• ADGES

เทคนิคพัฒนาทักษะการสื่อสารจาก Tony Robbins

หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าตัวเองคือนักสื่อสารที่ดี แต่โอกาสที่จะพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ว่าสื่อข้อความออกไปชัดเจนเพียงใดก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ก็ยังคงมีอยู่ หรือคุณอาจพบว่าตัวเองไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปของคู่สนทนา

Tony Robbins นักเขียนและนักกลยุทธ์ชีวิตชื่อดังได้ตอกย้ำถึงปัญหานั้นเอาไว้ว่า

"เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เราต้องตระหนักว่าทุกคนมีความแตกต่างกันในวิธีที่การรับรู้สิ่งต่างๆ และจงใช้ความเข้าใจนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกับผู้อื่น"

Robbins ย้ำให้เราเข้าใจว่า หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของความขัดแย้งก็คือ ความแตกต่างในการรับรู้และเข้าใจสิ่งรอบตัวของคนสองคน ซึ่งความแตกต่างนี้เองที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร

ปัญหาของการสื่อสาร

ปัญหาก็คือเราไม่สามารถรับรู้ได้ตามธรรมชาติว่าแต่ละคนมีรูปแบบการสื่อสาร ลักษณะนิสัย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือคุณสมบัติอื่นๆ อย่างไร และนั่นทำให้การสนทนาเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง แต่ข่าวดีก็คือทุกคนสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสารของผู้อื่นเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้ดีขึ้น

เนื่องจากพบว่าทีมที่มีความหลากหลายมักจะมีจุดแข็งเฉพาะตัว ดังนั้นหากคุณพยายามทำความเข้าใจรูปแบบการสื่อสารกับผู้อื่นมันจึงเป็นตัวช่วยชั้นดีเพื่อการทำงานร่วมกัน

และนี่คือเคล็ดลับการเพิ่มขีดความสามารถให้ทักษะการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่แนะนำโดย Tony Robbins

1. วิธีการสื่อสารกับบุคคลผู้มีแรงผลักดันหรือผู้รับผิดชอบในหน้าที่

สมาชิกทีมเหล่านี้มุ่งมั่นไปที่ผลลัพธ์และมองภาพรวม พวกเขาเป็นนักสื่อสารเต็มตัวและเป็นคนที่มีแรงผลักดันซึ่งมักจะติดตามผลเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

พวกเขามักสื่อสารด้วยอารมณ์ของผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ จนคล้ายคลึงกับภาษาของความเป็น “เจ้านาย” อยู่เล็กน้อย แม้ว่าสมาชิกทีมลักษณะนี้จะไม่ใช่ผู้นำหรือหัวหน้าก็ตาม

การสื่อสารที่เหมาะสมกับคนเหล่านี้คือ คุณต้องตรงไปตรงมา กล้าแสดงออก และมั่นใจ จำไว้ว่าตรงพูดอย่างตรงจุดและเข้าประเด็นอย่างเหมาะสม

คำขวัญที่ต้องจำไว้เมื่อพูดกับคนเหล่านี้คือ: Be bright, be brief, be gone.

2. วิธีการสื่อสารกับผู้ที่ชอบเข้าสังคมและคนลักษณะ Extrovert

การเชื่อมต่อกับบุคลคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะพวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากมายและโอกาสในการทำงานของคุณก็จะเปิดกว้างขึ้นหากสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารกับคนที่ชอบเข้าสังคมหรือคนในกลุ่ม Extrovert คือ ต้องแสดงความพึงพอใจแม้ว่าจะไม่เห็นด้วย แสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ รวมถึงมีความเป็นกันเองและตอบสนองต่อคำพูดของพวกเขาเสมอ

คำขวัญที่ต้องจำไว้เมื่อพูดกับคนเหล่านี้คือ: Be available, be supportive, be relational.

3. วิธีการสื่อสารกับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ และมีจิตวิญญาณอิสระ

พวกเขาเป็นนักคิด เต็มไปด้วยประสบการณ์ มีความเป็นนักผจญภัยและนักคิดนอกกรอบ พวกเขามักจะตั้งเป้าหมายอย่างทะเยอทะยานและมุ่งมั่นเพื่อทำให้สำเร็จ รวมถึงไม่ชอบคำพูดประเภทที่ว่า “คุณทำไม่ได้”

เนื่องจากพวกเขาเป็นคนรักสนุกและมีไหวพริบ ดังนั้นคุณต้องแสดงออกแบบเดียวกัน แสดงความเป็นธรรมชาติของคุณและประเมินสถานการณ์รวมถึงปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ที่คนอื่นอาจไม่คาดคิดมาก่อน

คนประเภทนี้มักปรับตัวได้ดีในสถานการณ์แปลกใหม่ ดังนั้นพยายามสนับสนุนให้พวกเขาได้ใช้ความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เมื่อพวกเขาเห็นว่า คุณพึ่งพาความสามารถของพวกเขาและให้พวกเขามีอิสระในการคิดนอกกรอบ คนเหล่านี้ก็จะแสดงความคิดเห็นแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาออกมาอย่างกระตือรือร้น

เคล็ดลับของการสื่อสารกับคนเหล่านี้ก็คือ อยากรู้อยากเห็นในความคิดและมุมมองของเขารวมถึงพูดคุยและแสดงออกอย่างชัดเจน

คำขวัญที่ต้องจำไว้เมื่อพูดกับคนเหล่านี้คือ: Be real, be new, be now, have fun.

4. วิธีการสื่อสารกับผู้มีความมุ่งมั่นกับงานและจริงจัง

คนประเภทนี้มุ่งมั่นอยู่เพียงอย่างเดียวคือ “การทำงานให้เสร็จและถูกต้อง” พวกเขาทำงานอย่างหนัก เชื่อถือได้ และใช้วิธีการที่จริงจัง มีเหตุผล สมาชิกทีมประเภทนี้มักมีการจัดระเบียบและมีโครงสร้างมากมายในวิธีการทำงานและการสื่อสาร

จุดแข็งที่สำคัญของพวกเขา คือ ความมุ่งมั่นส่วนตัวที่แข็งแกร่งในการทำงาน มีความแม่นยำ ตรงต่อเวลาและมักจะมองว่าคนอื่นก็ทำแบบเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จ พวกเขามีความรับผิดชอบอย่างจริงจังและมักแสดงออกถึงความคิดเห็นหรือความรู้สึกอยู่เสมอ

ดังนั้นคุณต้องแสดงความน่าเชื่อถือเพื่อทำให้พวกเขาไว้วางใจและต้องเป็นคนคาดเดาได้โดยการพูดภาษาทั่วไปที่มีโครงสร้างและจัดระเบียบอย่างชัดเจน

คำขวัญที่ต้องจำไว้เมื่อพูดกับคนเหล่านี้คือ: Be thorough, be prepared, be tried, be true.

และนี่ก็คือเทคนิคที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกับสมาชิกทีม พนักงาน หรือผู้คนประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที

เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันในทีมหรือองค์กร ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Original content : https://bit.ly/2XGUs4i