• ADGES

ทำไมต้อง Hogan: เครื่องมือเพื่อการค้นหาและสร้างความเป็นผู้นำที่เยี่ยมยอด


ทำไมต้องเลือก Hogan tools ?

แบบประเมิน Hogan (Hogan assessments) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดบุคลิกภาพที่เชื่อถือได้และแม่นยำ สามารถทำนายความสำเร็จในที่ทำงาน อีกทั้งยังใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกผู้มีความสามารถที่เหมาะสมได้ การพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับสมาชิกทีม รวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

ทำไมบุคลิกภาพจึงสำคัญ ?

เพราะมนุษย์นั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และนั่นคือความจริงที่ทีมผู้บริหาร นายจ้าง และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาผู้มีความสามารถต้องเผชิญอยู่เสมอ ในขณะที่มีเครื่องมือ Psychometric มากมายที่อ้างว่าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลแต่กลับทำไม่ได้ตามที่กล่าว

Hogan assessments คือการใช้แบบประเมินที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงหัวใจของบุคลิกภาพและเพื่อหาแนวทางว่าจะนำมาใช้เพื่อความสามารถในการทำงาน โอกาสในการพัฒนา และความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการทำงานได้อย่างไร?

ชื่อเสียงและตัวตน

แง่มุมในการมองบุคลิกภาพของคนเรานั้นมี 2 แง่มุม นั่นก็คือ ‘ตัวตน’ ซึ่งเป็นมุมมองส่วนตัว ความเข้าใจในตัวเอง และความต้องการที่จะให้ผู้อื่นรับรู้ความเป็นตัวเรา ส่วนอีกแง่ก็คือ ‘ชื่อเสียง’ ซึ่งเป็นมุมที่คนอื่นสังเกตและรับรู้เกี่ยวกับเรา และยังเป็นตัวทำนายความสำเร็จในที่ทำงานที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

Hogan assessments มุ่งเน้นไปที่ 'ชื่อเสียง' และเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละบุคคลเข้ากับประสิทธิภาพในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง

Hogan selection tools: บุคลิกด้านสว่าง ด้านมืด และบุคลิกภาพเชิงลึก

Hogan selection tools ช่วยให้เราพบคำตอบที่สำคัญเกี่ยวกับสมาชิกในทีมและผู้สมัครงาน นั่นก็คือ พวกเขาสามารถทำงานได้หรือไม่? พวกเขาจะชื่นชอบองค์กรหรือไม่ ? และอะไรที่เป็นอุปสรรค?

สำหรับการทำนายความสามารถในการทำงาน เราใช้ Hogan Personality Inventory (HPI)

เพื่อค้นหาบุคลิกด้านสว่างซึ่งครอบคลุมถึงพฤติกรรมของบุคคลขณะที่เป็นปกติดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ปกติ รวมถึงนิสัยด้านอื่นๆ ทุกอย่างตั้งแต่นิสัยทางสังคมไปจนถึงรูปแบบความคิด

จากนั้น เราสำรวจบุคลิกภาพด้านมืดด้วย Hogan Development Survey (HDS)

เพราะพฤติกรรมด้านมืด เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นอยู่ในสภาวะไม่ปกติ เช่น เมื่อเรามีความเครียด เหนื่อยล้า หรือเบื่อหน่าย พฤติกรรมด้านมืดอาจจะเป็นการแสดงอำนาจที่มากเกินไป หรือ พฤติกรรมที่ไม่แสดงออกในเวลาปกติของบุคคล ซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงาน

และสุดท้ายคือการตรวจสอบว่าพวกเขาเหมาะกับองค์กรหรือไม่ด้วยการค้นหาบุคลิกภาพและแรงจูงใจโดยเครื่องมือ Hogan Motives, Values and Preferences Inventory (MVPI) เพื่อทดสอบค่านิยมของผู้สมัครว่าเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่

Hogan tools เพื่อการพัฒนาและความเป็นผู้นำ

โดยรวมแล้ว Hogan tools ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานขององค์กรผ่านความเข้าใจในตัวบุคคลากรอย่างถูกต้องมากขึ้น รวมถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม นอกจากการคัดเลือกบุคลากรแล้ว Hogan tools ยังเป็นเส้นทางไปสู่การพัฒนาและการสร้างความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

อย่างแรกเลย คือการช่วยให้คุณสามารถพัฒนาในฐานะผู้นำ ทำให้คุณมองเห็นข้อมูลเชิงลึกของ ‘ชื่อเสียง’ ของตนเอง และด้วย ‘กลยุทธ์การตระหนักรู้ในตนเอง’ นี้ คุณจึงสามารถกำหนดการเติบโตขององค์กรได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ Hogan tools เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และคุณธรรมด้านอื่นในสมาชิกทีมที่มีศักยภาพสูงได้อีกด้วย

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง และเรียนรู้การเข้าใจตนเองรวมถึงสมาชิกในองค์กร ด้วย Leadership Assessment และ Coaching จาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

608 views0 comments

Recent Posts

See All