หัวใจของ Emergenetics คือทำให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์ง่ายขึ้น


เราช่วยให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้น สร้างทีมที่ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

เลือกความเชี่ยวชาญของเรา จาก Workshop ของเราด้านล่างนี้

Workshop ด้านพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)

ค้นพบความถนัดเฉพาะตัวของคุณ เรียนรู้กลยุทธ์เพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ และเข้าใจวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรามี workshop สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล คุณจะได้รับคำแนะนำ เครื่องมือ กลยุทธ์ และวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานได้ทันที

Workshop นี้เหมาะสำหรับ:

  • ผู้ที่ต้องการรับ Emergenetics Profile ของตนเอง

  • ผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก Emergenetics Profile ในการทำงาน

Workshop ด้านกระบวนการทำงานของทีมและองค์กร (Team and Organization Solutions)

สร้างทีมที่แข็งแกร่งและเรียนรู้กลยุทธ์การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ Emergenetics

ในการอบรมแบบ 1 วัน คุณจะได้รับแนวคิดกระบวนการทำงานด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการต่อยอดนำไปออกแบบ้เพื่อปรับใช้ในองค์กรแบบองค์รวมอย่างครอบคลุม

Workshop นี้เหมาะสำหรับ:

  • ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้นำ ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาความสามารถของทีมหรือองค์กร

Workshop ใบรับรอง Emergenetics Profile (Emergenetics Profile Certification)

สร้างผลกระทบโดยการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกให้แก่ทีมและองค์กร

Workshop ใบรับรอง Emergenetics Profile คือการอบรมอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Emergenetics Profile ในเชิงลึก เพื่อให้คุณสามารถนำไปสานต่อโดยการนำ Emergenetics ไปใช้ในการอบรม แก่บุคลากรคนอื่น ๆ หรือยกระดับความรู้เพื่อออกแบบเชิงกลยุทธ์สำหรับพัฒนาองค์กรผ่านการใช้ Emergenetics

Workshop นี้เหมาะสำหรับ:

  • ผู้นำด้านการศึกษาและพัฒนา

  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

  • ผู้จัดการทีม

  • ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชอิสระ

ศึกษาและเรียนรู้วิธีการใช้งาน Emergenetics เพื่อพัฒนาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

49 views0 comments