Coaching Essentials@GE Leadership Center

Coaching Essential @ GE Leadership Center

ในการทำงานเราทุกคนมักที่จะมีบุคคลหรือองค์กรที่เรามองไว้เป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจ หรือแม้เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าสักวันเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ สำหรับ CEO ของ ADGES แล้ว ดร.เอ (ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ) ได้มององค์กรที่เป็นบรรทัดฐานในเรื่องของความเป็นที่สุดในเรื่องของการพัฒนาผู้นำคือองค์กรอย่าง GE (General Electric) ที่มีอายุขององค์กรมามากกว่า 100 ปีแล้ว นับตั้งแต่ Jack Welsh ที่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรที่เริ่มต้นมาจากการผลิตหลอดไฟฟ้าจนถึงบริษัทที่มีธุรกิจที่หลากหลาย ไปจนถึงหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้บริหารของบริษัทเองอย่าง GE Crotonville Leadership Center ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของความเป็นเลิศในการพัฒนาผู้บริหารและถูกใช้เป็น Case Study ในการเรียนเรื่องธุรกิจที่ถูกนำมาใช้ใน Business School ชั้นนำทั่วไป

ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาทาง ADGES และพันธมิตรของบริษัทอย่าง Bluepoint Leadership ได้เคยร่วมการทำงานในการนำเสนอหลักสูตรโค้ชชั้นนำอย่าง Leader As Coach ให้กับทาง GE และพันธมิตรของ GE ในประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง แต่เมื่อสองปีก่อนทาง Bluepoint Leadership ได้ติดต่อและขอให้ทาง ดร.เอช่วยเป็นวิทยากรในหลักสูตร Leader As Coach โดยใช้เวลาสองวันที่จัดที่ GE Leadership Center ที่ประเทศจีน โดยมีผู้บริหารรุ่นใหม่ในภูมิภาค Asia Pacific กว่า 18 ประเทศเข้าร่วมในหลักสูตร ซึ่งในครั้งนั้นผลตอบรับที่ได้ถือว่าดีมากโดยผู้เข้าร่วมการอบรมประเมินให้หลักสูตรอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม (excellent) และดี (good) เป็นจำนวนทั้งหมด 100% เลยที่เดียว

และในปีนี้ทาง GE Crotonville ได้สร้างหลักสูตร Global Leadership สำหรับ Young Talent ของบริษัท และเมื่อทาง GE ได้มองหา Leader Coach ที่สามารถมาเป็นวิทยากรและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กร ทาง GE Global ได้มีขบวนการในการคัดเลือกหลักสูตรและวิทยากรที่เข้มข้นมาก และสุดท้ายเมื่อทาง GE ได้ติดต่อทางพันธมิตรของเราคือ Bluepoint Leadership เพื่อเชิญ ดร.เอ ให้กลับไปสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่อยู่ในโครงการ Global Development Program มาจากกว่าสามสิบประเทศทั่วโลก ทำให้ทาง ดร.เอ และ ADGES รู้สึกเป็นเกียรติมาก

‘ทุกครั้งที่ได้ทำงานกับ GE Leadership Center เราเข้าใจถึงมาตรฐานที่สูงสุดของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับทีมทำงานที่ให้โอกาสวิทยากรที่เป็นคนเอเชียและคนไทย ย่อมโดนต้องคำถามมากมาย โดยเฉพาะอย่างในหัวข้ออย่างโค้ชชิ่งที่คงจะหาวิทยากรที่บรรยายในหัวข้อนี้ได้ไม่ยาก’

ดร.เอ ยังเสริมอีกว่า ‘ทางเราต้องเริ่มร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยต้องทำงานร่วมกับ Program Design และ Master Trainer จาก Bluepoint ที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลาหลายเดือน หลักสูตรจะถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพราะว่าผู้บริหารในกลุ่มนี้เป็น Young Talent ที่ต้องเปลี่ยนงานไปยังประเทศใหม่ๆในทุกๆแปดเดือน อีกทั้งเรามีเวลาอบรมในหัวข้อนี้แค่หนึ่งวัน ดังนั้นหัวใจสำคัญคือทำอย่างไรในการสร้างทักษะการโค้ช ในระยะเวลาอันสั้น รูปแบบการสร้างที่นั้นผลลัพธ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือที่เรียกว่า Experiential Base Learning ไม่ได้เน้นในเรื่องทฤษฎีหรือทำงานโค้ชแบบเก็บชั่วโมง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดรับการโค้ชซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่ควบคู่ไปกับรูปแบบการสื่อสารประเภทอื่นในองค์กร’

