เพราะเหตุใด จึงควรเปลี่ยนออฟฟิศให้กลายเป็นห้องเรียน


หากปราศจากโอกาสพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ พนักงานที่มีความสามารถของคุณอาจรู้สึกว่าพวกเขามาถึงทางตันของอาชีพการงานได้

การให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม และมีความพึงพอใจนั้นยังมีความสำคัญหลากหลายประการ แต่จากรายงานการเรียนรู้ในที่ทำงานประจำปี 2018 ของ LinkedIn กลับพบว่าวิธีที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในเรื่องของการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ก็คือ “การพัฒนาทางอาชีพที่ได้สนับสนุนโดยนายจ้าง” โดยตัวเลขสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามในรายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากถึงร้อยละ 94 กล่าวว่า พวกเขาไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างในด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งหากบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับโลกปัจจุบันและอนาคตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเพิ่มอัตราการความต้องการที่จะทำงานต่อกับบริษัทนานขึ้นด้วย

มอบโอกาสในการศึกษาเพื่อเพิ่มความภักดี

นายจ้างส่วนใหญ่พบว่าพนักงานต้องการมากกว่ากาแฟและขนมฟรี หรือแม้แต่สวัสดิการการลาพักร้อนเป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งนั่นก็คือพวกเขาต้องการโอกาสในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด และพร้อมจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เป็นทั้งสถานที่ทำงานและสถานที่เรียนรู้ควบคู่กันไป

ในอนาคตช่องว่างทางทักษะจะเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านอารมณ์ (Soft skill) กลายเป็นสิ่งสำคัญ การสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้จึงเป็นหนทางที่ทำให้พวกเขาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความภักดีและช่วยจูงใจให้พวกเขาอยู่กับองค์กรได้นานขึ้น

เสนอโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน

หากต้องการเริ่มต้นการพัฒนาด้านอาชีพให้กับพนักงาน ลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ในองค์กรของคุณ

1. สร้างผู้นำจากภายในองค์กร

เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนคนที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหรือผู้จัดการคนต่อไป โดยใช้โปรแกรมการฝึกอย่าง la JPMorgan Chase's Leadership Edge program, CreativeLive for Business หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดเชิงออกแบบ และทักษะอื่นๆ ไปพร้อมกัน โดยเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของพนักงาน

2. เสาะหาความสนุกสนานจากการนำเกมส์มาปรับใช้

ลืมการใช้ PowerPoint ในการฝึกอบรมไปก่อน แต่ลองนำการอบรมด้วยการนำเกมส์ (Gamification) มาปรับใช้ เพื่อช่วยสร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรมทุกคน และยังช่วยให้พนักงานแต่ละคนเห็นคะแนนของตัวเองในบทบาทที่พวกเขาได้รับในกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้การฝึกอบรมด้วยการนำเกมส์ยังช่วยให้เพิ่มความมีประสิทธิภาพในตัวบุคคลได้สูงถึงร้อยละ 20 เพิ่มการจดจำความรู้ในการอบรมได้ร้อยละ 9 และเพิ่มการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนวิธีปฏิบัติต่างๆ ได้ถึงร้อยละ 14 เรียกได้ว่าแค่เปลี่ยนแนวทางการอบรมมาเป็นการเพิ่มเกมส์เข้าไปเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถเพิ่มผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างมากทีเดียว

3. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้

กระตุ้นให้พนักงานแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปสู่พนักงานคนอื่นๆ ในองค์กร เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกที่มีคุณภาพ และยิ่งมีพนักงานที่มีความรู้หลากหลาย ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้ศึกษาและพัฒนามามากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น

พนักงานทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนานี้ นอกจากการเรียนรู้ที่ได้รับอย่างจริงจังแล้ว พวกเขายังอาจค้นพบความสามารถรวมถึงแรงบันดาลใจใหม่ๆ อีกด้วย

สนใจการอบรมพนักงานและเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

6 views0 comments