• ADGES

Soft Skills: สิ่งสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องมี


นายจ้างให้คุณค่ากับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIT) มาอย่างยาวนานในด้านคุณภาพและทักษะทางเทคนิคของพวกเขา แต่ปัจจุบันการขับเคลื่อนทีม การทำงานร่วมกัน และสภาพแวดล้อมในการทำงานทำให้บริษัทต้องมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้านอารมณ์หรือ Soft Skills เช่น การสื่อสารหรือการโน้มน้าวใจด้วยเช่นกัน

การศึกษาการศึกษาจาก LinkedIn และ Capgemini บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีในกรุงปารีสได้เน้นย้ำถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับทักษะ Soft Skills สำหรับงานด้านเทคโนโลยี

การศึกษาพบว่าทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้ามากกว่าทักษะ Hard Skills ซึ่งนี่คือแนวทางสำคัญที่ทำให้บริษัทหันมาให้ความสนใจเนื่องจากทักษะด้านอารมณ์มีส่วนในการสร้างประสบการณ์เชิงบวกแก่ลูกค้า การศึกษานี้สำรวจความคิดเห็นจากฝ่าย HR และผู้นำในธุรกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอื่นทั่วโลกกว่า 1,200 ราย

Digital Solutions แพร่หลายสู่องค์กร ในการศึกษาล่าสุดจาก West Monroe บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีในชิคาโก 53% ของผู้นำธุรกิจกล่าวว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมเทคโนโลยีบ่อยขึ้น แต่ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 43% กล่าวว่า พวกเขายังประสบปัญหาขาดความร่วมมือเมื่อทำงานกับทีมเหล่านี้

สาเหตุจากทักษะด้านการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนคือเหตุผลที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุด ข้อบกพร่องเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกำหนดการทำงานรวมถึงคุณภาพของผลงานได้ ทุกวันนี้ธุรกิจต่างๆ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าที่เคย Greg Layok กรรมการผู้จัดการและผู้นำด้านเทคโนโลยีของบริษัท West Monroe กล่าว "พนักงานที่มีทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจนั้นหายาก ดังนั้นองค์กรจึงสร้างทีมแบบผสมผสานและต้องการการทำงานร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนนี้”

“แต่การทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้ที่มีความรู้เรื่องไอทีกับผู้ที่ไม่มีทักษะด้านนี้อาจทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าอยู่บ้าง ซึ่งหากมีทักษะ Soft Skills เข้ามาก็จะช่วยประสานงานระหว่างคนสองกลุ่มได้” Layok พบว่าผู้นำฝ่ายเทคโนโลยีที่แสดงความกังวลว่าทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของพวกเขาอาจไม่สามารถรับมือกับความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) ได้ "ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีทักษะด้านเทคนิค แต่เป็นเพราะขาดทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารโครงการ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำโครงการขนาดใหญ่ "

HRIT ในฐานะผู้ประสานงานขององค์กร การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน HRIT ยังมีปฏิสัมพันธ์บ่อยครั้งกับภาคส่วนอื่นๆ ขององค์กรในการทำงาน เช่น การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์และการบูรณาการระบบเทคโนโลยี จากการสำรวจ Sierra Cedar HR Systems ปี 2018-2019 พบว่า ปัจจุบันองค์กรโดยเฉลี่ยมีจุดร่วมกว่า 18 จุดในการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับระบบทรัพยากรบุคคล (HR environments) และระบบที่ไม่ใช่ทรัพยากรบุคคล (non-HR system)

การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าบทบาท HRIT มีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบการตัดสินใจในการกำหนดค่าซอฟต์แวร์และความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่าบทบาทด้านไอทีทั่วไปหรือหน้าที่การทำงานซึ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ ซึ่งนั่นทำให้ทักษะด้านอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ

Jeff Mike รองประธานและหัวหน้าฝ่ายวิจัยทรัพยากรบุคคลของ Bersin, Deloitte Consulting กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้มากขึ้นในวันนี้ทำให้พนักงานไอทีต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ เช่น ความเอาใจใส่

“ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเรียนรู้ที่จะให้ความเอาใจใส่กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะเทคโนโลยีเท่านั้น... การออกแบบหรือกำหนดค่าซอฟท์แวร์ควรนำมุมมองของผู้ใช้มาเป็นหลักในการปรับแต่งโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด”

ปิดช่องว่างการฝึกอบรม Soft Skills

แม้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจะขาดทักษะด้านอารมณ์หรือ Soft Skills แต่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับทักษะเหล่านี้ยังมีน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนการอบรมทักษะทั่วไป จากการศึกษาของ West Monroe พบว่า บริษัท 78 % ทำการสำรวจผลกระทบจากทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อการประเมินความสามารถ แต่มีเพียง 59% เท่านั้นที่จัดอบรมทักษะด้านอารมณ์สำหรับพนักงาน

Layok เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างทักษะด้านอารมณ์สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็คือ

“ประสบการณ์จริง” องค์กรต้องเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองสัมผัสการทำงานที่ต้องใช้การสนทนาเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ "ยิ่งพวกเขาเรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเหล่านั้นอย่างไร และเพื่อนร่วมธุรกิจคิดและพูดคุยอย่างไร พวกเขาจะยิ่งเข้าใจวิธีใช้ทักษะการสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง และทักษะความเป็นผู้นำได้ดีขึ้น”

พัฒนาทักษะด้านอารมณ์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพให้การทำงานสำหรับองค์กรยุคใหม่ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์

https://www.adges.net/

Original content : https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/soft-skills.aspx?fbclid=IwAR00n1pmCRT5yWklGkhIicWeUzlBJYab4KcuGU7soIUo_VH7pfUjd59TMzg

315 views0 comments