แบบประเมิน Emergenetics คืออะไร


เชื่อว่าหลายๆ ท่าน คงคุ้นเคยกับการทำแบบประเมินทางจิตวิทยาหรือที่เรียกว่า Psychometric มาบ้างไม่มากก็น้อย เครื่องมืออย่าง Emergenetics ถือว่าเป็นแบบประเมินทางจิตวิทยา ที่มีความแตกต่างกับแบบประเมินชนิดอื่นตัวอย่าง เช่น 1. Emergenetics ใช้ประเมินความถนัดทางความคิด (thinking preference) และความถนัดทางพฤติกรรม (behavior preference) ซึ่งไม่ได้มีลักษณะไหนดีกว่ากัน เพียงแต่มีความแตกต่างก

2. Emergenetics สะท้อนรูปแบบความคิดและพฤติกรรมในเวลาที่ทำการประเมิน หากถามว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม คำตอบคือเป็นไปได้ตามบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป หรือหากมีความตั้งใจที่จะพัฒนารูปแบบการคิดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ผลที่สะท้อนใน Emergenetics ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

3. Emergenetics มีความหลากหลายในการประเมินโดยไม่ได้จำกัดรูปแบบผลลัพธ์เป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจนจนยากที่จะปรับเปลี่ยน

หัวใจหลักของ Emergenetics คือ การสร้างความเข้าใจในตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น ถึงรูปแบบการคิดและพฤติกรรมที่มีความแตกต่าง ถ้าจะให้อธิบายให้ง่ายที่สุด ให้ลองนึกภาพของคนสองคนที่กำลังมองในสิ่งๆ เดียวกัน แต่กลับเห็นไม่เหมือนกัน การเห็นต่างในหลายๆ ครั้งทำให้เกิดปัญหาในทีมและองค์กร เครื่องมืออย่าง Emergenetics ทำให้เราตระหนักว่าแต่ละคนมีรูปแบบในการมองที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยม ในขณะที่บางคนอาจจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม การใช้ Emergenetics ในทีมเป็นการย้ำให้ทีมมองความต่างอย่างสร้างสรรค์ และสามารถดึงเอาศักยภาพของบุคคลและทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบบประเมิน Emergenetics มีต้นกำเนิดมาจากทฤษฏีสมอง (Nuero-Science) โดยมีตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) มานานกว่า 30 ปี

สนใจนำ Emergenetics ไปใช้ในองค์กรโปรดติดต่อ: marketing@adges.net

203 views0 comments

Recent Posts

See All