• ADGES

Cornerstone, Leader in HCM System, appoints ADGES CEO as Thailand advisor.

While we have a lot to celebrate for our past success, but we are so ready to move on in the future. While our customers embrace on their digital and disruption journeys, we wish to ensure that we will be there to support them all the way.

Cornerstone OnDemand (NASDAQ:CSOD) องค์กรผู้นำระดับโลกด้านการเรียนรู้บนระบบคลาวด์ การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent management) และ Talent experience software แต่งตั้ง ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการพัฒนาผู้บริหารที่มีศักยภาพชั้นนำ เป็นที่ปรึกษาในประเทศไทย เตรียมพัฒนากลยุทธ์ พร้อมเผยแพร่นวัตกรรม HR ที่ทุกองค์กรต้องการ สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจผ่านการพัฒนาคนด้วย Cornerstone OnDemand Technology

ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ประธานบริหาร ADGES เผยว่า “องค์กรในประเทศไทยกำลังตระหนักว่า ความสำคัญของการจัดการความสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้มากขึ้น โดยการได้ร่วมมือกับ Cornerstone มาจากจุดริเริ่มที่ ADGES ได้ทำงานคลุกคลีกับองค์กรชั้นนำหลากหลายมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่พนักงานต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ โดยธุรกิจจำเป็นต้องดูแลด้านเนื้อหา รวมถึงยกระดับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆเพื่อให้สามารถผลักดันบุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง ADGES มองว่า Cornerstone เอง เป็นบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน HR อันดับต้นๆ และเป็นผู้อยู่เบื้องความสำเร็จของหลายองค์กรระดับโลกทั่วโลก ทำให้การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสเป็นเลิศให้กับองค์กรไทย ในการที่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การสร้างโปรแกรมการ มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด" ดร. ณัฐวุฒิ กล่าว

ด้าน Kartik Krishnamurthy กรรมการผู้จัดการบริษัท Cornerstone ภูมิภาคเอเชีย กล่าวเสริมว่า “Cornerstone ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้คนผ่านการเรียนรู้ ผนวกกับความเชื่อมั่นว่าบริษัท จะสามารถเติบโตได้เมื่อมีการผลักดันให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ซึ่งการนำความเชื่อนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ Cornerstone จึงได้คิดค้นและนำเสนอแนวทางตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยให้บริษัทจัดการกลยุทธ์และพัฒนาความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาวงจรชีวิตของพนักงาน ร่วมกับการสรรหาที่ครอบคลุม การเรียนรู้ส่วนบุคคล และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม ซึ่งแพลตฟอร์มการจัดการทุนมนุษย์ของ Cornerstone นั้นประสบความสำเร็จโดยกลุ่มลูกค้าใช้งานทั่วโลกกว่า 3,500 ราย ครอบคลุมองค์กรทุกขนาดและผู้ใช้มากกว่า 42 ล้านคนใน 192 ประเทศและ 43 ภาษา และด้วยความร่วมมือกับ ADGES ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหารและองค์ในประเทศไทย เราเชื่อมั่นว่า จะสามารถนำพาภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ โดยช่วงแรกของการขยาย Cornerstone Technology มาในประเทศไทยนั้น เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำอย่าง Thai Union, SCG และ IRPC ซึ่งสร้างผลลัพธ์ของการให้บริการเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยองค์กรเหล่านั้น ยังคงใช้บริการ Cornerstone อย่างต่อเนื่องจากผลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม” Kartik กล่าว

สำหรับองค์กรที่สนใจการพัฒนาธุรกิจผ่านการสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.cornerstoneondemand.com หรือ www.adges.net

Cornerstone® and Cornerstone OnDemand® are registered trademarks of Cornerstone OnDemand Inc.

27 views0 comments

Recent Posts

See All