• ADGES

3 แนวทางสนับสนุนทีมด้วยการใช้ความเป็นผู้นำ

สำหรับผู้ประกอบการแล้ว การขายและผลกำไรคือสิ่งสำคัญ แต่ในปัจจุบันแม้แต่การทำงานเป็นทีมก็อาจล้มเหลวได้หากไม่มีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนจากผู้นำ

ในอดีตผู้นำหลายคนอาจคิดว่า พวกเขาแค่ต้องยืนอยู่เบื้องหลังและชี้นำสิ่งที่ต้องการให้ทีมปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันคุณต้องให้โอกาสผู้อื่นในการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างผลกำไรและรักษาอัตราความก้าวหน้าเอาไว้ในระยะยาว และนี่ก็คือ 3 แนวทางการสนับสนุนสมาชิกในทีม ตามแบบฉบับที่ผู้นำสามารถทำได้อย่างเหมาะสม

1. พูดในสิ่งที่คิดและหมายความตามนั้นอย่างแท้จริง

การพูดในสิ่งที่คุณคิดและหมายความตามนั้นจริงๆ นั้นเป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณพูดสิ่งใดออกมา จงพยายามทำตามนั้นให้ถึงที่สุด เช่น เมื่อนัดหมายกับใครหรือเมื่อพูดว่าจะทำอะไร ต้องดำเนินการตามนัดหมายและทำสิ่งนั้นให้เร็วที่สุด เพื่อแสดงให้คนอื่นๆ เห็นว่าคุณคือคนรักษาคำพูด การเปลี่ยนความคิดหรือแนวปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่แจ้งมันแก่คนอื่นเสียก่อน

การปฏิบัติตามแนวทางนี้จะช่วยให้สมาชิกทีมรู้สึกถึงความโปร่งใสและความสบายใจในการทำงาน พวกเขาจะเชื่อใจคุณมากขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจากผู้นำอย่างคุณ

2. มีปฏิสัมพันธ์

จงจำไว้เสมอว่าคุณคือใครและใช้มันเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพนักงานทุกคน ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาทำงานเพื่ออะไรและเพราะเหตุใดจึงต้องทำสิ่งเหล่านั้น การสร้างความสัมพันธ์อย่างจริงใจกับพนักงานช่วยลดช่องว่างระหว่างคุณและพวกเขาได้

จงแบ่งปันเรื่องราว หมั่นกระตุ้นและสร้างแรงขับเคลื่อนให้พวกเขา รวมถึงการตั้งคำถามและหาเวลาให้กับบรรดาสมาชิกทีมของคุณ ยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากเท่าไร ทีมก็จะยิ่งมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันมากขึ้นเท่านั้น

3. กำหนดวิสัยทัศน์ที่พวกเขาสามารถทำตามได้

ทุกองค์กร ทุกบริษัทย่อมมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เป็นของตัวเอง อย่าลืมพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ที่คุณกำหนดนั้นอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้หรือไม่ พนักงานและบุคลากรในบริษัทสามารถทำตามได้หรือเปล่า เพราะหากพนักงานไม่สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในวิสัยทัศน์นั้น นอกจากคุณจะสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถไปแล้ว มันยังส่งผลกระทบทำให้อัตราการเติบโตของบริษัทแย่ลงด้วย

ดังนั้นเมื่อต้องกำหนดวิสัยทัศน์ อย่าลืมตั้งเป้าหมายที่สมาชิกคนอื่นๆ ในทีมสามารถปฏิบัติตามแนวทางนั้นได้ หากพวกเขายังไม่เข้าใจก็ให้แนะแนวไปตามเป้าหมายระยะสั้น แล้วจึงขยายไปยังเป้าหมายระยะยาว การแบ่งปันเป้าหมายในรูปแบบนี้จะช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล และยังทำให้พวกเขามีเป้าหมายร่วมกับบริษัทอีกด้วย

การปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 3 ข้อนี้ นอกจากจะช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมและช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและพนักงานแล้ว ยังช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างองค์กร ผู้นำและพนักงานในบริษัท

พัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อการทำงานร่วมกับสมาชิกทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการอบรมระดับอินเตอร์เนชั่นนอลจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

15 views0 comments