• ADGES

ทำอย่างไร AI จึงจะมีความใกล้เคียงกับ H หรือ Human ใน HR


การทำงานในองค์กรที่จะสามารถช่วยทำให้การบริหารขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนั้น มีปัจจัยของหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นก็คือ HR หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก HR คือ ฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการคัดสรรคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานร่วมกับทางบริษัท เพื่อที่จะทำให้องค์กรพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายขององค์กร

หลายคนมองว่า HR นั้นไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากมายและเป็นงานที่น่าเบื่อ แต่หากไม่มีฝ่ายนี้ในการพัฒนาทีม บริษัทก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งในปัจจุบันทุกอย่างย่อมมีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ ในฝ่ายของทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน ที่มีการนำเรื่องของความรู้ AI เข้ามาสู่ระบบการบริหารภายในที่ทาง HR นำมาช่วยในเรื่องต่างๆภายในองค์กร

การมี AI เข้ามาอยู่ในขอบเขตของ HR ถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างเช่น การคัดกรองผู้สมัครและการอบรมต่างๆ ที่ทางบริษัทเห็นดีต่อการพัฒนา โดย AI สามารถทำการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน หรือการติดตามไทม์ไลน์สำหรับการประมวลผลได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งช่วยในเรื่องการวิเคราะห์วิดีโอสัมภาษณ์

ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า การที่ปัจจุบันมีการนำ AI มาใช้แทน ถือเป็นความสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการทำงาน เพื่อการพัฒนาทีมหรือการบริหารองค์กรนั้นสามารถที่จะช่วยในเรื่องของความไม่ยุติธรรมในกระบวนการทำงานของทีมลดลงได้ ทำให้ทีม HR สามารถมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว AI ยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบและการฝึกอบรมของพนักงานในบริษัท ที่สำคัญต้องบอกว่าการนำเอา AI เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารภายใน นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการลดเรื่องการร้องเรียนต่างๆในบริษัทและทำให้แนวโน้มการลาออกของพนักงานลดลง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการบริหารองค์กรที่ HR นำเอา AI เข้ามาใช้จะสามารถช่วยในเรื่องของการบริหาและพัฒนาทีมในการทำงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากมีการนำเอา AI มาใช้ เพื่อที่จะให้บริษัทก้าวเดินหน้าไปพร้อมกับการทำงานในรูปแบบใหม่ที่สามารถทำการตรวจสอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ทาง ADGES เห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิตอลนี้ โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านการปรึกษาหลายรูปแบบให้กับองค์กรต่างๆ สนใจหรือต้องการคำปรึกษา โปรดติดต่อ marketing@adges.net หรือ 088-028-1111

16 views0 comments