• ADGES

4 เทรนด์ ที่ผู้นำควรรู้หากต้องการประสบความสำเร็จในปี 2019


อย่างที่เรารู้กันดีว่าเทคโนโลยีเข้ามามีผลกระทบต่อโลกของการทำงานเป็นเวลานานแล้ว แต่ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน

1. การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

เทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะมาถึงและประสิทธิภาพการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า ผู้นำที่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้จะสามารถนำมันมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรได้ในอนาคต

  • การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเครื่องจักรและอัลกอริทึ่มจะนำไปสู่การพัฒนา AI ขั้นสูง ความก้าวหน้าที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือยานยนตร์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ในปี 2019 นอกจากนี้จะมีการนำ AI มาใช้เพื่อโต้ตอบและบริการลูกค้าเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น มีการตอบสนองตามเวลาจริง (Realtime) มากกว่าเดิม เช่นการใช้งาน AI ของบริษัทระดับโลกอย่าง Amazon และ Netflix

  • การประมวลผลเชิงควอนตัม (Supercomputing)

คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลเชิงควอนตัมสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เช่น การนำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศ นอกจากมันจะสามารถคำนวณสภาพอากาศ การประมวลด้วยกระบวนการนี้ยังสามารถทำนายสภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไปจนถึงการคำนวณอัตราการเกิดภัยพิบัติเพื่อเตรียมรับมือล่วงหน้าได้อีกด้วย

  • บล็อคเชน (Blockchain)

จุดแข็งของบล็อกเชนคือความปลอดภัยและความโปร่งใส มันสามารถตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรมของธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

  • เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR)

เทคโนโลยีด้านความเสมือนจริงต่างๆ จะพัฒนาก้าวไกลขึ้นและถูกนำมาใช้เพื่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะการใช้งานสำหรับลูกค้าเพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อ หรือการนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานในองค์กร

2. ความน่าเชื่อถือ

ในปี 2019 ความน่าเชื่อถือจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจทำให้องค์กรล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จได้ เพราะธุรกิจยุคใหม่นั้น บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ตลอดเวลาเพื่อนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นการมอบความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

3. การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

พนักงานเองก็มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกับบริษัท แต่การเปลี่ยนแปลงระดับตัวบุคคลมักเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าเสมอ เพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานเห็นว่าเทคโนโลยีหรือการพัฒนาบุคลากรของบริษัทไม่สอดคล้องกับความสามารถของพวกเขา อาจทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกผิดหวังได้ ดังนั้นบริษัทจึงต้องพยายามดึงดูดคนเหล่านี้ไว้ด้วยการให้อิสระในการเรียนรู้ ทดลอง รวมถึงสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อการพัฒนาความสามารถและนวัตกรรมใหม่ของพนักงานด้วย

4. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดไม่ได้มีแค่ด้านดีเสมอไป เพราะนักโจรกรรมข้อมูลหรือ Hacker เองก็พร้อมจะโจมตีเพื่อเจาะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวมากมายมหาศาลบนโลกอินเทอร์เน็ตเช่นกัน ดังนั้นในปี 2019 องค์กรธุรกิจจึงต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบเศรษฐกิจและยกระดับความปลอดภัยเหล่านี้ให้สูงขึ้นต่อไป

ปี 2019 เป็นช่วงเวลาที่ผู้นำต้องพบกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งการบริหารจัดการทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิทัล รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในสายตาลูกค้าและพนักงานอีกด้วย

ติดตามเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

3 views0 comments

Recent Posts

See All