เคล็ดลับประสบความสำเร็จตามแนวคิด Agile at Scale

องค์กรส่วนใหญ่ติดกับการดำเนินงานแบบเก่าและอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวของบริษัท ในการแข่งขันในยุคดิจิทัล ธุรกิจจำเป็นต้องบรรลุเป้าหมาย Agility at Scale

บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลายแห่งต้องดิ้นรนเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ความมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมนั้นสร้างขึ้นเพื่อขนาดและมาตรฐาน แต่ไม่ใช่เพื่อความคล่องตัวและนวัตกรรม

ในขณะที่หลายๆ องค์กรมีทีมที่ทำงานในลักษณะ Agile แต่มีบริษัทน้อยมากที่สามารถนำระบบการทำงานนี้ไปใช้ได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกแผนก แต่ท้ายที่สุดแล้ว ธุรกิจทั้งหมดจำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ

วิธีการประสบความสำเร็จในการนำ Agile Transformation มาใช้ในองค์กรอย่างครอบคลุม

ภาพรวมใหญ่ของ Agile Transformation ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่มันเป็นวิธีคิดแบบใหม่ เป็นการทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้างมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดลธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วทั้งบริษัทไม่ใช่แค่แผนกเดียวหรือสองแผนก

บริษัทสามารถประสบความสำเร็จในการใช้งาน Agile Transformation ได้สามระดับ คือ

  • ระดับโครงการ ซึ่งค่อนข้างง่ายที่จะทำให้สำเร็จ

  • ระดับพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น

  • ระดับองค์กร ซึ่งต้องมีการพิจารณาใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานของบริษัท

การพัฒนาตั้งแต่ลำดับแรกไปจนถึงลำดับสุดท้ายอาจเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แต่บริษัทที่มีการพัฒนาจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้

เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

ทีมแบบ Agile นั้นเริ่มต้นจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตเวลาและการจัดสรรงบประมาณโดยไม่ต้องปรึกษากับกลุ่มผู้นำหรือหน่วยงานกำกับดูแล ในองค์กรที่มีความซับซ้อน บทบาทนี้อาจถูกเติมเต็มโดยบุคคลสองหรือสามคน เช่น ผู้นำของผลิตภัณฑ์นั้น นักวิเคราะห์ธุรกิจ และผู้บริหารผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบดูแลโครงการ

ทีมแบบข้ามสายงาน ที่ทำงานอย่างอุทิศตนเอง

ทีม Agile ต้องการพนักงานที่ทุ่มเทโดยคัดเลือกสมาชิกจากทุกแผนกในองค์กร รวมถึงการดำเนินงาน การจัดการผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีไอที โครงการขนาดใหญ่สามารถมีสมาชิกในทีมได้จำนวนมาก แต่ทุกกลุ่มก็ควรปฏิบัติตามกฎสองข้อ คือ พยายามและทุ่มเทอย่างเต็มที่ และต้องทำงานอย่างจริงจัง

กระบวนการซ้ำและแนวทางเชิงประจักษ์

งานควรจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการทำตามกระบวนการซ้ำๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และควรสร้างต้นแบบการทำงานหลังจากการทำซ้ำแต่ละครั้ง การออกแบบและการจัดลำดับความสำคัญของการตัดสินใจจะได้รับหลังจากมีข้อเสนอแนะรวมถึงผลจากการสาธิตผลิตภัณฑ์ ในช่วงแรกของ Agile Transformation ให้ใช้การทำซ้ำที่มีระยะยาวนานขึ้น ตั้งแต่ 4-6 สัปดาห์และจำกัดความลึกของการทดสอบ ซึ่งทั้งแนวทางจะช่วยสร้างกรณีศึกษาสำหรับการลงทุนในผู้ช่วยด้านเทคนิคที่จำเป็นได้

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Agile คือการนิยาม ไม่ใช่สถิติที่คงที่ ทีมสามารถค้นหาวิธีที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยปรับแต่งและปรับสภาพแวดล้อมรวมถึงวิธีการทำงานอย่างเหมาะสม เรามักจะเห็นทีมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่ง 4-5 ปีหลังจากผ่าน Agile Transformation ครั้งแรก ดังนั้นจงอย่าหยุดที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Emergenetics® และเรียนรู้การนำเครื่องมือมาใช้พัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์

https://www.adges.net/

Original content : https://www.bcg.com/digital-bcg/agile/large-scale-agile-transformation.aspx?utm_campaign=Brand&utm_content=94013473&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-188152581241347&redir=true

276 views0 comments