การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose Findings)


การทำให้พนักงานของคุณเข้าใจว่า ทำไมองค์กรของเรายังมีตัวตนอยู่ จะช่วยให้พนักงานของคุณมีเป้าหมายอื่นๆนอกจากเป้าหมายเพื่อการแสวงหากำไรหรือลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นการสร้างเป้าหมายยังทำให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทำให้เกิดนวัตกรรมในที่ทำงานใหม่ๆ ช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณและที่สำคัญช่วยรักษาพนักงานไว้กับองค์กรอีกด้วย

การกำหนดวัตถุประสงค์กับองค์กรเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งการประชุมแบบเปิดอาจทำให้เกิดความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการถกเถียงกันทำให้ใช้เวลานานมากกว่าปกติ หรือถ้าความคิดแบบรวบรัดเกินไปก็จะก่อให้เกิดคำถามว่า “ทำไม” ตามมา

คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ได้ โดยอาศัยคำถาม 4 ข้อได้แก่

  1. คุณชอบอะไร

  2. โลกต้องการอะไร

  3. คุณถนัดทำอะไร

  4. สิ่งใดที่จะทำให้ลูกค้ามาอุดหนุนคุณ

หลังจากที่คุณตั้งคำถามทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว คุณจะพบว่า วัตถุประสงค์ขององค์กรอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างคำตอบของทั้ง 4 ข้อนี้

*เคล็ดลับในการวาดภาพเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์* :

1. ตอบแต่ละคำถามแยกกัน แต่ใช้สีที่สอดคล้องกับคำถาม

2. เขียนคำสำคัญที่สุดไว้ในพื้นที่วงกลมซ้อนทับกัน

3. ระดมสมองเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

หากคุณสนใจว่าเครื่องมือ Visual Thinking จะช่วยพัฒนาองค์กรของคุณให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES

Tel : (+66)088-028-1111

Email : marketing@adges.net

Website : https://www.adges.net/

420 views0 comments

Recent Posts

See All