เคล็ดการขับเคลื่อน ‘วัฒนธรรมย่อย’ ในองค์กร


คุณเคยแปลกใจหรือไม่ว่าเมื่อทีมของคุณทำงานร่วมกับทีมอื่นในองค์กรเดียวกัน แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังรู้สึกว่าทุกคนมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

สถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตของเราโดยเฉพาะในการประชุมครั้งแรก คนบางกลุ่มอาจมาสายห้านาที บางกลุ่มรวมตัวกันครบก่อนเวลาเริ่ม หรือบางกลุ่มอาจเริ่มการประชุมด้วยเรื่องขำขัน ขณะที่บางกลุ่มมุ่งตรงเข้าสู่ประเด็นหลักทันที

แม้ว่าแต่ละองค์กรจะสร้างวัฒนธรรมของตนเองอย่างชัดเจน แต่มันก็ยังมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยอยู๋ในวิธีการทำงานของแต่ละทีม ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้นำ ผู้จัดการ รวมถึงสมาชิกทีมต้องทำความเข้าใจเพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จ

จากการวิจัยชิ้นหนึ่ง พบว่า กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรทั่วโลกมีการทำงานเป็นทีมแบบข้ามสายงานและข้ามโครงสร้างภายในองค์กร เนื่องจากโครงการจำนวนมากต้องการความร่วมมือจากแต่ละแผนก ดังนั้นเราจึงมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า ‘วัฒนธรรมย่อย (Subculture) มากขึ้น การหาเทคนิคเพื่อลดช่องว่างของวัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น และนี่คือเคล็ดลับ 4 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ระบุเป้าหมายที่มีร่วมกัน

หากคุณกำลังร่วมมือกับทีมอื่นเพื่อทำโครงการให้เสร็จสิ้น ลองพิจารณาว่าทั้งสองกลุ่มจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ร่วมกันอย่างไร อาจเริ่มต้นจากการพิจารณาวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงเป้าหมายรายปีที่องค์กรต้องการ จากนั้นระบุว่าโครงการนี้มีความสำคัญต่อภาพรวมของเป้าหมายนั้นอย่างไร

การมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จในที่สุด แม้ว่าแต่ละทีมจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันก็ตาม

2. มองหามาตรฐานในการทำงานร่วมกัน

ทีมของคุณมีบรรทัดฐานอย่างไร? ในการตอบคำถามนี้ต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าทีมของคุณมีการทำงานอย่างไร ก่อนหันมามองทีมอื่นๆ ว่าพวกเขาชื่นชอบการปฏิบัติงานลักษณะไหน ลองมองไปถึงคุณค่าขององค์กรและคุณค่าเหล่านี้ส่งผลต่อทีมของคุณอย่างไร ระบุบรรทัดฐานที่คุณแบ่งปันและโฟกัสไปที่แนวปฏิบัติทั่วไปเมื่อเริ่มทำงานร่วมกัน

อาจใช้เทคนิคการสนับสนุนให้ผู้นำของแต่ละทีม แต่ละแผนกได้พบปะกันแบบตัวต่อตัวเพื่อหารือถึงวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ Power of WE Crafting Team Norms จาก Emergenertics ในการจัดประชุมได้เช่นกัน

3. เปิดใจอยู่เสมอ

ในการทำงาน ไม่ว่าทีมจะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกหรือผิดพวกเขาก็มีหลักการเดียวกันเสมอ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการทำงานหรือแนวทางของแต่ละทีมอาจทำให้เกิดความยุ่งยากและความเข้าใจผิดระหว่างทีมได้

หากเจอกับสถานการณ์นี้ ทั้งสองทีมต้องมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายกว่ามากหากเรารู้จัก ‘เปิดใจ’ และพยายามยกระดับมาตรฐานการทำงานของแต่ละทีมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. สำรวจ Emergenetics® Profiles ของสมาชิกในกลุ่ม

หากองค์กรของคุณใช้เครื่องมือ Emergenetics การทบทวนข้อมูล Emergenetics® Profiles ของสมาชิกแต่ละคนจะช่วยให้คุณสามารถบริหารปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจความคิด การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการเรียนรู้ภายในทีมมากยิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้คุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกทีมแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจงแม้คุณจะไม่แน่ใจในวัฒนธรรมย่อยของพวกเขา

ช่วงเริ่มแรกของการทำงานร่วมกัน ควรส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละทีมใช้งานแอพพลิเคชั่น Emergenetics+ เพื่อให้พวกเขาศึกษาลักษณะเฉพาะของตนเองและสร้างกลุ่มเพื่อบันทึก Emergenetics® Profiles ของแต่ละคน ด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้คุณและทีมปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง แต่เราก็ยังสามารถพบวัฒนธรรมย่อยที่ไม่เหมือนใครได้ภายในกลุ่มย่อยขนาดเล็กหรือทีมของแต่ละแผนก ซึ่งการปฏิบัติตามเคล็ดลับทั้ง 4 ข้อนี้จะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมย่อยไปในเชิงบวกและทำให้สมาชิกทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

สนใจการนำเครื่องมือ Emergenetics มาใช้ในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

50 views0 comments

Recent Posts

See All