• ADGES

Leader As Coach for Career Development - ABS Regional Office, Shanghai


หลากหลายองค์กรในปัจจุบันต่างเข้าใจถึงทักษะของการ Coaching บางองค์กรต่างเร่งลงทุนยกระดับความสามารถของผู้บริหารขององค์กรเพื่อเสริมทักษะการโค้ชให้เกิดขึ้นในองค์กร หรือไม่ก็เร่งสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มระดับของความผูกพันในองค์กร (Engagement) หรือไม่ก็ช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ (Employee Retention) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุว่าองค์กรส่วนมากยังไม่เห็นผลลัพธ์ของการยกระดับการโค้ชภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ABS (American Bureau of Shipping) เป็นองค์กรระดับสากลที่ให้บริการทางด้าน Shipping และ Logistics โดยมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมอยู่ทั่วโลก เมื่อธุรกิจอย่าง Shippiong และ Logistics เองก็ถูกกระแส Digital Disruption เข้าถาโถมเข้ามา สิ่งที่องค์กรที่ตั้งมากว่าร้อยกว่าปีมองเห็นคือความสำคัญในการที่ผู้บริหารขององค์กรและพนักงานที่ตนเองดูแลที่ต้องสามารถนำเอาทักษะการโค้ชมาสร้างเป็น Dialog ของการพัฒนาอาชีพของพนักงานที่ตนเองกำกับดูแล โดยแค่เรียนรู้ทักษะการโค้ชนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในอดีตองค์กรเองก็มีการอบรมเรื่อง Coaching มาโดยตลอดแต่กลับไม่เห็นผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังไว้ ควรนี้ ABS ต้องการที่จะผนวกเรื่อง Coaching ให้เข้ากับเรื่อง Career Development และหัวหน้าต้องสามารถสร้าง Dialog ในเรื่องของ

1. คุณค่าที่แต่ละลูกน้องและหัวหน้ายึดถือ (Value) 2. ความคาดหวังในอาชีพ (Aspiration) 3. ทักษะ ความสามารถเฉพาะ ที่มี (Competency) 4. ทางเลือกของสายอาชีพ (Option) 5. ความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นจริง (Commitment & Action)

โดยพนักงานที่ได้รับการ Coach จำเป็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าวทั้งห้าเรื่องเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำ Career Development Coaching นั้นเอง

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ Bluepoint Leadership ซึ่งได้ร่วมงานกับบริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่น Fortune 500 และบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ย่อมทำให้ทาง Bluepoint Leadership และพันธมิตรอย่าง ADGES สามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยการทำงานร่วมกับทาง ABS ทาง Bluepoint Leadership ได้ให้ทาง CEO ของบริษัท ADGES นั้นก็คือ ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้ทำ Workshop ให้กับผู้บริหารระดับสูงกว่า 70 ท่าน จาก 12 ประเทศใน Asia Pacific ได้เข้าร่วมใน Executive Workshop โดย Workshop สุดท้ายได้จัดที่ Regional Office ของทาง ABS ที่ Shanghai ประเทศจีน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทาง ADGES ขอขอบคุณทาง Bluepoint Leadership พันธมิตรของ ADGES สำหรับความเชื่อมั่นที่มีให้กันมาอย่างยาวนาน โดยทาง ADGES ได้ใช้เวลากว่าสองเดือนในการร่วมออกแบบ Workshop ร่วมทั้งการทำงานร่วมกับ Master Facilitator ในการเตรียมงาน ขอขอบคุณ ABS ที่ให้เกียรติและให้การต้อนรับมาเป็นอย่างดี

สนใจ Program Leaders As Coach ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกให้การยอมรับติดต่อเรา

marketing@adges.net 088-028-1111

13 views0 comments

Recent Posts

See All