Emergenetics Thailand Scholarship 2019


Emergenetics เป็นบริษัทระดับโลกชั้นนำที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและการดึงเอาศักยภาพบุคคลสูงสุดออกมา Emergenetics เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและทีมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากการตระหนักรู้ในเรื่องของตนหรือที่เรียกว่า Self-Awareness สิ่งที่ทำให้ Emergenetics แตกต่างจากเครื่องมือและแบบประเมินอื่นคือ Emergenetics ไม่ระบุอย่างตายตัวว่าบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลถูกกำหนดไว้แล้ว และไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป แต่ Emergenetics บอกว่า รูปแบบการคิดและพฤติกรรมของคนและละคนเป็นส่วนผสมระหว่าง ประสบการณ์ การศึกษา การต้องการการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน รวมถึงอาชีพการงาน ที่มากไปกว่านั้นคือบุคลิกภาพของเรายังโดนกำหนดโดยพันธุกรรมตั้งแต่เกิดของเรา

Emergenetics เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในงานทางด้านการพัฒนาบุคคลในหัวข้อต่างๆ เช่น การสื่อสารภายในทีม การพัฒนาทีม การวางกลยุทธ์ การปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่หรือผู้บริหารใหม่ที่ต้องการเข้าใจสมาชิกในทีมของตนมากขึ้น หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการนำมาวางแผนการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลกรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การให้คำปรึกษาในรูปแบบ Emergenetics ยังนำมาใช้กับเด็กหรือที่เราเรียกว่า Youth Profile ซึ่งโรงเรียนชั้นนำหลายแห่งในประเทศอเมริกาหรือสิงค์โปร์ ได้นำเอาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ ในประเทศไทยมีการนำเอา Emergenetics มาใช้ในโรงเรียนเช่นเดียวกันรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะแนวกับเด็ก การใช้ในการให้คำปรึกษากับครอบครัว และยังมีโอกาสอีกมากหมายในการนำเครื่องมืออย่าง Emergenetics ไปใช้ต่อยอดตามความถนัดของ Trainer Facilitator และ Coach หรือ Associate แต่ละคน

จากพัฒนาการของ Emergenetics ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย Emergenetics Thailand ขอมอบโอกาสสุดพิเศษในการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Emergenetics ของเราโดยการมอบทุนให้กับ Trainer Facilitator และ Coach ที่เชื่อว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยสามารถดึงเอาประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือ Emergenetics ออกมาได้ โดยทุนของเราแยกออกเป็นสองทุน ดังนี้

1. Scholarship for Educator ทุนแรกเป็นทุนที่ให้กับหน่วยงานการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการนำเอาเครื่องมืออย่าง Emergenetics ไปใช้ต่อยอดในวงการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. Scholarship for Professional Trainer ทุนนี้ เราจะมอบให้กับ Trainer Facilitator และ Coach มืออาชีพที่มีความสามารถในการนำเอาเครื่องมืออย่าง Emergenetics ไปใช้กับองค์กรที่แสวงหาผลกำไรในภาคเอกชนทั่วไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดพร้อมทั้งแนบ Resume มาที่ info@adges.net หรือ email: info.thailand@emergenetics.com หรือ โทร 088-028-1111

เราอยากรับทราบข้อมูลจากคุณเพิ่มเติม ว่าหากคุณได้รับทุนของเราและผ่านการอบรมเพื่อเป็น Emergenetics Associate แล้วคุณจะนำความรู้ที่ได้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง กรุณาส่งรายละเอียด ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562

Emergenetics Thailand สงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุน และการตัดสินใจใดๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดของการมอบทุนในปีนี้

12 views0 comments

Recent Posts

See All