• ADGES

คุณค่าของการสร้าง Leadership Brand


เมื่อนึกถึงบริษัทที่คุณรู้สึกชื่นชมในด้านความเป็นผู้นำ คุณคิดถึงบริษัทอะไร? อาจเป็น Amazon, Disney, Microsoft, American Express หรือ Apple คุณเคยหาคำตอบไหมว่าบริษัทเหล่านี้มีสิ่งใดที่เหมือนกัน?

จากการวิจัยของ RBL พบว่า องค์กรเหล่านี้มีจุดร่วมกันคือ “การสร้าง Leadership Brand”

Leadership Brand หรือการสร้างแบรนด์ที่มีความเป็นผู้นำคือ การพัฒนาชุดความสามารถที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและนักลงทุน บริษัทที่มี Leadership Brand มักสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ดี นอกจากนี้พวกเขายังมีคำมั่นสัญญาที่จับต้องได้ในวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และความคาดหวังของพนักงาน

ตัวอย่างบางส่วนของ Leadership Brand เช่น

Wal-mart กับการขายสินค้าราคาถูกในทุกวัน

เอกลักษณ์ความเป็นผู้นำก็คือการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันใจ

Lexus กับการแสวงหาความสมบูรณ์แบบ

เอกลักษณ์ความเป็นผู้นำคือการบริหารกระบวนที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

Apple กับนวัตกรรมและการออกแบบ

เอกลักษณ์ความเป็นผู้นำคือสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการรูปแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ

Procter & Gamble กับวลีแบรนด์ที่คุณรู้จักและชอบใจ

เอกลักษณ์ความเป็นผู้นำคือพัฒนาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และของใช้นวัตกรรม

Disney กับการเป็นสถานที่แห่งความสุขบนโลกใบนี้

เอกลักษณืความเป็นผู้นำคือให้ความสุขแก่ผู้มาเยือนด้วยความพิเศษเกินใครและประสบการณ์เฉพาะตัว

การที่องค์กรสร้าง Leadership Brand ของตัวเองขึ้นมานั้นมีความสำคัญอย่างมาก มันช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มีผลกระทบในเชิงบวกเพราะได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มเป้าหมายและนักลงทุน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อมูลค่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

แต่มีความเข้าใจผิดอยู่บ้างระหว่างการสร้าง “ผู้นำ” และ “ความเป็นผู้นำ” บริษัทหลายแห่งโฟกัสไปที่การสร้างผู้นำมากกว่าการพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างเหมาะสมกับองค์กร การสร้างผู้นำจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคล ขณะที่การสร้างความเป็นผู้นำมุ่งเน้นไปที่องค์กรเพื่อพัฒนาตัวผู้นำที่เหมาะสมกับองค์กรของเราในอนาคต

แล้วเราจะสามารถสร้าง Leadership Brand ขึ้นมาได้อย่างไร? นี่คือ 6 ขั้นตอนง่ายๆ จาก RBL Leadership Brand®

1. สร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจเพื่อความเป็นผู้นำ

เราเชื่อว่าการพัฒนาความเป็นผู้นำควรเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ของการทำธุรกิจ กรณีศึกษาสำหรับ Leadership Brand จะช่วยแสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านความเป็นผู้นำช่วยให้บริษัทก้าวไปสู่เป้าหมายและเอาชนะความท้าทายได้อย่างไร

2. เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้นำต้องทำ

ระบุความคาดหวังด้านความเป็นผู้นำของบริษัท กำหนดโปรไฟล์ความเป็นผู้นำ ลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ดีที่สุด

ที่คุณต้องการให้ลูกค้ารู้จักคืออะไร รวมถึงคุณลักษณะและผลลัพธ์ที่ต้องการ

3. ประเมินผู้นำและความเป็นผู้นำ

เมื่อมีการกำหนดโปรไฟล์ความเป็นผู้นำแล้ว อย่าลืมประเมินผลทั้งตัวผู้นำและความเป็นผู้นำด้วย เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเทียบกับสิ่งที่คุณคาดหวังและปรับปรุงมันให้ดีขึ้น อาจใช้การประเมินแบบ 360 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ คน

4. ลงทุนในความเป็นผู้นำ

บริษัทชั้นนำหลายแห่งลงทุนเพื่อปลูกฝังแนวคิด Leadership Brand เช่น การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการทั้ง ประสบการณ์ on-the-job และ off-the-job เพื่อให้สามารถเข้าถึงมุมมองของลูกค้าและนักลงทุนมีอิทธิพลยิ่งขึ้น

5. วัดผลผู้นำและความเป็นผู้นำ

การวัดผลหลังจากลงทุนในความเป็นผู้นำไปแล้ว คืออีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อหาคำตอบว่าเราสามารถตอบสนองต่อคำสัญญาทางธุรกิจที่มีให้กับลูกค้า นักลงทุน หรือพนักงานได้แล้วหรือยัง

6. การสร้างชื่อเสียง

เป้าหมายสูงสุดคือการสร้าง Leadership Brand ก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ซีอีโอควรลงทุนในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์โดยการสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเข้าใจในสิ่งที่แบรนด์กำลังทำ เพื่อการสร้างแบรนด์และผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

ด้วย 6 ขั้นตอนนี้ องค์กรของคุณจะสามารถสร้าง Leadership Brand ขึ้นมาทั้งเพื่อนักลงทุน ลูกค้า รวมถึงเพื่อพนักงานในองค์กรด้วย องค์กรที่มี Leadership Brand จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า สร้างมุลค่าและคุณค่าในสายตานักลงทุน และยังช่วยเพิ่มความผูกพันในองค์กรให้กับพนักงานของเรา

เรียนรู้และเข้าใจความเป็นผู้นำในองค์กร รวมถึงเทคนิคการสร้างความเป็นผู้นำ ด้วยหลักสูตรการอบรมและ Coaching จาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Reference : https://rbl.net/insights/blog/post/the-value-of-a-leadership-brand

https://rbl.net/insights/blog/post/the-value-of-a-leadership-brand

148 views0 comments