• ADGES

หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (CHROs) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล สามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม

ความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้านดิจิทัลอาจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสองฝ่ายที่คุณอาจคาดไม่ถึงมาก่อน นั่นคือหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (CHRO) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล (CDO) ตำแหน่ง CDO นั้นมีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศระดับสูง เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานภายในองค์กร จากการสำรวจโดย KPMG และ Harvey Nash บริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังจากสวิสเซอร์แลนด์ เผยว่าองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ 25% ทั่วโลกในปัจจุบันมีตำแหน่ง CDO หรือหัวหน้าฝ่ายดิจิทัลร่วมงานในองค์กรด้วยเสมอ ส่วนหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ CHROs นั้นสามารถทำงานร่วมกับ CDO ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากการบริหารจัดการพนักงานในองค์กรเองก็ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าเช่นกัน

ความเชื่อมโยงตามธรรมชาติระหว่างสองตำแหน่ง

ขณะที่หัวหน้าฝ่ายทั้งสองฝ่ายต่างก็มีภารกิจที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่น่าสนใจร่วมกัน ดังที่ Jason Averbook ซีอีโอของ Leapgen ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากรัฐแคลิฟอเนียร์กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลให้เกิดการควบรวมระหว่างกรอบแนวคิด ผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยี การทำงานของหัวหน้าฝ่ายดิจิทัลอาจมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่าพนักงาน แต่อันที่จริงแล้วประสบการณ์ที่ดีของพนักงานในองค์กรก็ส่งผลการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเช่นเดียวกัน ปัญหาใหญ่ที่สุดในปัจจุบันก็คือ องค์กรจะสรรหาพนักงานที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาอุดช่องว่างตรงนี้หรือไม่”

ซึ่งการสรรหาพนักงานนี่เองที่ทั้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายดิจิทัล และซีอีโอ สามารถประสานงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบอัลกอริทึ่มเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัคร ไปจนถึงการคำนวณเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับพนักงานเก่า

เส้นทางบนโลกดิจิทัลของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

สัญญาณหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงในองค์กรว่า พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นดิจิทัลมากขึ้นก็คือ ตำแหน่งของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่นเดียวกับที่ Jason Phillips หัวหน้าฝ่าย Digital HR บริษัท Cisco องค์กรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายระดับโลก กล่าวว่า “ผมต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และวิธีริเริ่มการนำทั้งสองสิ่งมาทำงานร่วมกันในองค์กร”

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เริ่มต้นขึ้นใน Cisco จากอดีตพนักงานต้องรายงานตัวเพื่อร่วมประชุมรายสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ แต่เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ พวกเขาใช้วิธีส่งสรุปแบบสั้นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ถึงผู้จัดการ

โดยประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ประเด็นคือ

  • สิ่งที่พวกเขาชอบ และสิ่งที่ผิดหวังจากการทำงานในสัปดาห์ที่แล้ว

  • เป้าหมายสำหรับสัปดาห์ต่อไป

  • คำขอเฉพาะที่มีต่อผู้จัดการโดยตรง

“นั่นไม่ใช่แค่การสร้างรายงานดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้จัดการผ่านทางออนไลน์อีกด้วย” Phillips กล่าว

ความใกล้ชิดในสายงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายดิจิทัลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะการทำความเข้าใจเทคโนโลยีด้าน HR ที่สามารถเข้ามาสนับสนุนการทำงานและช่วยพัฒนาองค์กรได้ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องการเปลี่ยนการบริหารจัดการบุคคลเข้าสู่ความเป็นยุค 4.0 มากกว่าเดิมนั่นคือในเรื่องของงบประมาณ ดังนั้นจึงมาควรเปลี่ยนอย่างฉับพลัน แต่ค่อยเป็นค่อยไปให้เหมาะสมกับความต้องการที่จำเป็นขององค์กรจึงจะดีที่สุด เพราะเทคโนโลยีคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน เรียนรู้เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้พัฒนาพนักงานของคุณ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

26 views0 comments

Recent Posts

See All