• ADGES

5 เคล็ดลับ การนำความเห็นจากแบบประเมินแบบ 360 องศา มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประเมินแบบ 360 องศา (360-degree assessment) คือ เครื่องมือในการรายงานเกี่ยวกับพนักงานโดยตรง ซึ่งซุปเปอร์ไวเซอร์ เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ลูกค้า สามารถให้คะแนนและแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของพนักงานคนนั้นๆ ได้ และนี่คือ 5 เคล็ดลับในการนำความเห็นต่างๆ ที่ได้จากการประเมินแบบ 360 องศามาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เคล็ดลับที่หนึ่ง : ทบทวนและพาตัวเองออกจากจุดนั้น

ความเห็นจากแบบประเมินที่ได้รับอาจก่อให้เกิดอารมณ์หลากหลายตามมา ปฏิกิริยาทั่วไปคือความรู้สึกว่าต้องการปกป้องตัวเองและพัฒนาตัวเองเพื่อโต้กลับข้อคิดเห็นเชิงลบต่างๆ ไปจนถึงรู้สึกโกรธเมื่อได้เห็นความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา ดังนั้น เมื่อได้รับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแล้ว ให้อ่านและพักไว้ เพื่อรอให้อารมณ์ต่างๆ หายไป จากนั้นจึงกลับไปทบทวนอีกครั้งด้วยเหตุผลที่มากขึ้น พร้อมกับพาตัวเองออกจากอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้น วิธีนี้จะทำให้เราสามารถทบทวนข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับที่สอง : ใช้ข้อมูลเพื่อการสนทนาในอนาคต

ผลที่ได้จากแบบประเมิน 360 องศานั้นอาจมีข้อมูลจำกัดเพราะเป็นความเห็นและคะแนนที่หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้าสามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระ หากเรามีคำถามหรือข้อสงสัย ไปจนถึงหากต้องการคำแนะนำเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ก็สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน นำไปตั้งคำถามหรือขอคำแนะนำกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าที่ประเมินเราได้

เคล็ดลับที่สาม : มองหาหัวข้อการประเมิน

อาจเป็นเรื่องยาก แต่การกำหนดหัวข้อหลักสำหรับการประเมินเอาไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ผู้ประเมินมองหาข้อมูลที่พวกเขาต้องให้คะแนนหรือให้ความคิดเห็นได้ตรงประเด็นมากขึ้น ส่วนผู้รับการประเมินอย่างเราต้องดูว่าข้อความเหล่านั้นมาจากใคร และประเด็นสำคัญที่พวกเขาต้องการสื่อคืออะไร จะช่วยให้เราดึงเอาจุดสำคัญมาใช้พัฒนาตัวเองได้

โดยทั่วไปแล้วคนเรามักใช้เวลาเพื่อคิดว่าใครพูดอะไร และเป็นกังวลมากเกินไปเมื่อได้รับฟังความเห็นแบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นการมองหาหัวข้อหลักจะช่วยลดปัญหาทั้งสองข้อที่อาจเกิดขึ้นได้

เคล็ดลับที่สี่ : มุ่งเน้นแค่ด้านใดด้านหนึ่ง

หลังจากอ่านความเห็นทั้งหมดแล้ว กลับมาทบทวนอีกรอบพร้อมมุ่งเน้นการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองไปทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ พร้อมสร้างแผนการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เราทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

แผนการพัฒนาตัวเองที่ยังยืน ประกอบด้วย

  • การปฏิบัติที่สามารถทำได้ทุกวันในที่ทำงาน ฝึกฝนในด้านที่เราต้องการเป็นประจำทุกวัน

  • พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือ ฟังพอดแคสท์ เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายกัน

  • เลือกกิจกรรมพัฒนาตัวเองที่สามารถทำได้นอกออฟฟิศ เช่น การทำงานในชุมชน การไปต่างประเทศ หรือการทำงานร่วมกับกลุ่มศาสนา เป็นต้น

เคล็ดลับที่ห้า : สร้าง “ทีม” ของคุณ

ลองรวบรวมคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณหรือไว้วางใจได้ เช่น เพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกัน หัวหน้างาน สมาชิกครอบครัว ไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษา จากนั้นรายงานตัวกับพวกเขาทุก 6-8 สัปดาห์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและคำเสนอแนะต่างๆ รวมถึงให้พวกเขาตรวจสอบว่าคุณมีความก้าวหน้าในด้านที่กำลังพัฒนาอยู่หรือไม่ หากคุณมีการพัฒนาก็ให้กลับไปที่ผลจากแบบประเมิน 360 องศาและเลือกพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ ต่อไป

และนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณนำผลลัพธ์ที่ได้จากแบบประเมิน 360 องศา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

เพื่อการพัฒนาผู้นำในองค์กรที่สร้างทักษะในการ Coach ควบคู่ไปกับการสื่อสารในรูปแบบอื่นด้วย แบบประเมิน 360 องศา ( 360-Degree Assessment )โดย Bluepoint จากบริษัท ADGES

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

63 views0 comments