• ADGES

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำ อ้างอิงจากผู้นำทั่วโลก


อะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้นำมีประสิทธิภาพ” เพื่อตอบคำถามนี้ ด็อกเตอร์ Sunnie Giles ได้ทำการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 195 รายซึ่งเป็นผู้นำจาก 15 ประเทศ และกว่า 30 องค์กรทั่วโลก ผู้เข้าร่วมจะเลือกความสามารถในการเป็นผู้นำที่พวกเขาคิดว่าสำคัญที่สุด 15 รายการจากทั้งหมด 74 รายการ จากนั้นจึงนำมาสรุปผลและจัดลำดับ

และนี่คือ 10 ความสามารถที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้นำ โดยเรานำมาจัดเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. จริยธรรมอันแข็งแกร่งและให้ความรู้สึกปลอดภัย

ความสามารถกลุ่มแรก ได้แก่ ความมีมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรม (67 เปอร์เซ็นต์) และ การสื่อสารถึงสิ่งที่คาดหวังอย่างชัดเจน (56 เปอร์เซ็นต์)

คุณสมบัติในกลุ่มนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยและเชื่อถือได้ ผู้นำที่มีมาตรฐานจริยธรรมสูงบ่งบอกถึงความมุ่งมั่น ความเป็นธรรม และยังเป็นการปลูกฝังความเชื่อมั่นว่าทั้งผู้นำและพนักงานจะเคารพกฎในการทำงาน ขณะเดียวกันการสื่อสารสิ่งที่คาดหวังออกไปอย่างชัดเจนก็ช่วยทำให้ทุกคนเข้าใจหน้าที่และจุดหมายที่มีร่วมกัน และด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนี้ พนักงานจะรู้สึกผ่อนคลายและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้นอีกด้วย

เรื่องนี้มีเหตุผลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ เพราะนักประสาทวิทยากล่าวว่า เมื่อสมองส่วนอะมิกดาลา (Amygdala) เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกคุกคาม หลอดเลือดแดงจะแข็งตัวและหนาขึ้นเพื่อจัดการกับการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมองส่วนความจำและความคิดสร้างสรรค์ลดประสิทธิภาพลง เพราะฉะนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยจึงมีความสำคัญมาเป็นอันดับแรก อาจเริ่มต้นจากการสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น หากคุณต้องพูดกับพนักงานที่ทำงานพลาด อาจใช้ประโยคที่ว่า “ ฉันไม่ได้พยายามที่จะตำหนิคุณ ฉันแค่อยากเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ” เป็นต้น

2. ให้อำนาจผู้อื่นในการจัดระเบียบตนเอง

ผู้นำไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร โดยการกำหนดทิศทางทำงานหรือสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจน และให้พวกเขาจัดสรรเวลาทำงานของตัวเอง

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทีมที่ได้รับอำนาจในการตัดสินใจหรือทำงานด้วยตัวเองนั้นจะมีความสามารถในการผลิตและผลลัพธ์การทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้น บริการลูกค้าดีขึ้น และระดับความพึงพอใจที่ตอบกลับมาสูงขึ้น ขณะเดียวกันความมุ่งมั่นต่อทีมและองค์กรก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่ปัญหาหลักก็คืออาจมีผู้จัดการหรือสมาชิกบางรายรู้สึกต่อต้านเนื่องจากกลัวการเผชิญผลกระทบเมื่อทำผิดพลาดหรือกลัวโดนตำหนิจากผู้นำ ดังนั้นความสามารถกลุ่มนี้จึงต้องปฏิบัติควบคู่กับการสร้างความรู้สึกปลอดภัยและการสื่อสารที่ชัดเจนกับพนักงาน

3. ส่งเสริมความรู้สึกของความเชื่อมโยงและความเป็นเจ้าของ

ผู้นำที่มีการสื่อสารเป็นประจำและเปิดเผย รวมถึงสร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวด้วยกันเป็นกลุ่ม ถือเป็นความสามารถที่สำคัญในการสร้างความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงให้กับสมาชิกในทีม

เพราะมนุษย์คือสัตว์สังคม แต่ละบุคคลจึงต้องการความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันและความเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของเชื่อมโยงอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและความเป็นอยู่ที่ดีได้ ตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์พบว่าอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการทำงาน ดังนั้นหากจะตรวจสอบว่าพนักงานคนใดอยู่ในช่วงหมดไฟหรือเบื่องาน เราอาจทำได้ง่ายๆ แค่เพียงใช้การสังเกตพฤติกรรมของเขาในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

วิธีการง่ายๆ ในการส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยง ความเป็นเจ้าของ และทำให้พนักงานรู้สึกเป็นทีมก็คือ การยิ้ม เรียกชื่อของพวกเขา จดจำความชอบ ความสนใจหรือชื่อคนในครอบครัว ให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อพูดกับพวกเขาและกำหนดลักษณะการพูดคุยในทีมอย่างชัดเจนเพื่อช่วยสร้างเอกลักษณ์ความเป็นกลุ่มให้สมาชิกทีม

4. เปิดกว้างสู่แนวคิดใหม่และส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร

ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น เปิดรับแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ส่งเสริมการลองผิดลองถูก คือทักษะสำคัญของผู้นำในการส่งเสริมการเรียนรู้

การยอมรับว่าเราทำผิดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การถูกตำหนิอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสมองเนื่องจากเกิดความเครียด ทำให้สมองถูกขัดขวางการเรียนรู้ โดยนักวิจัยพบว่า การลดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองภายใต้สภาวะถูกคุกคามนั้นมีอัตราลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างพนักงาน ผู้นำต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าพวกเขาเปิดใจพร้อมรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากนั้นอาจลองใช้การอภิปรายหรือการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้วาระทางการหรือระบุผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง อย่าตัดสินจนกว่าทุกคนจะได้พูดแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางความคิด ความล้มเหลวอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ขณะที่การมุ่งแต่ผลลัพธ์ของผู้นำก็อาจทำให้พนักงานขาดโอกาสเช่นกัน ดังนั้นผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานเรียนรู้จากความผิดพลาดของกันและกัน รวมถึงหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

เมื่อผู้นำแสดงความต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการมอบหลักสูตรอบรมหรือส่งเสริมการเป็นผู้นำรุ่นต่อไป การกระทำนี้จะช่วยให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจที่จะตอบแทนสิ่งด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ มุ่งมั่น และภักดี นอกจากนี้อย่าลืมชื่นชมเมื่อพนักงานทำผลงานได้ดีและพัฒนาตัวเองได้ตามเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานที่ดีจากการทำงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ หากคุณต้องการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดให้กับทีม อย่าลืมสนับสนุนพวกเขาโดยการส่งเสริมการอบรมรวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและวิเคราะห์วิจารณ์ผลหลังการอบรมของพวกเขาด้วยมุมมองที่เป็นประโยชน์ด้วย

และนี่ก็คือความสามารถที่สำคัญที่สุด 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นทั้งความสามารถตามธรรมชาติและที่ฝึกฝนได้เอง ซึ่งแต่ละทักษะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

12 views0 comments

Recent Posts

See All