• ADGES

4 ข้อผิดพลาด เมื่อองค์กรใช้เทคนิคการอบรมแบบ ‘Microlearning’


จาก TED Talks ความยาวหกนาที เรื่อง “Everyday Leadership” โดย Drew Dudley กล่าวว่า คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งผู้นำเพื่อที่จะเป็นผู้นำ เพราะคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ในชีวิตประจำวันในทุกโอกาส หรือที่ Drew เรียกว่า “Lolipop moments”

นี่คือตัวอย่างความทรงพลังของเทคนิค Microlearning

ในอดีตอาจเป็นเรื่องยากหากเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ในเวลาแค่หกนาที แต่ปัจจุบันมีการเรียนรู้แบบหลักสูตรขนาดสั้นให้เราได้ค้นคว้าด้วยตัวเองมากมายบนโลกออนไลน์ เช่น Youtube, TED Talk หรือสื่อการเรียนจากองค์กรผู้พัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning management system: LMS) การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรสั้นๆ เหล่านี้เหมาะกับวันทำงานที่คุณแทบไม่มีเวลา คอร์สขนาดสั้นช่วยเพิ่มระดับความตั้งใจในการเรียน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอัตราการพัฒนาตัวเองได้มากกว่า 300 เปอร์เซ็นต์

จากการวิจัยชิ้นหนึ่ง พบว่า องค์กรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ต้องการนำเทคนิค Microlearning มาใช้เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กร แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่พบอยู่เสมอเมื่อแต่ละองค์กรนำ Microlearning มาใช้ นั่นก็คือ

1. ผู้จัดการไม่ได้แนะนำหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงให้กับพนักงาน

บางครั้งผู้จัดการอาจให้ความเห็นแก่พนักงานแบบกว้างๆ ว่าทักษะข้อใดของพวกเขาต้องการการพัฒนา และบอกให้พนักงานลองเข้าคอร์สอบรมเพื่อปรับปรุงทักษะเหล่านั้น แต่ปัญหาก็คือพนักงานอาจเลือกเรียนรู้จากคอร์สที่พวกเขาคิดว่าดี แต่สิ่งที่ได้กลับไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดการต้องการ

เพราะฉะนั้นผู้จัดการควรศึกษาเนื้อหาหรือรายละเอียดของหลักสูตรการอบรมด้วยตัวเองก่อน จากนั้นจึงแนะนำหลักสูตรที่เห็นว่าเหมาะสมและน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุดแก่พนักงานแต่ละราย

2. ขาดการติดตามผลหลังการอบรม

ในหลายองค์กรผู้จัดการอาจเป็นผู้มอบหมายให้พนักงานเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง หรือเข้ารับการอบรม แต่กลับไม่มีการสอบถามหรือติดตามผลหลังจากนั้น ความจริงแล้วจากผลสำรวจของ LinkedIn พบว่า การแนะนำให้ผู้จัดการติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงานถือเป็นความท้าทายสูงสุดสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เลยทีเดียว

ดังนั้นหลังจบการอบรมควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลว่าพนักงานเข้าใจหลักสูตรที่ได้รับมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการตั้งคำถามและหาคำตอบ เพื่อนำข้อผิดพลาดหรือคำติ-ชมไปปรับปรุงหลักสูตรการอบรมต่อไป

3. พนักงานไม่ใช้ระบบ Microlearning แบบเชิงรุก

นอกเหนือจากการอบรมที่ผู้จัดการมอบหมายแล้ว พนักงานควรรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงหลักสูตร Microlearning ด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรควรให้คำแนะนำแก่พนักงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้ทุกครั้งเมื่อต้องการ และทำให้พวกเขามองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพจากหลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้

4. พนักงานคิดว่าตัวเองไม่สามารถแนะนำเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมได้

ไม่เพียงแค่ผู้จัดการเท่านั้นที่สามารถประเมินหลักสูตรการอบรม เพราะพนักงานเองก็ร่วมประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆ ได้เช่นกัน เช่น หลักสูตรนั้นเข้าใจง่ายหรือไม่ สมัครเข้าร่วมได้สะดวกไหม ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด เป็นต้น ในการใช้ Microlearning ผู้จัดการควรสนับสนุนให้พนักงานประเมินหลักสูตรที่พวกเขาเข้าร่วมเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและช่วยพัฒนาหลักสูตรต่อไป

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เมื่อองค์กรนำระบบ Microlearning มาใช้งาน แต่หากตระหนักถึงความผิดพลาดแล้วนำไปปรับปรุง องค์กรของคุณก็จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้วย Microlearning ได้ค่ะ

ค้นหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างทันสมัยและเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

37 views0 comments