การพัฒนาด้านวิชาชีพ คือสวัสดิการสำคัญสำหรับพนักงานของคุณหรือไม่?

เมื่อต้องพูดคุยกับผู้สมัครงานที่เราหมายตา คุณให้ข้อมูลสวัสดิการของบริษัทอย่างไรบ้าง? โดยปกติเมื่อผู้สมัครงานสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการ บริษัทอาจเน้นไปที่ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ การลาพักร้อน ไปจนถึงแผนเกษียณ

แน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญ แต่พนักงานรุ่นใหม่โดยเฉพาะแรงงานยุคมิลเลนเนียลกลับมองหาบริษัทที่สามารถให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงมุ่งเน้นด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไปพร้อมกัน

หนึ่งในสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานก็คือการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางอาชีพของพวกเขา และที่สำคัญหากองค์กรมอบผลประโยชน์ที่ดึงดูดใจให้กับพนักงาน พวกเขาก็จะตอบแทนบริษัทด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ในระยะยาวเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาด้านอาชีพให้พนักงานในบริษัทก็ถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ

การฝึกอบรม ช่วยส่งเสริมพนักงานในหลายๆ ด้าน ดังนี้:

  • ความสำเร็จของงานในปัจจุบัน

เมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้ง Hard skills และ Soft skills พวกเขาจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้มากขึ้น

  • โอกาสการจ้างงานในอนาคต

การลงทุนเพื่อสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ มีความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นและพร้อมสำหรับในการเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

  • ยกระดับการมีส่วนร่วม

80%

ผลตอบแทนที่องค์กรได้รับเมื่อลงทุนในการฝึกอบรม:

  • ลดอัตราการลาออก

70%

  • ผลผลิตเพิ่มขึ้น

การฝึกอบรมพนักงานทั้ง Hard skills และ Soft skills ทำให้พวกเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งจากการวิจัยพบว่า คุณภาพด้านการศึกษาของพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุก 10% จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้องค์กร 8.6%

  • เตรียมพร้อมสำหรับแรงงานในอนาคต

การเตรียมพร้อมเพื่อการจ้างแรงงานในอนาคต คือการลงทุนด้านการฝึกอบรมเพื่อการลดช่องว่างทางทักษะที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรยุคใหม่

7 ขั้นตอน ทำให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงาน

1. กำหนดวิสัยทัศน์

เริ่มจากการคิดถึงอนาคตในอีกสิบปีข้างหน้าว่าต้องการให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จอย่างไร

2. กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมให้ชัดเจน

เลือกประเภทของการฝึกอบรม ไปจนถึงรูปแบบ วิธีการอบรม และเนื้อหาที่ต้องการนำมาใช้

3. วิเคราะห์การฝึกอบรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ประเมินการฝึกอบรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่าส่วนใดที่ประสบผลสำเร็จ และพิจารณาว่าสามารถปรับปรุงส่วนใดได้บ้าง

4. รวบรวมข้อมูลจากพนักงาน

รวบรวมข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อนำไปปรับปรุงการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

5. เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อค้นหาแนวทางการฝึกอบรมที่ต้องการ

เปรียบเทียบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากข้อ 3 และ 4 กับวิสัยทัศน์ในข้อ 1 และการระดมสมองเพื่อค้นหารูปแบบการฝึกอบรมในข้อ 2

6. สร้างแผนปฏิบัติการ โดยจัดตามลำดับความสำคัญและเวลา

จัดลำดับความสำคัญให้กับความคิดริเริ่มต่างๆ ของคุณ และกำหนดระยะเวลาในแต่ละแนวความคิดเหล่านั้นให้เติบโตและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น ตัดสินใจเลือกพันธมิตรเพื่อจัดการการฝึกอบรม เทคโนโลยี และเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ในฐานะผู้นำ คุณอาจใช้เครื่องมือ Emergenetics เพื่อให้เข้าใจจุดแข็งของพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ประชาสัมพันธ์สวัสดิการด้านการฝึกอบรมของคุณทั้งภายในและภายนอก

หลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดจนได้โปรแกรมฝึกอบรมที่เหมาะสม อย่าลืมประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานในองค์กรได้รับทราบ รวมถึงระบุสวัสดิการด้านการฝึกอบรมบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์สมัครงานเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่สนใจโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

การพัฒนาด้านวิชาชีพคือสิ่งสำคัญสำหรับรากฐานของบริษัท ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญและทำให้การพัฒนาด้านวิชาชีพนี้กลายเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่คุณมีให้กับพนักงานในองค์กร

สนใจเรียนรู้และนำ Emergenetics มาใช้งานเพื่อพัฒนาพนักงานและองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

22 views0 comments