• ADGES

5 TED Talks ที่ช่วยเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้นำที่ดีขึ้น

ความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป คุณต้องเข้าว่าจะสร้างแรงจูงใจให้กับทีม รักษากำลังใจ และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร ซึ่งมันอาจเป็นภาระและไม่ง่ายที่จะรู้ว่าควรทำอย่างไร แนวคิดความเป็นผู้นำส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับความเข้มแข็ง ความมั่นใจ และการประสบความสำเร็ว แต่ในสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจของโลกยุคปัจจุบัน ‘ความเป็นผู้นำอาจแตกต่างออกไป’

และ 5 TED Talks ต่อไปนี้ จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้คุณเข้าถึงความเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้

1. "What It Takes to Be a Great Leader"

Roselinde Torres ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำ กล่าวถึงองค์ประกอบของการเป็นผู้นำที่ดีตามความเห็นของเธอว่า ผู้นำควรมีความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างทีมด้วยมุมมองที่หลากหลาย และเต็มใจที่จะปรับวิธีปฏิบัติที่อาจแตกต่างไปจากวัฒนธรรมเดิมๆ เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เธอยังเสนอคำถาม 3 ข้อที่ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของเราเพื่อนำมันไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

  • ฉันกำลังมองหาความเปลี่ยนแปลงที่จุดไหน?

  • การวัดความหลากหลายของเครือข่ายของฉันคืออะไร?

  • ฉันกล้าพอที่จะทิ้งอดีตและก้าวต่อไปหรือไม่?

2. "The Surprising Habits of Original Thinkers"

Adam Grant นักจิตวิทยาองค์กร กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความเป็นนักคิดแบบดั้งเดิม (Original thinker) ว่าพวกเขามักเต็มไปด้วยความสงสัยถึงสิ่งต่างๆ และกังวลถึงแนวคิดที่อยู่ในหัว แต่พวกเขามักมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะนำพาพวกเขาไปยังความสำเร็จขั้นสูงสุด

3. "Everyday Leadership"

Drew Dudley ผู้พูดใน TED Talks ครั้งนี้สนับสนุนให้เราคิดว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นำในชีวิตประจำวันได้ ความเป็นผู้นำไม่ได้สงวนไว้สำหรับคนบางคนเท่านั้น เพราะเราสามารถสร้างผลกระทบหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อคนรอบตัว ได้อย่างคาดไม่ถึงผ่านการสื่อสาร ซึ่งเราสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ด้วยการคิดอยู่เสมอว่า จะเป็นผู้นำของคนรอบตัวในทุกวันได้อย่างไร

4. "What I Learned From Giving up Everything I Knew as a Leader"

Jim Whitehurst ผู้นำของสายการบินระดับโลกอย่าง Delta Air Lines คุ้นเคยกับวัฒนธรรมจากบนลงล่างขององค์กร แต่เมื่อเขาได้รู้จักกับบริษัท Open source อย่าง Red Hat วัฒนธรรมองค์กรของที่นี่กลับทำให้เขาตกตะลึง เพราะพนักงานสามารถโต้ตอบกับผู้จัดการได้ว่าแนวคิดบางอย่างนั้นไม่เข้าท่า แทนที่ Whitehurst จะต่อต้านวัฒนธรรมนี้ เขากลับสังเกตเห็นผลลัพธ์ว่าการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ส่งผลให้งานสำเร็จมากกว่า เขาพบว่าการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือการเปิดกว้างและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างยืดหยุ่น ไม่ใช่แค่การออกคำสั่งจากเบื้องจนเพียงอย่างเดียว

5. "How Too Many Rules at Work Keep You From Getting Things Done"

บ่อยครั้งเมื่อเราคิดถึงผู้นำ เรามักจะเห็นภาพของผู้บังคับใช้กฎ ระเบียบ มีการตรวจสอบ วัดผและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ Yves Morieux เห็นว่ากฎและการวัดผลที่มากเกินไปกลับทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถของทีมลดลง ซึ่งสำหรับทีมแล้วการทำงานร่วมกันควรเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด ผู้นำจึงต้องมีความยืดหยุ่น รู้ว่าเมื่อไรควรเข้มงวด และเมือไรควรให้อิสระ การสร้างสมดุลคือกุญแจที่จะพาทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ

การเปิดใจรับฟังแนวคิดความเป็นผู้นำแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยให้คุณพัฒนาความเป็นผู้นำให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่ ด้วยหลักสูตรพัฒนาผู้นำระดับอินเตอร์เนชั่ลนอลจาก ADGES

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

156 views0 comments