สวัสดีปีใหม่จากเรา Emergenetics Thailand


ในวันปีใหม่เชื่อว่าหลายๆคนมักที่เริ่มวางเป้าหมายที่ให้ตังเองในวันปีใหม่หรือที่เรียกว่า New Year Resolution นั้นเอง เรามาลองดูกันว่า Emergenetics ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงรูปแบบความคิดและพฤติกรรม สามารถบอกถึงรูปแบบของการวางเป้าหมายในวันปีใหม่และพฤติกรรมที่เราให้กับตัวเองเพื่อให้แผนงานของเราบรรลุได้จริงๆ

Analytical - Formulates a resolution that support multiple goals and maximize efficiency

รูปแบบความคิดแบบเชิงวิเคราะห์มักมองหารูปแบบของเป้าหมายในปีใหม่ที่ตอบโจทย์หลายๆเรื่องในที่เดียวกัน ไม่ก็ทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Structural - Commits to a resolution that is specific and defines the plan to achieve it รูปแบบความคิดแบบมีแบบแผน มักที่จะมีความยึดมั่นกับเป้าหมายที่ตนเองได้วางเอาไว้อีกทั้งยังระบุเวลาและวางแผนในการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างรอบคอบ

Social - Poll friends to reach a common resolution for fun and accountability รูปแบบความคิดแบบปฏิสัมพันธ์จะเริ่มถามเพื่อนๆหรือสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้อื่น และมักที่จะวางเป้าหมายร่วมกันเพื่อความสนุกสนาน

Conceptual - Imagine a resolution that is out of the box. Why do what everyone else is doing? รูปแบบความคิดแบบมโนทัศน์มักที่จะวางเป้าหมายที่แปลกและไม่เหมือนกับคนอื่น ส่วนจะทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

Expressiveness - รูปแบบพฤติกรรมในเชิงแสดงออก ถ้ามีน้อยก็มักที่จะเล่าถึงเป้าหมายปีใหม่ให้เพื่อนคนสองคนฟัง ถ้ามีมากก็จะประกาศให้โลกรู้ไม่ว่าจะเป็นทาง social media หรือทางอื่น

Assertiveness - รูปแบบพฤติกรรมเชิงมุ่งมั่น ถ้ามีน้อยก็มักที่จะวางแผนแบบทำได้ sure sure ถ้ามีเยอะก็อาจจะชวนเพื่อนมาแข่งกันว่าใครจะทำได้ก่อนกัน

Flexibility - รูปแบบพฤติกรรมในเชิงความยึดหยุ่น ถ้ามีน้อยก็มักที่จะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เสร็จเป็นเรื่องๆ ถ้ามีเยอะก็อาจจะเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นก่อนถ้ามีโอกาสเข้ามาหรือรู้สึกสนุกมากกว่า

ถ้าอยากรู้ถึง Emergenetics Profile ของเราและของทีม อย่าลืมติดต่อเรา info.thailand@emergenetics.com โทร 088-028-1111

Happy New Year!

Surprise surprise. We're pretty sure that your thinking and behavior preference might shape up the way you approach New Year Resolution. Let check it out!

Wish to learn more about Emergenetics. Let us know: info.thailand@emergenetics.com, Tel:088-028-1111

11 views0 comments