• ADGES

6 ทักษะพื้นฐาน ที่ผู้นำทุกคนควรฝึกฝน


คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปถามทางชาวนิวยอร์คคนหนึ่งเพื่อไปยังคาร์เนกี้ฮอลล์ และเขาได้รับคำตอบกลับมาว่า “ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน” หรือไม่? แน่นอนว่านี่อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการหากคุณคือนักดนตรีระดับโลก แต่นอกเหนือจากนั้นมันยังสามารถนำมาใช้กับการเป็นผู้นำได้อีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา Harvard Business Review (HBR) ได้เขียน HBR Leader’s Handbook หนังสือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำที่ต้องการยกระดับอาชีพขึ้นไปอีกขั้น ในหนังสือเล่มนี้มีการสัมภาษณ์ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 40 รายของบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทสตาร์ทอัพ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อเปิดรับทัศนคติในการเป็นผู้นำ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำด้วย

จากการวิเคราะห์ วิจัยและประสบการณ์ที่ได้รับของ HBR แสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาความสามารถความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ่านหนังสือหรือเข้าร่วมการอบรมเพียงอย่างเดียว แต่มันคือประสบการณ์จริงและการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การวิจัยชี้ไปที่ทักษะการเป็นผู้นำหกประการที่ควรฝึกฝนเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มันคือทักษะพื้นฐานมากๆ แต่กลับมีความสำคัญอย่างแท้จริง ดังนั้นนี่จึงเป็น 6 ทักษะพื้นฐานที่ผู้นำทุกคนควรฝึกฝน

1. กำหนดวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นและท้าทายให้กับทีม องค์กร หรือหน่วยงานของคุณ

2. แปลงวิสัยทัศน์ไปสู่กลยุทธ์ที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ

3. สรรหา พัฒนา และให้รางวัล แก่ทีมที่ดีที่สุดที่นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

4. มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้กับทีมหรือองค์กร รวมถึงสร้างผู้นำรุ่นใหม่

6. เป็นผู้นำให้ตัวเอง ด้วยการรู้จักตัวตน รวมถึงการพัฒนาและจัดสมดุลให้กับชีวิตของตัวคุณเอง

ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดหรือมีลำดับขั้นเท่าไรก็สามารถฝึกฝนทักษะทั้ง 6 นี้ได้ คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คือ เสียงตอบรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่คุณ ซึ่งจะกลายเป็นส่วนสำคัญให้คุณมีความคิดบวกและมองหาโอกาสในการเรียนรู้อยู่เสมอ

สุดท้ายแล้ว คุณก็จะมองเห็นพัฒนาการของตัวเองผ่านสิ่งรอบตัวรวมถึงพนักงานหรือสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการขาย โอกาสในการร่วมงานกับองค์กรต่างๆ ลูกค้าต้องการรู้จักชื่อของคุณ หรือแม้แต่การได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์แก่ผู้อื่น ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณกลายเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้คนรอบด้านเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย และคว้าผลลัพธ์ที่ต้องการมาได้ในที่สุด

มุ่งสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ด้วยหลักสูตรการอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำจาก ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

17 views0 comments

Recent Posts

See All