• ADGES

จับตา 7 สายอาชีพ เสี่ยงถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี


ลองสำรวจกันดูหน่อยดีกว่าว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้น่าเบื่อและจำเจหรือไม่ ถ้าใช่ก็หมายความว่างานของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีในอนาคต

เพราะอะไรงานที่มีความจำเจ ต้องทำอะไรซ้ำๆ จะเสี่ยงถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี?

จอห์น ปูกลิอาโน นักเขียนชื่อดังจากหนังสือ The Robots are Coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation และผู้จัดการด้านการเงิน ได้ให้คำตอบเอาไว้ว่า

"เพราะงานที่มีการทำซ้ำและคาดเดาลักษณะการปฏิบัติงานได้ชัดเจน จะถูกนำอัลกอริทึ่มทางคณิตศาสตร์มาทำหน้าที่แทนในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และทุกประเทศทั่วโลก”

ปูกลิอาโนกล่าวว่า มีอาชีพที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลายสาขา แม้แต่อาชีพที่ต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพระดับสูงอย่างอาชีพด้านการแพทย์และกฎหมายก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ถึงแม้ว่าอาชีพเหล่านี้จะไม่ถูกแทนที่อย่างสิ้นเชิง แต่งานของพวกเขาก็จะลดลง

และนี่ก็คือ 7 สายอาชีพ เสี่ยงถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีในอนาคต

1. นายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในโลกยุคดิจิทัล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นเช่นเดียวกับธุรกิจรายย่อยอื่น คือมีเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ทำให้บทบาทของนายหน้าลดลง รายได้จากการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ก็ลดลงตามไปด้วย

2. ตำรวจ

ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ซับซ้อนอย่างการลงบันทึกประจำวันรวมถึงเจ้าหน้าที่สืบสวนขั้นต้นที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เป็นอีกสาขาอาชีพที่กำลังถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ถึงแม้ว่าอาชีพเหล่านี้จะยังเป็นที่ต้องการแต่ด้านกำลังคนอาจลดจำนวนลงอย่างมากในอนาคต

3. ผู้ขับขี่เครื่องบินรบ

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการทหารก็มีความก้าวไกลอยู่แล้ว หลายประเทศครอบครองอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial vehicles - UAV) หรือโดรนเป็นของตัวเอง และในอนาคตเทคโนโลยีนี้ก็จะยิ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดด จนทำให้พื้นที่สำหรับอาชีพผู้ขับขี่เครื่องบินรบลดลง

4. นักบัญชี

งานบัญชีและภาษีเบื้องต้นจะถูกแทนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่มีความซับซ้อนจะยังสามารถอยู่รอดได้ในอนาคต

5. สถาปนิก

เมื่อการออกแบบอาคารอย่างง่ายสามารถทำได้ด้วยซอฟแวร์ ผู้ประกอบอาชีพสถาปนิกที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะด้านอื่นๆ หลากหลายเท่านั้นจึงจะอยู่รอด

6. ทนายความ

งานด้านกฎหมายและเอกสารที่ไม่ซับซ้อนและมีความจำเจ ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จะถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต

7. แพทย์

เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้มันอาจถูกนำมาใช้แทนแพทย์จริงๆ ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสำหรับงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมืออย่างงานศัลยแพทย์ ยังคงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอยู่นั่นเอง

แล้วอาชีพอะไรบ้างที่ได้เปรียบเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของเทคโนโลยี

ปูกลิอาโนกล่าวว่า สำหรับอาชีพบางสาขาอย่างเช่น นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิศวกรคอมพิวเตอร์และวิศวกรระบบ เป็นอาชีพที่ได้เปรียบเมื่อโลกหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอัตโนมัติมากขึ้น นอกจากนี้งานดั้งเดิมที่ต้องใช้ทักษะฝีมือเฉพาะ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ก็มีแนวโน้มได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการเช่นกัน

ปรับตัวให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และเอาตัวรอดจากการถูกแทนที่ในอนาคต ด้วยหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

273 views0 comments