• ADGES

แรงจูงใจ 1 ด้าน ที่ทำให้พนักงานลาออกน้อยลง


จากงานวิจัยกลุ่มตัวอย่าง 20,000 ราย พบว่า มี 1 แรงจูงใจที่ช่วยให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง

ที่ LeadershipIQ บริษัทด้านการฝึกอบรมและการวิจัยในที่ทำงาน ได้จัดทำแบบประเมินออนไลน์เพื่อสำรวจแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 20,000 ราย ทำให้เราพบว่ามีแรงจูงใจหลัก 5 ประการที่ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้กับพนักงาน

  1. แรงจูงใจด้านการประสบความสำเร็จ - คนกลุ่มนี้ต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถส่วนบุคคลให้ดีที่สุด

  2. แรงจูงใจด้านพลังอำนาจ - คนกลุ่มนี้ต้องการรับผิดชอบหน้าที่และทำการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

  3. แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ – คนกลุ่มนี้ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวและต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

  4. แรงจูงใจด้านความปลอดภัย – คนกลุ่มนี้ต้องการความต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้

  5. แรงจูงใจด้านการผจญภัย - คนกลุ่มนี้ต้องการความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลง

โดยเนื้อแท้แล้ว คนทั้ง 5 กลุ่มไม่มีกลุ่มไหนดีหรือแย่ไปกว่ากัน แต่ผลสำรวจ 44% เผยว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงจูงใจด้านการประสบความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะรักงานของตัวเองมากกว่าคนกลุ่มอื่น

จิตใจที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดก็ตาม

ผู้ที่มีแรงจูงใจด้านการประสบความสำเร็จนั้นแตกต่างจากคนกลุ่มอื่น เพราะพวกเขาไม่ต้องการพึ่งพาสภาพแวดล้อมในการทำงานเท่าไรนัก จึงทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถรักงานของตัวเองได้แม้จะไม่มีหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุด พวกเขาสามารถอยู่รอดได้แม้ว่าจะเป็นการทำงานท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียด เพื่อนร่วมงานไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรืออยู่ในสถานที่ทำงานอันยุ่งเหยิง ตราบเท่าที่พวกเขามีโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและสามารถตั้งเป้าหมายใหม่ๆ ให้กับชีวิตได้

ปลดล็อกแรงจูงใจด้านการประสบความสำเร็จในตัวคุณ

1. มองหาเป้าหมายที่คุณสามารถควบคุมได้

เลือกเป้าหมายที่คุณสามารถควบคุมและสามารถทำให้มันเป็นไปได้ จากนั้นเขียนมันลงไปบนกระดาษ สมุดบันทึก หรือโน้ตเตือนความจำเพื่อช่วยให้เราสามารถทบทวนเป้าหมายของตัวเองและกระตุ้นให้อยากทำเป้าหมายเหล่านั้นได้สำเร็จ

2. มองหาโครงการที่คุณไม่เคยทำมาก่อน

จุดเด่นอีกประการของคนที่มีแรงจูงใจในกลุ่มนี้คือพวกเขาสนุกกับสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ลองมองหางานหรือโครงการที่คุณไม่เคยทำ จากนั้นก่อนเริ่มงาน ลองเขียนรายการทักษะทั้งหมดที่คุณจะได้รับเมื่อทำงานนี้ คุณอาจไม่สามารถควบคุมได้ว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว แต่คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ว่าตัวเองจะเรียนรู้จากโครงการเหล่านี้ได้มากแค่ไหน

3. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการวางแผน

ทุกเช้า ลองถามตัวเองว่า “ฉันต้องทำอะไรเพื่อให้วันนี้ประสบความสำเร็จ” จากผลสำรวจพบว่า กว่า 45% ของผู้ที่รู้สึกมีความสุขในการทำงาน เริ่มต้นวันใหม่ของพวกเขาด้วยการวางแผนมากกว่าตรงเข้าเช็กอีเมล์ทันทีในตอนเช้า

การรักที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องผิด ในทางกลับกันมันช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงทำให้คุณหรือคนอื่นๆ ที่มีแรงจูงใจในด้านนี้มีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานน้อยลงอีกด้วย

สร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้างพนักงานที่มีคุณภาพสำหรับองค์กร ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมจากเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

12 views0 comments