• ADGES

10 อย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคนเจนเนอเรชั่น Z


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกหันมาให้ความสำคัญและทำความเข้าใจกับคนรุ่นมิลเลนเนียลมากขึ้น คนกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุด เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลก พวกเขาเกิดระหว่างปี 1981 ไปจนถึงช่วงกลางปี 1990 โดยในปัจจุบันพวกเขาต้องเจอกับความท้าทายของความแตกต่างระหว่างคนหลายเจนเนอเรชั่นและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ชาวมิลเลนเนียลต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับคนวัยอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่

แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีช่องว่างระหว่างคนแต่ละรุ่น โดยเฉพาะกับคนเจนเนอเรชั่น Z ที่เกิดในปี 1996 ถึงปี 2009 บรรดาผู้ใหญ่หลายคนมักมองคนกลุ่ม Z ว่าสร้างปัญหาเสมอทั้งที่อาจเป็นเพราะคุณไม่เข้าใจเนื่องจากช่วงวัยที่ห่างกัน ความจริงแล้วคนในเจนเนอเรชั่นนี้คือกำลังแรงงานที่สำคัญในอนาคต และนี่คือ 10 อย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับพวกเขา

1. เจนเนอเรชั่น Z รู้ระดับคะแนนเสมอ

เด็กเจนเนอเรชั่น Z ถูกจับโยนเข้าสู่โลกของการแข่งขันที่เข้มข้นในแบบที่เราคาดไม่ถึง พวกเขาเติบโตมาด้วยค่านิยมที่ต้องการได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด นอกจากนี้พวกเขายังคุ้นเคยกับการได้รับเกรดหรือคะแนนทันทีหลังการทดสอบหรือการปฏิบัติสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการเรียนในอนาคต

2. เจนเนอเรชั่น Z มีตัวตนและคล้ายคลึงกับคนในเจนเนอเรชั่น X

ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มมิลเลนเนียลคือรุ่นพ่อแม่ของคนเจน Z แต่พวกเขากลับมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มคนเจนเนอเรชั่น X มากกว่า ในแง่ของความขี้สงสัยและความเป็นปัจเจกบุคคล

3. เจนเนอเรชั่น Z มีความมุ่งมั่นด้านการเงิน

คนเจนเนอเรชั่น Z มีความผูกพันกับสถานที่ทำงานน้อยกว่าคนรุ่นอื่นๆ แรงผลักดันในการทำงานของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วมาจากความมุ่งมั่นด้านการเงินและต้องการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับตัวเอง

4. เจนเนอเรชั่น Z คือผู้ประกอบการ

องค์กรที่เปิดกว้างและให้โอกาสพนักงานเจนเนอเรชั่น Z มีส่วนร่วมรวมถึงทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับคนเจนเนอเรชั่นนี้ได้มากกว่า

5. เจนเนอเรชั่น Z คือผู้สื่อสาร

หลายคนอาจมองว่าคนรุ่นนี้ติดสือโซเชียล แต่ความจริงแล้วพวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็เพราะการสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญต่อคนเจน Z มากที่สุด

6. เจนเนอเรชั่น Z กระหายการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์

คนกลุ่มนี้กระหายการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากกว่าที่คุณคิด ดังนั้นองค์กรที่มีพนักงานเจนเนอเรชั่น Z อาจจัดการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น และติดตามผลงานร่วมกับพนักงานรุ่นอื่น

7. เจนเนอเรชั่น Z ชอบทำงานอย่างเป็นอิสระ

การทำงานอย่างเป็นอิสระแบบคนเจนเนอเรชั่น Z คือ มีพื้นที่และความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะพื้นที่ในที่ทำงาน หรือการทำงานแบบ Home office

8. เจนเนอเรชั่น Z มีความหลากหลายมาก

สำหรับคนรุ่นนี้ พวกเขามีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ สีผิว วัฒนธรรม ศาสนา หรือแม้แต่ในเรื่องของเพศ จนทำให้คุณลืมตระหนักถึงความแตกต่างไปเลยในบางครั้ง

9. เจนเนอเรชั่น Z ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ดี

เทคโนโลยีออนไลน์ทำให้ปัจจุบันเกิดการไหลของข่าวสารมากมาย หล่อหลอมให้คนเจนเนอเรชั่นนี้มีวิจารณญาณมากขึ้นและยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ดี

10. เจนเนอเรชั่น Z ต้องการออกเสียง

การให้โอกาสพวกเขาได้แบ่งปันความคิดเห็นหรือแสดงออกทางความคิด ทำให้เราเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดสร้างสรรค์ แค่ต้องการผู้รับฟังและเปิดโอกาส

ความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างคนแต่ละรุ่นนั้นสร้างปัญหาในองค์กรไม่มากก็น้อย แต่หากเราเปิดใจและเข้าใจถึงตัวตนของคนอื่นๆ โดยเฉพาะกำลังคนรุ่นใหม่อย่างเจนเนอเรชั่น Z มากขึ้น ปัญหาและช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานก็จะลดลงได้

เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนแต่ละเจนเนอเรชั่นเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

12 views0 comments

Recent Posts

See All