เทคนิคการวางแผนชีวิตด้วย ‘รูปวาด’


การวาดภาพเพื่อวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะการใช้รูปวาดนั้นทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของเป้าหมายชีวิตที่ต้องการได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล บทความของเราวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตัวอย่างการวางแผนชีวิตด้วยรูปวาด ไดอะแกรม และแบบจำลองในแบบต่างๆ กัน

ชีวิตคือการเดินทาง

เราสามารถคิดว่าชีวิตคือการเดินทาง จินตนาการว่าเป้าหมายที่ต้องการเป็นอย่างไร และคิดถึงเหตุการณ์สำคัญที่เราต้องเจอระหว่างการเดินทางไปยังเป้าหมายนั้น นอกจากนี้เรายังสามารถวาดรูปอุปสรรคต่างๆ ในเส้นทางของเราเพื่อคิดหาวิธีแก้ไขและเขียนแนวทางเหล่านั้นไว้รอบๆ อุปสรรค นี่เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการหาทางเอาชนะอุปสรรค การไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต และมองหาว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อในอนาคต

Cr. Visual thinking book

ลูกศร

การวางแผนชีวิตด้วยลูกศรคือการเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เราคิดว่าควรเกิดขึ้นก่อน-หลังตามลำดับจนนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ลองคิดดูว่าเราต้องทำอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย สิ่งไหนควรทำก่อนและต้องทำอะไรต่อจากนั้น ทำอย่างต่อเนื่องจนเราสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด

Cr. Visual thinking book

ทางแยก

แน่นอนว่าชีวิตไม่ใช่การเดินทางอันเรียบง่าย มันเต็มไปด้วยการตัดสินใจ บางครั้งคงดีกว่าถ้าเราสามารถมองเห็นความแตกต่างและความเป็นไปได้หลายๆ แบบเมื่อเลือกจะตัดสินใจทำอะไร มองว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร แล้วเลือกว่าเราชอบตัวเลือกไหนที่สุดเพื่อกาวต่อไปข้างหน้า

หากเรากำลังเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจระหว่างทางเลือกหลายแบบ ไดอะแกรมง่ายๆ อย่างการวาดทางแยก พร้อมทั้งใส่หัวข้อหลักเป็นการตัดสินใจแต่ละแบบพร้อมรายละเอียดผลลัพธ์ที่คาดวาจะตามมา การวาดไดอะแกรมลักษณะนี้จะทำให้เรามองเห็นผลของการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและทำให้เลือกทางที่คิดว่าเราชอบหรือคุ้มค่าที่สุดได้ง่ายขึ้น

Cr. Visual thinking book

แผนที่ความคิดและไดอะแกรมอื่นๆ

ช่วงเวลา (Timelines)

การวาดไดอะแกรมแบบช่วงเวลาเป็นตัวช่วยชั้นดีในการจดจำเพราะเราสามารถเติมเต็มช่องว่างต่างๆ บนเส้นเวลาได้ตามต้องการ นอกจากนี้เรายังสามารถเส้นเวลารูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เส้นตรงได้อีกด้วย เช่น วาดในรูปแบบก้นหอยเพื่อเน้นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดและค่อยๆ กระจายออกไปจนถึงเป้าหมายที่ต้องการ

ไดอะแกรมหน้าต่าง 4 บาท (Strengths, weaknesses, opportunities, threats)

ไดอะแกรม SWOT เป็นไดอะแกรมที่เราคุ้นเคยและนิยมใช้กันมากในการเรียนบริหารจัดการ มันมีประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง เมื่อเราได้รับรู้จุดแข็ง จุดอ่าน โอกาส และอุปสรรคที่เราต้องเผชิญ

Cr. Visual thinking book

การวิเคราะห์ก่อน-หลังเสียชีวิต (Pre-mortem and post-mortem analyses)

การมองภาพชีวิตก่อนและหลังความตายของเรา วิเคราะห์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นและสิ่งที่อาจทำผิดพลาด ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการวางแผนชีวิตด้วยเช่นกัน

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างในการใช้รูปวาดเพื่อการวางแผนชีวิต มันทำให้เรามองเห็นภาพรวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่คิดว่าดีที่สุดได้ง่ายขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามที่เราต้องการในที่สุด

สนใจพัฒนาทักษะการคิดด้วยภาพ (Visual thinking) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนชีวิตและการทำงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

Original content : https://sachachua.com/blog/2013/07/visual-metaphors-and-layouts-for-planning-your-life/

1,290 views0 comments

Recent Posts

See All