7 คำถามเพื่อช่วยให้ค้นหาแบบประเมินที่น่าเชื่อถือมาปรับใช้ในองค์กร


หลายคนมักเกิดความสงสัยอยู่เสมอว่า อะไรทำให้ Emergenetics แตกต่างจากเครื่องมือชิ้นอื่น และสิ่งใดทำให้แนวทางของเราน่าเชื่อถือและพัฒนาบุคลากรและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากหลายปัจจัยที่ทำให้ Emergenetics มีความแตกต่าง หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ “ความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์”

การประเมินส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันคือแบบประเมินที่สร้างขึ้นตามหลักจิตวิทยา (Psychometric) ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 1940 ทั้งๆ ที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และจิตวิทยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลา 75 ปี

ก่อนที่คุณจะลงทุนทั้งด้านความน่าเชื่อถือและเงินไปกับการประเมินผล ควรเริ่มตั้งคำถามเพื่อค้นหาการประเมินที่ถูกต้อง ด้วยคำถาม 7 ข้อ ดังนี้

1. การวิจัยนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด

คำถามนี้เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ประเมินนั้นมีข้อมูลงานวิจัยที่อัพเดทตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์หรือไม่ ซึ่ง Emergenetics มีจุดแข็ง คือการออกแบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมือรุ่นเก่าอื่นๆ

2. ขนาดและกลุ่มของประชากรที่ใช้ในการพัฒนาแบบประเมิน

การประเมินบางอย่างใช้ประชากรน้อยกว่า 1,000 คน อีกทั้งยังไม่ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของเครื่องมือ ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประเมินชิ้นนั้นเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะกับคนทำงานเพื่อพัฒนาและสร้างแบบประเมินขึ้นมา

3. บรรทัดฐานของการประเมินถูกได้รรับการคำนวณใหม่บ่อยเพียงใด

ทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้ของมนุษย์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เป็นความภูมิใจของ Emergenetics คือ เรามีการตรวจสอบและคำนวณบรรทัดฐานต่างๆ ในแบบประเมินของเราใหม่ทุกๆ สองปี

4. มีรายงานทางเทคนิคเกี่ยวกับความถูกต้องทางสถิติหรือไม่

การประเมินควรมีรายงานทางเทคนิคที่เผยแพร่ให้ติดตามหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

5. คำถามในแบบประเมินมีความน่าเชื่อถือเพียงใด

คำถามที่ใช้สำหรับประเมินนั้นควรได้รับการขัดเกลาและตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ คุณควรรู้ว่าคำถามในแบบสอบถามบางชุดก็มีความน่าเชื่อถือต่ำและไม่ได้มาตรฐาน

6. คำถามและรายงานมีความตรงไปตรงมาและเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหรือไม่

แบบประเมิน Psychometric อาจเข้าใจยากและทำให้เกิดความสับสนเมื่อหลายๆ คนทำแบบประเมินเสร็จ แต่ความจริงแบบประเมินนั้นควรมีความตรงไปตรงมาและจดจำได้ง่ายหากต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรมากที่สุด วิธีตรวจสอบง่ายๆ ก็คือ เมื่ออ่านแบบประเมินครั้งแรกคุณเข้าใจมันมากน้อยเพียงใด หรือต้องขอความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือ วิทยากรหรือไม่ หากสามารถเข้าใจได้ในทันทีแสดงว่าแบบประเมินชิ้นนั้นเข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทุกคน

7. เครื่องมือชิ้นนั้นเสนอแนวทางการเรียนรู้และผลกระทบที่ตามมาหรือไม่

การประเมินที่ดีคือการประเมินที่ผู้เข้าทดสอบหรือเข้าอบรมสามารถติดตามผลและพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับ Emergenetics เรามีช่องทางเพื่อให้ผู้ทำแบบประเมินสามารถเข้าถึงเพื่อทดสอบตัวเองและเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา

จากการตั้งคำถามทั้ง 7 ข้อ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือแบบประเมินต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเหมาะสมกับองค์กรของคุณได้มากที่สุดเช่นกัน

สนใจการนำเครื่องมือ Emergenetics เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

205 views0 comments

Recent Posts

See All