• ADGES

10 หนทาง ที่ AI ช่วยทำให้ทรัพยากรมนุษย์ เป็น ‘มนุษย์’ มากยิ่งขึ้น


ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แยกออกจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยสิ้นเชิง แต่ท้ายที่สุดแล้วในโลกของการทำงานมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไร และพนักงานในองค์กรที่ต้องทำงานโดยใช้เทคโนโลยีหรือ AI คิดอย่างไรกันแน่?

จากข้อมูลของ Forbes ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า AI ช่วยลดภาระและงานหนักของมนุษย์เพื่อให้แรงงานคนสามารถทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดได้ และเมื่อมองใกล้เข้าไปเราจะเห็นได้ว่า AI สามารถเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของพนักงานทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า มากกว่ากระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลานาน

และนี่คือ 10 แนวทางที่แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ทีมงาน HR ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

1. ช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ด้านเอกสาร

การสรรหาบุคลากรเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลาอย่างมาก ในอดีตทีมงาน HR อาจต้องเผชิญกับเอกสารผู้สมัครเป็นร้อยหรือพันฉบับ แต่ปัจจุบันอัลกอริทึ่มของ AI สามารถค้นหาใบสมัครงานที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดได้ รวมถึงการใช้ Chatbot เพื่อตอบโต้กับผู้สมัครแบบอัตโนมัติเพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและช่วยทุ่นแรงในกับทีมสรรหาและว่าจ้างได้เป็นอย่างมาก

2. การจ้างพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการถามคำถามที่ถูกต้อง

AI สามารถประมวลผลคำถามที่เหมาะสมและคำตอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อมองหาการจ้างพนักงานใหม่ที่เหมาะสมมากที่สุด

3. สร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มความสุขให้แก่พนักงาน

AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเพื่อมองหาข้อมูลว่าพนักงานกำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร มันจึงช่วยสร้างการเข้าถึงพนักงานได้มากขึ้น รวมถึงทำให้องค์กรสามารถสร้างความสุขในแบบที่เหมาะกับพนักงานรายนั้นๆ ได้

4. สร้างตัวเลือกที่ดีกว่าของผู้สมัครที่มีศักยภาพ

ถึงแม้ว่าปริมาณข้อมูลผู้สมัครงานมีมากมายมหาศาล แต่ AI ก็สามารถค้นหาใบสมัคร ประวัติย่อ หรือการสนทนาผ่าน Chatbot เพื่อหาคนที่มีศักยภาพที่สุดได้

5. ลบอคติในกระบวนการจ้างงาน

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของการสรรหาว่าจ้างคืออคติของมนุษย์ ที่มักนำไปสู่การจ้างงานของกลุ่มคนที่มีความเหมือนกันภายในบริษัท มีชุดทักษะหรือทัศนคติแบบเดียวกัน ส่วนมากมักเป็นการจ้างงานผู้ที่มีเชื้อชาติ เพศ หรือการศึกษาใกล้เคียงกันซึ่งหมายถึงการได้พนักงานที่มีความสามารถแบบกระจุกและไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร แต่ AI สามารถลดปัญหานี้ลงได้เพราะมันไม่มีอคติ

6. ติดตามประเด็นต่างๆ ได้ต่อเนื่อง

การติดตามมาตรฐานของพนักงานจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนั้นคือเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ AI สามารถทำได้ มันช่วยรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และกำหนดประเด็นสำคัญที่ควรติดตามได้อย่างตรงจุด

7. หยุดยั้งการตอบคำถามเดิมๆ แบบซ้ำซาก

เชื่อว่า HR หลายคนต้องเจอกับคำถามเดิมซ้ำๆ เช่น ฉันจะได้รับเงินเดือนวันที่เท่าไร หรือฉันจะได้รับวันลาหยุดกี่วัน AI สามารถลดปัญหาการถามคำถามเดิมซ้ำๆ ลงได้

8. การประเมินผู้สมัครงานเร็วขึ้นและมีมาตรฐานมากขึ้น

AI สามารถประเมินผู้สมัครงานหลายรายได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้มันยังมีมาตรฐานและความแม่นยำมากกว่าการประเมินโดยมนุษย์

9. ช่วยระบุช่องว่างด้านความรู้ในบริษัท

AI lมารถสำรวจทักษะหรือความสามารถของพนักงานแต่ละคน เพื่อแสดงให้เห็นช่องว่างด้านความรู้ที่ HR สามารถนำไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่มได้

10. ประกาศความสำเร็จ

HR สามารถใช้ AI เพื่อมองหาข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ในการนำไปใช้เพื่อความสำเร็จของการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้

เทคโนโลยีคือความเปลี่นแปลงที่เข้ามามีส่วนอย่างมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นโดยเฉพาะ AI ,ใช้งานอย่างไรเพื่อพัฒนา ‘ความเป็นคนที่มีความสามารถเหมาะสมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต’ นั่นคือสิ่งที่ทีม HR ผู้นำ รวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กรต้องเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

34 views0 comments