• ADGES

เพราะอะไร เราจึงควรหยุดเปลืองเงินไปกับการจัด Team Building


หลายบริษัทมีกิจกรรมที่เรียกว่าการสร้างทีม หรือ Team building ซึ่งเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างโยนโบว์ลิ่ง หรือการไปเที่ยวพร้อมพักโรงแรมหรู ถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้คนในทีม แต่บ่อยครั้งการไป Team building กลับล้มเหลว สิ้นเปลือง และไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะมันช่วยให้สมาชิกทีมรู้สึกใกล้ชิดกันเพียงชั่วคราวเท่านั้น

ในปี 2011 ผู้นำอาวุโสของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของ Mars บริษัทผลิตอาหารสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงระดับโลก ตัดสินใจจะทำการศึกษาแรงงานทั่วโลกของพวกเขา และพยายามหาว่าอะไรคือปัจจัยในการสร้างประสิทธิภาพของทีม โดยผลการวิจัยเผยว่า แนวคิดเรื่อง Team building นั้นผิด นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้ก็คือ การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เริ่มต้นจากความสัมพันธ์หรือความไว้วางใจ แต่มันเริ่มจากแรงจูงใจส่วนบุคคลต่างหาก

การวิจัยของ Mars ใช้ข้อมูลจาก 125 ทีม ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยคำตอบที่ได้รับมากที่สุดคือ สมาชิกทีมเหล่านั้นชื่นชอบการให้ความสำคัญกับเพื่อนในทีม พวกเขารู้สึกว่าควรร่วมมือกันมากกว่านี้ เพียงแต่พวกเขาไม่ได้ทำ นอกจากนี้แบบสอบถามยังเผยให้เห็นว่าสมาชิกทีมต่างก็รู้สึกถึงจุดประสงค์ส่วนตัวอย่างแรงกล้าอีกด้วย

ในการสำรวจเพิ่มเติม Mars ได้เก็บข้อมูลจาก 360-degree leadership surveys ซึ่งข้อมูลจุดแข็งที่ได้จากแบบสอบถามนี้ก็คือ “กิจกรรมการปรับตัว” และ “การมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์” สิ่งเหล่านี้ทำให้ Mars มองเห็นภาพรวมของพนักงานในบริษัทว่า เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ชื่นชอบการทำงานและมองหาความรับผิดชอบที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นงานที่ทำได้ดีแม้ปราศจากการร่วมมือกัน ซึ่งนำมาสู่ความล้มเหลวของ Mars ในหลายๆ ครั้ง แต่พวกเขาก็ได้พัฒนากรอบแนวคิดใหม่ขึ้นมา เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และมีความน่าสนใจมากขึ้น หัวใจหลักของกรอบแนวคิดนี้คือคำถาม 2 ข้อ ได้แก่

1.) เหตุใดการทำงานร่วมกันจึงสำคัญต่อธุรกิจ

2.) งานที่เฉพาะเจาะจงชิ้นไหนต้องการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

พวกเขามีโอกาสได้ทดสอบกรอบแนวคิดนี้ในปี 2012 ด้วยการทำกิจกรรมสองวันกับทีมต่างๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนคำถามข้อแรกเป็น “เพราะเหตุใดการทำงานเป็นทีมจึงมีคุณค่ามากกว่าการทำงานคนเดียว” พวกเขาใช้กรอบนี้พูดคุยกันกว่าสามชั่วโมงจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนและปรับกลยุทธ์ใหม่ในการทำธุรกิจ

ในวันที่สองของการทดสอบมุ่งเน้นไปที่เรื่องความรับผิดชอบ พวกเขาตกลงกันว่าจะสร้างความร่วมมือกันโดยมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ในการทำงานของแต่ละบุคคล จากนั้นพวกเขาได้ทำการลิสต์รายการพฤติกรรมที่คาดหวังจากเพื่อนร่วมทีมและตกลงกันว่าจะรับผิดชอบตัวเองอย่างไร จากนั้นก็เป็นเวลาอีก 15 นาทีของการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมทดสอบอภิปรายวิธรการทำงานร่วมกันที่พวกเขาต้องช่วยกันรักษาความก้าวหน้าของผลลัพธ์เอาไว้

ในปีต่อมาผู้จัดการทั่วไปของ Mars Petcare China รายงานว่าบริษัทเติบโตขึ้นกว่า 33% และเฉพาะแบรนด์ที่เป็นอาหารสุนัขอย่างเดียวโตขึ้นถึง 60% ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่ง เขากล่าวว่าวัตถุประสงค์ร่วมกันภายในทีมและผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้คือสิ่งสำคัญที่สุด ทำให้การทำงานร่วมกันของพวกเขามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นมา

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความไว้วางใจนั้นมีส่วนในการทำงานร่วมกัน แต่มันไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่มันเริ่มจากการที่สมาชิกในทีมต่างพยายามอย่างที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และการมีแรงจูงใจร่วมกันในการประสบความสำเร็จ นั่นคือสิ่งที่ทำให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจการอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

31 views0 comments