• ADGES

‘Hogan’s General Employability’ ตัวช่วยองค์กรเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ใช่


ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทจะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด

การใช้แบบประเมิน General Employability ของ Hogan จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เนื่องจากจะช่วยทำให้คุณระบุบุคลิกภาพของผู้สมัครงานและนำไปทำนายลักษณะการทำงานในหลายหน้าที่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดอัตราการเทิร์นโอเวอร์ และยังเพิ่มความพึงพอใจและความมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือแม้กระทั่งช่วยทำให้บริษัทประสบความสำเร็จด้านการเงินได้อีกด้วย

Employability คือ คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรเลือกเป็นบุคลากร ควรมี 3 ทักษะหลัก ดังนี้

  • People Skills - ความเข้ากันได้ดีกับบุคคลอื่นและสมาชิกในทีม บุคคลที่มีคะแนนในด้านนี้สูงจึงหมายถึงเป็นคนที่มีความเป็นมิตร พึงพอใจในตนเองและสิ่งรอบตัว และชอบการช่วยเหลือผู้อื่น

  • Learning Skills – การเรียนรู้คือสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานและการเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ บุคคลที่มีทักษะการเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะอยากรู้อยากเห็นและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

  • Work Ethic - รับฟังคำแนะนำ ทำงานหนัก และสร้างผลงานคุณภาพสูงในเวลาที่กำหนด บุคคลที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีมักจะมีความขยันขันแข็ง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

The General Employability assessment หรือเครื่องมือประเมินความสามารถในการจ้างงานทั่วไป เป็นตัวช่วยทำนายการปฏิบัติงานจริงที่แม่นยำ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในทุกอุตสาหกรรม เช่น การจ้างพนักงานธนาคาร ซึ่งแบบประเมิน General Employability สามารถระบุพนักงานที่มีคะแนนสูงและต่ำได้แม่นยำ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังพบว่าบุคคลที่ทำคะแนนสูงมีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนนด้านการบริการจากลูกค้าสูงเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับคนที่ทำคะแนนได้ต่ำ

Zsolt Feher กรรมการผู้จัดการ Europe of Hogan Assessment ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ว่าจ้างรายงานว่า การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัญหาพื้นฐาน 3 ประการ นั่นคือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์, การจัดการส่วนบุคคล และทักษะการแก้ปัญหา

ด้วยแบบประเมิน General Employability องค์กรสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกใน 3 ประเด็นสำคัญเหล่านี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาอย่างมากเพราะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการทำนายความสามารถในการทำงานของผู้สมัครรวมถึงคาดการณ์ความสำเร็จในที่ทำงานของพวกเขาด้วย”

สนใจการนำ Hogan Assessment มาใช้เพื่อการสรรหาและว่าจ้าง เพื่อค้นหาบุคลากรคนที่ใช่สำหรับองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Reference : https://www.hoganassessments.com

281 views0 comments

Recent Posts

See All