11 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Meeting of the Minds Workshop (MOTM)


เมื่อองค์กรหรือทีมค้นพบว่ามีการอบรม Meeting of the Minds Workshop (MOTM) ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตัวบุคคลและทีม ก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะสงสัยและตั้งคำถามว่า การอบรมนี้มีโครงสร้างอย่างไร เครื่องมือที่ใช้ ไปจนถึงผลที่จะได้รับ

เราจึงรวบรวมคำถามที่พบบ่อยที่สุด เกี่ยวกับ Meeting of the Minds Workshop (MOTM) ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมอบรม MOTM ควรมีกี่คน

ตามปกติเราแนะนำให้มีผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 10-50 คนกำลังดี เพราะหากมีน้อยกว่า 10 คน อาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อต้องมีการแสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมกลุ่มและประสบการณ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ส่วนการมีผู้เข้าอบรมมากถึง 50 คนก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะ MOTM ออกแบบการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้โอกาสผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่ถ้าจำนวนผู้เรียนมากอาจจะไม่สามารถใช้เวลาในการสะท้อนความคิดของแต่ละคนออกมาได้

2. การอบรมนี้ควรจัดขึ้นสำหรับทีมโดยเฉพาะ หรือพนักงานทั้งบริษัท

การอบรมบุคลากรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ การจัดอบรม MOTM สำหรับทีม จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ความแตกต่างของกันและกัน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการอบรมพนักงานแต่ละแผนกจากทั้งบริษัท จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น ทำให้เกิดภาษาที่ใช้ร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้โดยรวมได้ดีขึ้น

3. คุณค่าของการเข้าร่วมอบรม MOTM ด้วยตัวเองคืออะไร

จากการวิจัยของ the Association for Talent Development (ATD) เผยว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเองนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการอบรมแบบเสมือนจริง (Virtual) นั่นก็เพราะเราสามารถถามคำถามได้ทันทีหากสงสัย ส่งเสริมการอภิปราย นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าผู้ฝึกสอนจะมุ่งเน้นกิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่

4. สามารถปรับแต่งโปรแกรม MOTM ได้หรือไม่

Meeting of the Minds คือโปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบมามากกว่า 20 ปี ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาใดๆ จึงต้องเริ่มจากการเข้าใจวัตถุประสงค์ของท่านในการอบรมก่อน จากนั้นจึงให้เราพิจารณาว่าหัวข้อหรือวัตถุประสงค์ของเนื้อหา รวมทั้งกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร

5. มีกิจกรรมอะไรบ้างในการอบรม

เรามีกิจกรรมหลากหลายเพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มการเข้าถึงและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม กิจกรรมบางอย่างเป็นกิจกรรมสำหรับกลุ่มใหญ่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจสมาชิกคนอื่น บางกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาสำหรับแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาได้ทบทวนจุดแข็งของตัวเอง

6. เราจะอภิปรายผลการประเมินใน Profile รายบุคคลหรือไม่

เราสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมแบ่งปัน Profile ของตัวเองในระหว่างการฝึกอบรม เพราะพลังของ Emergenetics นั้นมาจากการเข้าใจทั้งตนเองและเข้าใจผู้อื่น

7. ใครคือผู้ดำเนินการฝึกอบรม

ทีมงาน Emergenetics จะส่งผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากรที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นผู้นำในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้คือผู้ผ่านการฝึกอบรม และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของ Emergenetics และการส่งมอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้พวกเขายังต้องพัฒนาและเรียนรู้กับโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีอีกด้วย

8. MOTM ต้องใช้เวลาเท่าไร และทำไมจึงต้องใช้เวลาเท่านั้น

การอบรม MOTM ใช้เวลาครึ่งวันหรือเต็มวัน เพราะการสัมมนานี้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่รวมถึงการบรรยายผสมการทำกิจกรรมกลุ่ม จึงต้องมีเวลาอย่างน้อย 4-8 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเข้าใจและสามารถนำเนื้อหาที่ได้ไปใช้งานได้จริง

9. มันจะไม่ใช่แค่หนึ่งวันกับการทำกิจกรรม Team building ใช่ไหม

แน่นอนว่าการอบรมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Team building แต่ประโยชน์ของมันมีมากกว่านั้น เนื่องจากกว่า 30 ปีที่เราวิจัยเครื่องมือต่างๆ ในการอบรม เราช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงความสามารถของตัวเองผ่านการทำกิจกรรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเพื่อพัฒนาการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคลอีกด้วย

10. เราจะได้อะไรจาก MOTM

นอกจากการเข้าร่วม Workshop แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Profile ของตัวเองพร้อมรายละเอียดและคำอธิบายว่า Profile ของพวกเขาเหมาะจะใช้วิธีใดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้บริการแอพพลิเคชั่น Emergenetics+ และช่องทางออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับ Emergenetics Profile ของผู้อื่นได้ เพื่อใช้เป็นช่องทางพัฒนาการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการทำงานประจำวัน ให้ข้อเสนอแนะ หรือรับคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ

11. หลังจบการฝึกอบรม เราควรทำอะไรต่อ

เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างหลังจบการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ที่ได้ถูกนำมาใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอพพลิเคชั่น Emergenetics+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงการปรับใช้งานในช่วยแก้ปัญหาประจำวันอื่นๆ

สนใจการนำเครื่องมือจาก Emergenetics มาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันหรือพัฒนาบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ (+66)088-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

617 views0 comments

Recent Posts

See All