• ADGES

เทรนด์เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่น่าจับตามองในปี 2019


การยกระดับเทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นที่พูดถึงมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้ถึงเวลาต้องลงมือทำให้มันเกิดขึ้นจริง Pratyus Patnaik ผู้ร่วมก่อตั้งและซีทีโอประจำ Spoke ได้ร่วมแบ่งปัน 3 เทรนด์เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะมาแรงในปีนี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการปะทุของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการทำงานเป็นทีม ในความเป็นจริง ตลาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2025 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4

ถึงแม้ว่าโลกธุรกิจยังขาดแคลนเทคโนโลยีในด้านนี้ แต่ความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น องค์กรที่ชาญฉลาดจะเตรียมพร้อมเพื่อเปิดรับความเป็นจริงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต

และนี่คือ 3 เทรนด์เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มาแรงและคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้าน HR ในปี 2019 นี้

1.) ไม่มีคำว่า ‘กำลังจะ’ แต่ต้อง ‘เริ่ม’ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ทุกวันนี้ผู้คนหวังสิ่งที่ได้รับจากงานมากกว่าเงินค่าตอบแทน การแข่งขันทั่วโลกมีความเข้มข้นขึ้น และคน Generation ใหม่ก็มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะความต้องการในการเลือกองค์กรที่พวกเขาต้องการทำงานที่มากขึ้น ขณะที่ Generation Millennial ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในตลาดแรงงานนั้นมีความคุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตและมีประสบการณ์ในโลกดิจิทัลเป็นอย่างดี พวกเขาเข้าใจว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างมืออาชีพได้

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในงาน HR เช่น เครือโรงแรมแมริออท ที่ใช้ Chatbotlr เครื่องมือบนสมาร์ทโฟนที่สามารถปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน ลดภาระของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ Marriott Careers Chatbot (MC) เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานอีกด้วย

2.) องค์กรจะเติบโตขึ้นอย่างมากและข้อมูลแบบแยกส่วน (Information-siloes) จะถูกทำลายโดยโปรแกรมสื่อสาร (Chat)

เมื่อกำลังแรงงานลดลงแต่การแข่งขันในโลกธุรกิจสูงขึ้น องค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงต้องมีการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งหมายถึงฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากมีการสื่อสารที่คล่องตัว อย่างไรก็ตามการเติบโตขององค์กรทำให้พนักงานอาจต้องเจอกับปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล องค์กรกว่าร้อยละ 74 ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ช่วยเหลือและประสานงานให้พนักงานยากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกระบวนการสื่อสารซ้ำซ้อนและมีข้อมูลกระจัดกระจายมากเกินไป

แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อหันมาใช้แพลทฟอร์มที่ช่วยด้านการสื่อสารอย่างเช่น Slack หรือ Facebook Workplace ที่สามารถช่วยให้พนักงานพิมพ์ข้อความ พูดคุย และประสานงานกันได้ง่ายขึ้น โดยฝ่าย HR ต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อลดการกระจายของข้อมูล

3.) AI จะเข้ามาปรับปรุงความเป็น ‘HR’ ภายในองค์กร

AI จะเข้ามาช่วยปรับปรุงการให้บริการแก่พนักงาน ปรับปรุงระยะเวลาการตอบคำถามหรือตอบรับคำขอจากพนักงานให้รวดเร็วขึ้น เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนโฉมการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แต่ AI ยังส่งผลต่อการทำงานขององค์กรอีกด้วย กุญแจหลักของทีมงานก็คือต้องสามารถนำ AI มาพัฒนาการบริหารงานและทำลายการกระจายข้อมูลให้ได้

สนใจเทรนด์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

50 views0 comments

Recent Posts

See All