• ADGES

สิ่งที่ควรรับมือ...ในโลกการทำงาน อีก 20 ปีข้างหน้า


อีก 20 ปีข้างหน้า ชีวิตการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอนาคต ลองมาดูลักษณะการทำงานในปัจจุบันกันก่อนดีกว่า

ปัจจุบันคือยุคการทำงานด้วยหุ่นยนต์และงานที่หลากหลาย

ถึงแม้จากสถิติจะพบว่าการทำงานด้วยหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นสูงมาก แต่ในปี 2018 กลับพบว่าอัตราการว่างงานทั่วโลกลดลงเหลือเพียง 5.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสถิติต่ำสุดในรอบ 38 ปี หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดอัตราว่างงานของมนุษย์เสมอไป จากสถิติเหล่านั้นเองที่ทำให้คาดการณ์ได้ว่า อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า กระบวนการจ้างงานและเทคโนโลยีจะเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากขึ้น มีความยืดหยุ่นรวมถึงมีอิสระในการใช้งานมากขึ้นด้วยเช่นกัน

และนี่คือข้อสรุปการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในโลกของการทำงานอีก 20 ปีข้างหน้า รวมถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อหน่วยงาน องค์กร บริษัท ไปจนถึงพนักงานทุกคน

5 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโลกของการทำงานอีก 20 ปีข้างหน้า

  1. การทำงานด้วยหุ่นยนต์และ AI จะเพิ่มขึ้น

  2. จะไม่มีการขาดแคลนแรงงาน แต่หากเราดำเนินการไม่ถูกขั้นตอน อาจเกิดปัญหาช่องว่างทางทักษะและขาดแรงงานที่มีทักษะตามต้องการได้

  3. การทำงานทางไกลจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ แต่ละประเทศจะเข้าสู่สงครามด้านความสามารถในอนาคต การทำงานโดยไม่ยึดติดกับสถานที่และมีความยืดหยุ่นจะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ

  4. ปี 2027 คนส่วนใหญ่จะหันมาทำอาชีพอิสระ อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของกลุ่มคนทำอาชีพอิสระ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2017

  5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3 แนวทางเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง

1. ทบทวนแนวทางการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหมายถึงการที่ทุกคนที่ทำงานกับเครื่องจักรต้องเรียนรู้ทักษะใหม่อยู่เสมอ แต่ระบบการศึกษาในปัจจุบันนั้นล่าช้าและมีการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสม

ดังนั้นเราจึงต้องทบทวนระบบการเรียนการสอนและสร้างแนวทางการศึกษาขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะการนำหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากใช้ และปรับปรุงการเรียนตั้งแต่วัยอนุบาลหรือเด็กช่วงก่อนวัยเรียน ให้พวกเขาเรียนรู้อย่างอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันควรทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน

ส่วนทักษะความรู้จากมหาวิทยาลัยอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นในอนาคตเสมอไป ดังนั้นควรทำให้มั่นใจว่าการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นคุ้มค่า มีราคาไม่แพงและมีทักษะจำเป็นทางอาชีพที่เราต้องการ

2. การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการเพื่อพนักงานอย่างเหมาะสม

ระบบภาษี สาธารณสุข ประกันสุขภาพ ประกันการว่างงานหรือแม้แต่เงินบำนาญ คือระบบที่ริเริ่มมาตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรม ซึ่งในโลกของการทำงานในอนาคต ระบบเหล่านี้อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมได้อีกต่อไป

เพราะฉะนั้นนายจ้างควรเปลี่ยนแปลงสวัสดิการเพื่อพนักงานให้เหมาะสม ตรงจุด และเป็นผลประโยชน์ที่ “มีประโยชน์” ต่อพนักงานจริงๆ

สวัสดิการในอนาคตควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย เช่น การจัดการฝึกอบรมทักษะให้กับพนักงาน ผู้ประกอบการ หรือองค์กร เนื่องจากการอบรมคือการสร้างผลประโยชน์ให้กับพนักงานและทักษะความรู้เหล่านี้จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต

3. ให้อิสระและความยืดหยุ่นแก่พนักงาน

หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันในการออกระเบียบใหม่ ก็จะช่วยให้ชีวิตการทำงานอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการวางระบบแพลตฟอร์มการทำงานระยะไกลและการกำหนดเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

การทำงานในออฟฟิศอาจทำให้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการทำงานลดต่ำลง แต่ทางเลือกใหม่อย่างการทำงานจากบ้านหรือการกำหนดตารางเวลาทำงานของตัวเองกลับช่วยสร้างรายได้ ผลลัพธ์ และเพิ่มพูลประสิทธิภาพการทำงานได้มากกว่า

จากรายงานของ World Economic Forum เผยว่า ปัจจุบัน ประชากรวัยทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ EU-15 จำนวน 20-30 เปอร์เซ็นต์ ทำงานอิสระและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในตลาดธุรกิจเกิดใหม่

นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เริ่มต้นการนำแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้การทำงานของพนักงานยืดหยุ่นขึ้นมาใช้บ้างแล้ว อย่างเช่นบริษัท Upwork ที่กำลังผลักดันเทรนด์การทำงานอิสระและการมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงมอบประสบการณี่ง่ายและรวดเร็วกว่าให้กับผู้ซื้อและผู้ขายผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับคนทำงานอิสระ

นอกจากนี้การส่งเสริมการทำงานระยะไกลหรือการทำงานที่บ้าน ยังช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเพศตามหลักของนักเศรษฐศาสตร์อีกด้วย

20 ปีคือช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทำงาน ดังนั้นเราต้องศึกษา ปรับตัวตามเทรนด์ของโลก รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับการทำงานที่เปลี่ยนไปในอนาคต

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเทรนด์ของการทำงานในอนาคต เพื่อสร้างองค์กรที่ทันสมัยและยืดหยุ่น ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

884 views0 comments

Recent Posts

See All