• ADGES

คำกล่าวจากดาไลลามะ: เหตุผลที่ผู้นำควรมีสติ ไม่เห็นแก่ตัว และมีเมตตา


ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือการทำงานสาขาใด บุคคลที่เป็น “ผู้นำ” ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของคนอื่นๆ ไปจนถึงการพัฒนาของโลก ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไร เราจึงควรระลึกไว้เสมอว่าในช่วงเวลาสั้นๆ ของชีวิต เราควรทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น

โลกที่ดีกว่า อาจหมายถึงการที่ผู้คนมีความสุขมากขึ้น เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการมีความสุขและไม่มีใครอยากทนทุกข์ ความปรารถนาเพื่อความสุขของเราคือสิ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกัน แต่ปัจจุบันดูเหมือนโลกของเราจะเผชิญวิกฤติทางอารมณ์ ไม่ว่าจะอัตราความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่พุ่งสูงขึ้นกว่าเดิม ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนอยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ และการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นของผลกำไรก็มีมากกว่าการคิดถึงคนอื่น สังคมหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ส่วนในองค์กร คนเราต่างก็ทำงานใกล้ชิดกันทุกวัน แต่แม้จะทำงานร่วมกัน หลายคนก็ยังรู้สึกเหงาและเครียด แม้ว่าเราจะเป็นสัตว์สังคม แต่ก็ยังขาดความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เมื่อถึงจุดนี้เราต้องถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น

และนี่คือคำกล่าวจากดาไลลามะ ว่าคนที่เป็นผู้นำ สามารถทำอะไรได้บ้าง? เป็นผู้นำที่มีสติ

ในฐานะมนุษย์เรามีภาษาที่ช่วยให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เราเข้าใจกับผู้อื่นได้ แต่อารมณ์โกรธและอารมณ์เชิงลบอาจเป็นตัวทำลายล้างความสามารถในการใช้เหตุผลของเราอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเราจึงต้องรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ เปลี่ยนมันเป็นอารมณ์ในเชิงบวก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เราเห็นความเป็นอยู่ของคนอื่นมากขึ้น ทำให้เราสงบ มองเห็นความเป็นจริง และสามารถปฏิบัติสิ่งจ่างๆ ตามแนวคิดได้อย่างมุ่งมั่นต่อไป

เป็นผู้นำที่ไม่เห็นแก่ตัว

มนุษย์ต่างมีแรงขับเคลื่อนในการเอาตัวรอดและแสวงหาประโยชน์ส่วนตน แต่ในการมองหาผลประโยชน์นั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และคำนึงถึงผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ควรมีการร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ อย่ากังวลเรื่องการถูกเอาเปรียบจากผู้อื่น แต่ควรตั้งมั่นกับความจริงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการทำสิ่งต่างๆ ในส่วนของเรา ‘เริ่มจากตัวเรา’

เป็นผู้นำที่มีเมตตา

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์คือความมีเมตตา นอกจากนี้มันยังสามารถนำมารวมเข้ากับสติปัญญาของเราได้ ขณะที่อารมณ์เชิงลบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความไม่รู้หรือความโง่เขลา ความมีเมตตาและเอาใจใส่ผู้อื่นกลับเกี่ยวข้องกับสติปัญญา อีกทั้งยังสามารถสอนและเรียนรู้ได้

แหล่งที่มาของชีวิตที่มีความสุขอยู่จากความคิดภายในตัวเรา ดังนั้นการศึกษาที่สูงจึงไม่ใช่ตัวแปรที่เราต้องการ แต่เป็นคุณค่าที่อยู่ภายในของผู้นำ ที่สามารถส่งมอบไปยังคนอื่นๆ ได้ต่อไป

เรียนรู้คุณลักษณะของผู้นำ เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

54 views0 comments