• ADGES

5 คำถาม ช่วยสำรวจความเป็นผู้นำในตัวคุณ

เคยไหม?...ในการทำงานร่วมกับผู้นำที่ทัศนคติและแนวทางของพวกเขาส่งผลเชิงบวกกับชีวิตของคุณ

ทำให้คุณพูดถึงประสบการณ์เหล่านี้ไปได้อีกหลายปี เหตุผลที่คุณจดจำการทำงานกับพวกเขาได้เป็นอย่างดีก็เพราะสิ่งที่พวกเขาทำให้คุณรู้สึก

เช่นเดียวกับที่ Maya Angelou นักกวีและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองชื่อดังได้กล่าวไว้ว่า “ผู้คนลืมสิ่งที่คุณพูด ผู้คนลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ผู้คนจะไม่ลืมสิ่งทีคุณทำให้พวกเขารู้สึก”

ทดสอบความเติบโตของการเป็นผู้นำในตัวคุณ ด้วย 5 คำถาม

ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของสมองและหัวใจ ผลลัพธ์และความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นหากตอนนี้คุณอยู่ในบทบาทของผู้นำหรือมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำแล้วล่ะก็ ควรเตรียมพร้อมเอาไว้ว่าเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่มีวันจบ แต่มันมีจุดเริ่มต้น

ซึ่งบางครั้งการเริ่มต้นก็ต้องอาศัยคำถามที่คุณต้องถามตัวเองเพื่อสำรวจความเติบโตภายในตัวเรา

1. คุณรับฟังทุกคนในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานพูดและแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาหรือไม่?

ผู้นำจำนวนมากไม่ต้องการรับฟังความคิดเห็น แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจหรือความเป็นผู้นำของพวกเขาจากคนอื่น สำหรับผู้นำประเภทนี้พวกเขาสร้างภาพลักษณ์ในแบบ ego-system แทนที่จะเป็น ecosystem ผู้นำที่สามารถรับฟังคนอื่นได้ดีจะมีทัศนคติเปิดกว้างและมีความรับผิดชอบสูงกว่า รวมถึงสามารถมองหาข้อเท็จจริงและตอบสนองต่อคนอื่นได้อย่างเหมาะสม - พวกเขารับฟังเพื่อเข้าใจและมุ่งเป้าหมายสู่อนาคต

2. ผู้คนมีแรงจูงใจที่จะติดตามคุณหรือไม่?

ลองสำรวจรอบตัวคุณดูสิว่ามีผู้คนรายล้อมอยู่หรือไม่ หากใช่ นั่นหมายถึงคุณคือผู้นำ แต่หากไม่ใช่ก็หมายถึงคุณยังไม่ใช่ผู้นำสำหรับพวกเขา ผู้นำที่ดีนั้นจะดึงดูดคนอื่นโดยธรรมชาติและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวได้

3. ผู้คนต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกหรือถามคำถามจากคุณหรือไม่?

ผู้นำเปรียบเหมือนผู้ฝึกสอน (Coach) และที่ปรึกษา (Mentor) แต่หากไม่มีใครสนใจตั้งคำถามกับคุณ คุณควรถามตัวเองว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นเพราะคุณเข้าถึงยาก หรือคนอื่นๆ กลัวที่จะตั้งคำถามกับคุณใช่หรือไม่? หรือเป็นเพราะคนอื่นยังไม่รู้สึกเชื่อใจคุณมากพอที่จะถามสิ่งที่พวกเขาสงสัย? การสำรวจระดับความไว้วางใจของคนอื่นๆ ที่มีต่อคุณอาจดูได้จากคำขอ คำถาม หรือความกังวลที่คนอื่นพูดคุยกับคุณไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือลบ

4. คุณชื่นชมผู้อื่นหรือไม่?

ผู้นำที่ดีจะมีวิธีการหลากหลายในการแสดงความชื่นชมผู้คนที่อยู่รอบตัว เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพนักงาน คุณอาจใช้วิธีเขียนโน้ตขอบคุณด้วยตัวเอง หรือใช้วิธีการชมเชยประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา อาจใช้วิธีการให้รางวัลที่พวกเขาสมควรได้รับ เช่น วันหยุดส่วนตัว การปรับเงินเดือน หรืออนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เป็นต้น ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนขอเพียงแค่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนว่า “รู้สึกขอบคุณพนักงานและงานที่พวกเขาทำ” ก็เพียงพอแล้ว

5. คุณตั้งใจช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือไม่?

สุดท้าย เพื่อการยกระดับอิทธิพลและผลกระทบของคุณที่ส่งผลต่อผู้อื่นอย่างจริงจัง ในฐานะผู้นำคุณต้องจำไว้ว่าความเป็นผู้นำนั้นคือการบริการและทำให้ชีวิตคนที่อยู่รอบตัวดีขึ้น หากคุณช่วยพนักงานให้สามารถพัฒนาตัวเอง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พวกเขาเจอจนกระทั่งสามารถทำงานได้สำเร็จ คุณก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ทำให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นและทำให้พวกเขาเกิดความภักดีได้ในที่สุด

ลองตั้งคำถามทั้ง 5 ข้อนี้กับตัวเองเพื่อสำรวจความเป็นผู้นำในตัวคุณ

สนใจหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Original content : https://thriveglobal.com/stories/are-you-really-growing-as-a-leader-ask-these-5-powerful-questions-to-find-out/

1,038 views0 comments

Recent Posts

See All