ผู้บริหารของ GE อย่าง Imola Richard ผู้ที่เป็น Program Director ของโครงการ Global Leadership Program ได้กล่าวเสริมว่า ‘เนื่องจากทาง GE ต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมการโค้ชที่จับต้องได้ซึ่งหลายๆองค์กรก็ต้องการอย่างเดียวกัน แต่สิ่งที่ GE ทำได้แตกต่างก็คือการสร้างทักษะและวัฒนธรรมการโค้ชที่เริ่มมาจากผู้บริหารรุ่นใหม่ที่และพนักงานระดับเริ่มต้น (Junior staff) ขององค์กรโดยยังสร้างทักษะการโค้ชในระดับผู้บริหารระดับสูงควบคู่ไปด้วย โดยตัวตนขององค์กรและความเป็น GE ก็คือการสร้างหลักสูตรที่สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และไม่ได้เร่งสร้างทักษะโค้ชตามกระแส และสุดท้ายแล้วการอบรมของ GE Leadership Center เราจะวัดผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนนั้นเองเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ร่วมทำงานกับ Bluepoint Leadership มาเป็นเวลานานและชื่อเสียงของ Bluepoint เอง คุณภาพของหลักสูตรและวิทยากร แต่ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน’ Imola กล่าวเสริมถึงสาเหตุที่ทำให้ GE ได้ร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำอย่าง Bluepoint Leadership ที่สร้างชื่อเสียงในเรื่องของการสร้างหลักสูตร Leadership Development ชั้นนำระดับโลก

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ ดร.เอ กล่าวเอาไว้คือ ‘ผมมีความรู้สึกว่า ผมเป็นวิทยากรชาวไทยที่มีโอกาสได้เข้าไปสอนที่ GE Leadership Center ซึ่งถือว่าเป็นบรรทัดฐานของความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพของผม ซึ่งยังไงต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้วิทยากรไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีสากล ผมอยากเห็นการยอมรับวิทยากร โค้ช คนไทย ให้มากขึ้น และจะได้ไม่ต้องเห็นภาพ กูรู วิทยากรและโค้ชชาวต่างชาติเดินทางมาที่เมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะได้รับการยอมรับมากกว่า ซึ่งสิ่งเล่านี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้รับโอกาสที่ดีเสมอมาจากทาง Bluepoint Leadership ที่มอบหมายให้ผมเป็นวิทยากรที่ดูแลภูมิภาค Asia Pacific และมีโอกาสได้เป็นวิทยากรให้บริษัทชั้นนำต่างชาติและชาวไทยอยู่เสมอ’ สุดท้ายทาง ADGES และ Bluepoint Thailand รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้กับบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง GE อีกทั้งเป็นการสร้างความยอมรับในคุณภาพของวิทยากรไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ’

และสุดท้ายด้วยคำกล่าวชื่นชมที่ทางผู้บริหารระดับสูงจาก GE ที่เป็น Global Program Director ได้เขียนเป็นจดหมายขอบคุณมายังพันธมิตรและตัววิทยากรว่า 'สามารถสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนโน้มน้าวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนำเอาสิ่งที่เรียนที่มีประโยชน์และสร้างผลกระทบในการทำงานได้จริง สุดท้ายรูปแบบการนำเสนอและการเป็นวิทยากรอย่างเป็นรูปแบบที่ผู้เรียนชื่นชอบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสในการร่วมงานกันอีกในอนาคต' นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พันธกิจข้อหนึ่งของ ดร.เอ ได้บรรลุผลสำเร็จนั้นก็คือการได้รับการยอมรับในตัววิทยากรไทยในเวทีสากลและยิ่งถ้ามาจากองค์กรชั้นนำอย่าง GE ยอมเป็นสิ่งที่การันตีได้เป็นอย่างดี

สนใจหลักสูตร Coaching ที่เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงจนมาถึงพนักงานระดับต้นเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชที่ยั่งยืนและเกิดขึ้นจริงในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีจากบริษัทชั้นนำอย่าง Bluepoint Leadership สามารถติดต่อเราได้ที่ info@adges.net หรือ 088-028-1111

22 views0 comments