วิธีเปลี่ยนการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น


บริษัทอาจจัดการฝึกอบรมพนักงานขึ้นมากมายหลายหลักสูตร แต่คุณวัดผลประสิทธิภาพของพวกเขาได้จริงหรือไม่

ถึงเวลาแล้ว สำหรับการเปลี่ยนแนวทางการฝึกอบรมเสียใหม่ และในบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการปรับเปลี่ยนการอบรมเพื่อเข้าถึงพนักงานมากขึ้น และช่วยให้พนักงานนำความรู้มาใช้งานได้ดีขึ้น

วิธีการอบรมแบบดั้งเดิมและสิ่งที่ควรปรับปรุง

1. Classroom Training

การอบรมแบบนี้ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรเพราะคุณสามารถฝึกสอนพนักงานได้หลายคนในเวลาเดียวกัน แต่ข้อเสียก็คือพนักงานแทบจะไม่ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถรายบุคคลเลย อีกทั้งองค์กรยังไม่สามารถประเมินจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนได้อีกด้วย

2. On-The-Job Training (OJT)

การฝึกอบรมในที่ทำงาน (OJT) เป็นอีกวิธีการฝึกอบรมที่ถูกนำมาใช้บ่อยเพื่อสอนพนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เครื่องมือและวัฒนธรรมในองค์กรจากการลงมือทำจริง แต่ข้อเสียก็คือใช้เวลานานและไม่มีเอกสารบันทึกความรู้และความก้าวหน้าของพนักงาน

3. Technology-Based Training (TBT)

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน เช่น

  • Online courses and videos ซึ่งพนักงานสามารถหาเวลาที่เหมาะสมเรียนรู้ด้วยตัวเอง

  • Collaborative Environments สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการใช้ applications ต่างๆ

  • นำระบบ Learning Management Systems หรือ LMS มาใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร สามารถวัดผล และนำผลการเรียนรู้นั้นไปต่อยอดพัฒนาพนักงานในขั้นตอนต่อไปได้

แต่ประเด็นที่ควรพิจารณาคือการเลือกใช้เทคโนโลยีโดยลืมคำนึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคนอื่น ๆ ทั้งนี้ องค์กรสามารถแก้ไขได้โดยเอื้อให้การเรียนรู้ และการนำไปปรับใช้นั้นดำเนินไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้พนักงานเห็นผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทันที

ทำไมจึงควรใช้แนวทาง Active Learning ในการฝึกอบรมและวิธีการใช้งาน

จากการวิจัยโดย Universidad Pontificia de Comillas ประเทศสเปน รายงานว่า “หลังจากสองสัปดาห์ คนเราจำสิ่งที่อ่านได้ 10% จำสิ่งที่ได้ยิน 20% และจำสิ่งที่เห็นได้ 30%” แต่กับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเชิงรุก เราสามารถจดจำสิ่งที่พูดได้ 70% และจดจำสิ่งที่ลงมือทำได้ถึง 90% ดังนั้นยิ่งพนักงานมีส่วรร่วมกับการฝึกอบรมมากขึ้นเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งจดจำทักษะต่างๆ ได้ดีขึ้นเท่านั้น

อิทธิพลของการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่นการใช้สื่อการอบรมแบบ Interactive Training Materials ที่เน้นการโต้ตอบกับพนักงานและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จในการฝึกอบรม

ปรับเปลี่ยนเทคนิคการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

112 views0 comments