• ADGES

5 ข้อสงสัยของผู้นำ เมื่อต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก


ทุกวันนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกของการทำงาน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทัศนคติและพฤติกรรมของแรงงานทรัพยากรมนุษย์ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

การมองหาคำตอบสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจึงเป็นเป้าหมายที่ผู้นำหลายคนกำลังมองหา โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก

เมื่อเดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา Dr. Geil Browning ผู้คิดค้นและพัฒนา Emergenetics เครื่องมือสำหรับวัดความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ และผู้เขียนหนังสือเรื่อง ‘Work that Works’ ได้เดินทางมาโปรโมทหนังสือในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งระหว่างการเดินทาง ดร. เกลได้พบกับผู้นำองค์กรธุรกิจกว่า 365 องค์กรจากทั้งช่วงการนำเสนอ ‘Work that Works’ ทั้ง 9 ช่วง โดยระหว่างการพบปะพูดคุย เธอได้ตอบคำถามกว่า 40 คำถามจากบรรดาผู้นำเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กร

โดย 5 คำถามยอดนิยมที่เหล่าผู้นำถามกันมากที่สุด ก็คือ

1. เราจะสามารถใช้เครื่องมือเฉพาะอย่าง Emergenetics ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกได้อย่างไร?

2. อะไรคือกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร?

3. เราจะรักษาผู้คนหรือสถานการณ์ที่มักเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ได้อย่างไร?

4. คุณสร้างวัฒนธรรมผ่านทรัพยากรมนุษย์หลากหลายเจนเนอเรชั่นได้อย่างไร?

5. เราจะสามารถทำให้ผู้นำจำนวนมากเปิดรับความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองได้อย่างไร?

คำถามทั้ง 5 นี้คือข้อสงสัยที่เหล่าผู้นำถามกันมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความตระหนัก สนใจ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เท่าทันยุคสมัยและรองรับกำลังคนรุ่นใหม่มากที่สุด

เรียนรู้การนำเครื่องมือ Emergenetics มาใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนากำลังคน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ด้วยหลักสูตรพัฒนาองค์กรจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/