เหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ต้องมีเทคนิคการใช้ภาพระดับสูงเพื่อกระตุ้นการทำงานร่วมกัน เทคนิคการใช้ภาพ (Visual Techniques) จะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพของทีม

พื้นที่การทำงานยุคใหม่ก็เปรียบเหมือนห้องแกลอรี่ภาพซึ่งที่นิยมใช้โดยมากก็คือ Kanban Boards ที่สร้างแผนที่เรื่องราวของผู้ใช้และแบบจำลองต่างๆ โดยวิธีการทำงานใหม่ๆเหล่านี้หมายความว่าองค์กรจะต้องพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงภาพ (Visual Thinking) คนในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะที่สำคัญเพื่อสร้างผลลัพท์ที่ดีในสภาพแวดล้อมแบบนี้

จะเกิดอะไรถ้าคุณวาดภาพ?

เหนือสิ่งอื่นใดในการทำงานที่มีการสื่อสารกันระหว่าง รูปภาพ คำพูดและข้อความ เป็นช่วงที่เกิดประสิทธิภาพและผลลัพท์ได้อย่างเต็มที่และเมื่อคุณวาดรูปคุณจะ :

 • สามารถจัดลำดับความคิดของตัวเอง

 • มีแบบแผนที่ชัดเจนและความเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

 • เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป

 • การวาดรูปช่วยสรุปสาระการประชุมได้

 • ช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล

 • ทำให้หลายอย่างง่ายขึ้น

 • คุณได้พัฒนาตัวเองขึ้นอยู่เสมอ

 • มีความคิดใหม่ๆ

 • ทำให้คนกล้าเปิดใจมากขึ้น

 • ตัดประเด็นที่ไม่มีความสำคัญและรายละเอียดเล็กๆ

 • ทำให้เข้าใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้น

สนใจเรื่อง Visual Thinking สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES

e-mail: marketing@adges.net หรือ (+66)088-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Reference from Visual Thinking Book written by Willemien Brand

84 views0 comments