• ADGES

มนุษย์+งานชั่วคราว+หุ่นยนต์ ส่วนผสมใหม่ของการทำงานในอนาคต


จากการวิจัยล่าสุดโดย MIT ผู้จัดการและผู้บริหารเกือบ 90% จากผลสำรวจ MIT Sloan Management Review คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมของพวกเขาอาจหยุดชะงักเมื่อมีระบบดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลง มีเพียง 44% เท่านั้นที่บอกว่าองค์กรของพวกเขาได้เตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของเทคโนโลยีในอนาคต

และนี่คือบทสรุปจากการสัมภาษณ์ Ravi Kumar ประธานบริษัท Infosys เกี่ยวกับการทำงานและทักษะสำคัญที่จำเป็นในอนาคต โดยเขาให้ความเห็นว่าการทำงานในยุคต่อไปไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร แต่เป็นการผสมผสานระหว่างแรงงานคนและหุ่นยนต์ ซึ่งแนวโน้มการทำงานในอนาคตมีความเป็นไปได้ 5 ประการคือ

1. การผสมผสานระหว่างมนุษย์ งานชั่วคราว และหุ่นยนต์จะเป็นสิ่งใหม่ที่กลายเป็นเรื่องสามัญทั่วไป

การผสานทั้งสามสิ่งเข้าด้วยกันจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วจากขนาดงานที่เล็กของงานชั่วคราว (Gigs) รวมถึงมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพจากข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องจักร

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ลูกค้ารายหนึ่งของ Infosys ซึ่งดำเนินการธุรกิจขนส่ง ในธุรกิจการขนส่ง พวกเขาเคยใช้เวลาถึงหกชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการตรวจเอกสาร PDF เกี่ยวกับสถานะของธุรกิจและการแข่งขันในตลาด จำนวน 220 หน้า แต่ปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงไป โดยทางบริษัทหันมาใช้ระบบที่ทาง Infosys ออกแบบ ระบบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายแผงควบคุมสำหรับผู้บริหารซึ่งรายงานข้อมูลแบบ Real time และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถจัดการการตัดสินใจที่สำคัญได้ตลอดเวลา รวมถึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญเหล่านี้อีกด้วย

2. ทักษะในอนาคตจะเปลี่ยนจากรูปแบบเส้นตรง เป็นทักษะแบบ Z-shape

แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในปัจจุบันเราอาจโฟกัสไปที่การพัฒนาทักษะแบบตัวที (T) ที่เน้นความลึกและกว้างของทักษะความรู้ต่างๆ แต่สำหรับอนาคตเราควรยกระดับทักษะเหล่านั้นให้กลายเป็นรูปตัว Z หรือการควบรวมความรู้ทางด้านธุรกิจ และดิจิทัลเข้ากับทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ การทำงานร่วมกัน การคิดเชิงวิพากย์ การสื่อสาร การปรับตัวเชิงวัฒนธรรม การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3. สูตรลับในการสร้างกำลังคนที่มีทักษะแบบ Z-shape คือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

การร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในการสร้างวัฒนธรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการเรียนรู้และความถนัดด้านต่างๆ เช่นเดียวกับที่ Infosys ร่วมมือกับ Rhode Island School of Design (RISD) และวิทยาลัยในท้องถิ่น เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างพนักงานที่มีทักษะด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม

4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะลดเส้นแบ่งระหว่างงานประเภท white collar, blue collar และ new collar

การใช้ข้อมูลและการเพิ่มขึ้นของข้อมูลส่งผลให้การบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่แค่หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ด้าน Data science อีกต่อไป นอกจากนี้องค์กรต่างๆ จะหันมาให้ความสำคัญกับงานประเภท New collar หรืองานที่ต้องการทักษะเฉพาะมากขึ้นกว่าเดิม การสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ด้านดิจิทัล และสร้างเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในอนาคต

5. ซีอีโอ จะกลายเป็นผู้นำในการสร้าง Mindset

Ravi Kumar กล่าวว่า เขามองว่าผู้นำระดับสูงขององค์กรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แก่คนอื่นๆ เพราะการสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดและการเติบโตโดยเน้นความสำคัญของการเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจนั้น สามารถผลักดันให้พนักงานเกิดความต้องการในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง

ผู้นำขององค์กรระดับโลกต่างเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวเพื่อให้องค์กรและพนักงานมีความพร้อมสำหรับโลกของการทำงานในอนาคตมากที่สุด แม้ว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างแรงงานมนุษย์ งานรูปแบบชั่วคราวและหุ่นยนต์ก็ตาม

เตรียมพร้อมรับเทรนด์การทำงานจากอนาคต และปรับตัวเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

21 views0 comments

Recent Posts

See All