เพราะเหตุใดบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง GE จึงวางเดิมพันกับการแสดงข้อมูลในรูปแบบ Visualization?


GE หรือ General Electric บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เปิดตัวโฆษณาใหม่สองชิ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ GE Works คือ "Building Something Big" และ "Power and Beer" ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ GE ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Fathom ในการออกแบบสื่อโฆษณาภาพแสกนทางการแพทย์ 125,000 ภาพที่แสดงผลข้อมูลในช่วงเวลาสี่ชั่วโมง ส่วนโฆษณาอีกชิ้นเป็นภาพของข้อมูลการทำงานในระยะเวลาสองสัปดาห์ของกังหันก๊าซ 713 ตัว เพื่อตรวจสอบความสามารถในการผลิตพลังงาน โดยโฆษณาทั้งสองชิ้นใช้ข้อมูลดิบจากเทคโนโลยีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ GE มีต่อการแพทย์และการผลิตพลังงาน

Camille Kubie ผู้จัดการด้าน Global brand และการออกแบบของ GE ได้ให้สัมภาษณ์กับ Digiday ว่าการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพ ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างไร

ความท้าทายของข้อมูลปริมาณมหาศาล (Data deluge) ด้วยเทคโนโลยีของเรา ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลดิบจำนวนมากมายมหาศาลที่แสดงให้เห็นถึงสถิติในการทำงานด้านต่างๆ ของ GE ส่วนที่สำคัญก็คือการประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยเราต้องการทำให้มันสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจและยังต้องดึงดูดสายตาของทุกคนด้วย

ข้อมูลรูปภาพ (Data visualization) ทำงานอย่างไร แคมเปญโฆษณาทั้งสองชิ้นอ้างอิงจากข้อมูลจริงของเทคโนโลยี GE ไม่ใช่แบบสำรวจหรือการรวบรวมข้อมูล เรากำลังมองเห็นข้อมูลแบบ Real time ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลาบนโลก ฉันคิดว่าการทำงานกับข้อมูลจริง ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

ในการสร้างข้อมูลรูปภาพ เราทำงานร่วมกับ Fathom เพื่อเขียนโค้ดจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นภาพและทำให้สามารถโต้ตอบกับข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยวิธีการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ในกรณีของโฆษณา “Power and Beer” ที่แสดงการทำงานของกังหันก๊าซในช่วงเวลาสองสัปดาห์ คุณจะได้เห็นภาพที่ตั้งของกังหันแต่ละตัว ปริมาณพลังงานที่ผลิต และเวลาในการทำงาน เช่นเดียวกับ “Building Something Big” ที่รวบรวมข้อมูลเพื่อให้เราเห็นว่าเครื่องสแกนแต่ละเครื่องตั้งอยู่ที่ใด และระยะเวลาที่ใช้ในการสแกนภาพทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องราวสวยงามที่บ่งบอกถึงความเอาใจใส่ด้านสุขภาพซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก

ผู้บริโภคจะสามารถเชื่อถือข้อมูลชุดนี้ได้อย่างไร เราพยายามทำให้ข้อมูลต่างๆ ซับซ้อนน้อยที่สุดและเปิดเผยให้เป็นสาธารณะมากที่สุด ส่วนสิ่งอื่นนอกจากนั้นผู้บริโภคสามารถตัดสินได้เองตามมุมมองของพวกเขา

ในโฆษณามีทั้งฟันเฟืองแปลกๆ และรูปภาพ Infographic คุณคิดว่าผู้คนจะเริ่มเบื่อเทคนิคนำเสนอเหล่านี้หรือยัง เราพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างข้อมูลรูปภาพที่สามารถโต้ตอบได้มากขึ้น ปัจจุบันผู้บริโภคมีความซับซ้อนและทันสมัยขึ้น เราจึงต้องปรับตัวตาม

ส่วนไหนที่แบรนด์ธุรกิจและผู้ผลิตโฆษณาเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลรูปภาพ หลายครั้งพวกเรามองว่าการทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและลดความซับซ้อนลงเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงพยายามบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างผ่านรูปภาพ แต่อันที่จริงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องราวหรือรูปสวยๆ แต่คือการหาวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับประเด็นที่เราต้องการนำเสนอมากที่สุด

เรียนรู้การนำ Visualization ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

4 views0 comments