• ADGES

10 ทักษะ ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ข้อมูลจาก LinkedIn อัพเดทปี 2019


คุณกำลังมองหาการเริ่มต้นใหม่สำหรับปี 2019 อยู่หรือเปล่า?

บางทีคุณอาจต้องการเรียนรู้ทักษะหรือเปลี่ยนงานใหม่?

จากการวิเคราะห์ของเว็บไซต์ LinkedIn ปี 2019 นี้ นายจ้างส่วนใหญ่เลือกมองหาพนักงานที่มีทักษะ Hard skills และ Soft skills ผสมสานไปกับความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้รายงานจาก the World Economic Forum’s Future of Jobs ยังกล่าวว่าทักษะ “ความเป็นมนุษย์” เช่นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดริเริ่ม และการคิดเชิงวิพากย์ มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีและการทำงานระบบอัตโนมัติแพร่หลายอย่างในปัจจุบัน

การพัฒนา Soft skills เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ เนื่องจากพวกมันไม่เคยตกยุค

Paul Petrone ผู้ดำรงตำแหน่ง LinkedIn Learning Editor กล่าวในบล็อกของเขา “นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของ AI ทำให้ทักษะ Soft skills มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเลียนแบบได้”

ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

ด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ (The Fourth Industrial Revolution) ผู้ประกอบการจึงต้องการทักษะที่หลากหลาย เนื่องจากเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและอัลกอริธึมเข้ามาสร้างงานที่มีคุณภาพสูงและทำให้งานส่วนอื่นลดลง ความต้องการความสามารถดังกล่าวจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทักษะ Hard skills ที่นายจ้างต้องการยังสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโลกดิจิตอลที่เต็มไปด้วยการประมวลผลแบบคลาวด์และ AI อีกด้วย

5 อันดับ ทักษะ Soft skills ประจำปี 2019

สำหรับทักษะ Soft skills นั้น LinkedIn กล่าวว่าทักษะที่เป็นที่ต้องการที่สุดคือ การโน้มน้าวใจ การทำงานร่วมกัน การปรับตัวและการบริหารเวลา ขณะที่ weForum เชื่อว่า การพัฒนาไปตามกาลเวลาด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น สร้างสรรค์และการมีอิทธิพลต่อสังคมก็เป็นทักษะที่สำคัญเช่นกัน

1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

2. การโน้มน้าวใจ (Persuasion)

3. การทำงานร่วมกัน (Collaboration)

4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

5. การบริหารเวลา (Time Management)

5 อันดับ ทักษะ Hard skills ประจำปี 2019

ด้านทักษะ Hard skills ทักษะที่เกี่ยวกับระบบ Cloud Computing กลายเป็นที่ต้องการเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลจำนวนมากถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ AI (Artificial intelligence) ตามมาด้วยความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะบริษัทต้องการการตัดสินใจที่แม่นยำจากการประมวลผลข้อมูลมหาศาลเพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุด การบริหารมนุษย์ตามมาเป็นอันดับสี่และการออกแบบ UX (User experience design) เป็นอันดับสุดท้ายเนื่องจากมันช่วยให้มนุษย์สามารถตอบโต้กับเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

1. ระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

2. ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)

3. การวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Analytical Reasoning)

4. การบริหารมนุษย์ (People Management)

5. การออกแบบ UX (UX Design)

หุ่นยนต์กำลังมา

นอกจาก 10 อันดับทักษะที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทักษะอื่นๆ ที่เราควรพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกัน เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้ความต้องการของนายจ้างมีหลากหลายมากขึ้น จากการประมาณการแล้วกว่าครึ่งของพนักงานในปัจจุบันจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในปีต่อๆ ไป

“การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจะทำให้แรงงานบางส่วนเข้ามาแทนที่แรงงานเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับคนอื่นเช่นกัน” the Forum’s report กล่าว “แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มผลกำไรและลดการสูญเสียต้นทุนนั้นไม่ใช่แค่การกำหนดนโยบาย แต่ยังต้องมีการตอบสนองอย่างต่อเนื่องเพื่อการหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับแรงงานด้วย”

รู้เท่าทันทักษะแห่งโลกอนาคต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Original article : https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-hard-and-soft-skills-to-futureproof-your-career-according-to-linkedin/

254 views0 comments